Na novou silnici se mohou těšit motoristé v Šelešovicích

Šelešovice - Stavební firmy v těchto dnech zahajují pro Ředitelství silnic Zlínského kraje práce na rekonstrukci silnice II/432 v úseku Šelešovice - Olšina v okrese Kroměříž. Rekonstruovaný úsek silnice je dlouhý 2,4 kilometru a náklady dosáhnou bezmála třiceti milionů korun.

Současný stav, důvody stavby

Původní silnice II/432 v Olšině / foto: archiv ŘSZK

V tomto roce jde již o druhou investiční stavbu na rekonstrukci silničního tahu II/432 z Kroměříže na Koryčany a hranici Jihomoravského kraje. Řada úseků na této již byla opravena v několika posledních letech. Také úsek v okolí Šelešovic již byl značně opotřebovaný a vyžadoval komplexní rekonstrukci.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/432 v úseku od začátku obce Šelešovice do místa vzdáleného cca 120 metrů za křižovatkou se silnicí III/43224 směr Skržice. Celková délka úseku je 2 400 metrů.
V rámci stavby bude v průtahu obce Šelešovice a Olšina provedena obnova dvou živičných vrstev v celkové výšce 100 milimetrů. Niveleta vozovky, stávající směrové a šířkové uspořádání silnice budou zachovány. V obci Šelešovice bude stávající pravostranná obruba nahrazena novou vč. přídlažby ze žulových kostek. Součástí stavby v průjezdním úseku bude stavební úprava dešťových vpustí spočívající v jejich pročištění a výškové úpravě. V extravilánovém úseku mezi obcí Šelešovice a Olšina bude odfrézována obrusná vrstva v tloušťce 50 milimetrů a zpětně položeny dvě živičné vrstvy v celkové tloušťce 100 milimetrů.

V úseku od konce Olšiny po konec řešeného úseku bude stavební úprava silnice spočívat ve výškové úpravě nivelety vozovky v místě železničního přejezdu. V tomto úseku bude provedena kompletní výměna konstrukce vozovky. Součástí stavby bude úprava křižovatky se silnicí III/43224 (směr Soběsuky) vč. posunu stávajícího levostranného zastávkového pruhu linkové osobní dopravy a nástupiště a stavební úprava pravostranného zastávkového pruhu vč. nástupiště. Součástí stavby bude úprava napojení místních a účelových komunikací a úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti, obnovení silničních příkop z důvodu zajištění odvodnění silnice, úprava nezpevněných krajnic (očištění, dosypání z vyfrézovaného materiálu), doplnění, příp. výměna bezpečnostních zařízení podle platných norem, osazení směrových sloupků, návrh svislého a vodorovného dopravního značení podle platných norem, příp. výměna poškozeného dopravního značení a další související stavební úpravy.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby jsou firmy KARETA, s. r. o., Bruntál, a Doprastav, a. s., Bratislava. Smluvní cena za tuto zakázku činí 29,339 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (56. výzva). Výše dotace má činit 85 procent uznatelných nákladů. Stavební práce budou probíhat v termínu od 18. května do 7. října 2015. Přesný termín a rozsah dopravního omezení stanoví příslušný silniční správní úřad a ŘSZK jej zveřejňuje ve svém přehledu uzavírek, jakmile je vydáno rozhodnutí.

Uzavírky

Stavební úpravy silnice v úseku s celkovou výměnou konstrukce budou probíhat za úplné uzavírky s tím, že nejprve bude realizován úsek od Olšiny po křižovatku se silnicí III/43224 a po jeho zprovoznění bude prováděn úsek od křižovatky se silnicí III/43224 po konec úseku (tyto práce budou realizovány v období letních prázdnin.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.