Za peníze SFDI se opraví silnice v Biskupicích

Biskupice - Jednou z dalších staveb na zlepšování stavu krajské silniční sítě bude letos také rekonstrukce silnice III/49026 v Biskupicích. Stavební firma zde bude rekonstruovat 413 metrů silnice v průtahu obcí. Náklady dosáhnou přibližně 4 milionů korun.

Současný stav, důvody stavby

Původní silnice III/49026 v Biskupicích / foto: archiv ŘSZK

Vozovka je v nevyhovujícím stavebním stavu (stupeň hodnocení 4).

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/49026 v obci Biskupice. Bude zde obnoven kryt vozovky. Směrové a výškové řešení je dané stávajícím vedením silnice. Místa zastávkových pruhů linkové osobní dopravy budou přesunuta do nových poloh, jejich konstrukce bude tvořena krytem z žulových kostek. Součástí stavby je také odvodnění vozovky, které bude řešeno podélným a příčným spádem, odvodňovací sestavou prefabrikovaných uličních dešťových vpustí připojených do stávající kanalizace. Celková délka stavební úpravy silnice III/49026 je 413 metrů.
Souběžně se stavební úpravou silnice bude probíhat i rekonstrukce chodníků a úprava kanalizace, jejichž investorem je obec Biskupice.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Strabag, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 3,992 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace může činit až 85 procent uznatelných nákladů. Podle uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat v termínu od 20. května do 31. července 2015. Přesný termín dopravního omezení stanoví příslušný silniční správní úřad a ŘSZK jej zveřejňuje ve svém přehledu uzavírek, jakmile je vydáno rozhodnutí.

Uzavírky

Stavební práce budou probíhat za částečného omezení dopravy. Provoz bude řízen světelnou signalizací nebo usměrňován přechodným dopravním značením.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Logo

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.