Kraj zaplatí rekonstrukci silnice v Počenicích

Počenice-Tetětice - Více než jeden a půl kilometru rekonstruované silnice včetně jednoho přestavěného mostu získají do konce května 2016 obyvatelé obce Počenice-Tetětice na Kroměřížsku. Tato silniční stavba bude plně financována z rozpočtu Zlínského kraje prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje a bude stát bezmála 40 milionů korun.

Současný stav, důvody stavby

Silnice II/428 v Počenicích před rekonstrukcí / foto: archiv ŘSZKSilnice II/428 v průtahu Počenicemi je v havarijním stavu. Stav mostu 428-010, který se v tomto silničním úseku nachází, je hodnocen jako velmi špatný (stupeň 6 ze sedmi).

Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce silnice II/428 v průjezdním úseku obcí Počenice a kompletní přestavba mostu ev. č. 428-010. Součástí zakázky je také výstavba části kanalizace o celkové délce 349 m, která bude navazovat na stavbu kanalizace realizovanou v daném čase společností VaK Kroměříž jako zadavatelem.

U rekonstruovaného úseku silnice bude provedena nová konstrukce včetně sanace podloží v celé délce průjezdního úseku. Délka úseku včetně mostu je 1 610 metrů. V rámci stavby bude řešeno odvodnění silnice podélným a příčným sklonem komunikace včetně vybudování nových dešťových vpustí, dále budou vytvořeny dva zastávkové pruhy linkové osobní dopravy.

Původní most ev. č. 428-010 bude kompletně přestavěn. Nový most bude jednopolový, jeho nosnou konstrukci bude tvořit monolitický železobetonový rám, založený na mikropilotách. Na mostovce bude umístěna vybetonovaná monolitická římsa, do které bude ukotveno ocelové zábradlí mostního typu se svislou výplní. Na mostě bude zřízen levostranný chodník. Délka přemostění je sedm metrů, délka celého mostu je 13,41 metru.

Odstraněná lávka pro pěší bude předána obci, která zajistí její likvidaci.

Souběžně se stavbou silnice a mostu bude probíhat i realizace dalších staveb obce Počenice-Tetětice (komunikace pro pěší a obruby, revitalizace centra obce a výstavba cyklostezky) a společností VaK (kanalizace) a E. ON (přeložky NN).

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma GEOSAN GROUP, a. s., Kolín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 39,315 milionu korun. Podle uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat v termínu od 2. června 2015 do 20. května 2016. Přesný termín dopravního omezení stanoví příslušný silniční správní úřad a ŘSZK jej zveřejňuje ve svém přehledu uzavírek, jakmile je vydáno rozhodnutí.

Uzavírky

Stavba bude probíhat částečně při úplné uzavírce silnice a částečně po polovinách šířky vozovky.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.