Stříhání pásky ukončilo rekonstrukci silnice Šelešovice – Olšina

Šelešovice - Slavnostním přestřižením pásky za účasti krajského radního Ing. Jaroslava Kučery, zástupců Ředitelství silnic Zlínského kraje a zástupců zhotovitele byla v pondělí 19. října 2015 předána do plného užívání rekonstruovaná silnice II/432 v úseku Šelešovice - Olšina na Kroměřížsku. Dílo v hodnotě téměř 30 milionů korun bylo spolufinancováno dotačními prostředky EU v rámci ROP Střední Morava.

Slavnostní otevření rekonstruovaného úseku silnice II/432 v Šelešovicích 19. 10. 2015 / foto: V. Cekota 

Předmětem díla byla stavební úprava silnice II/432 v úseku od začátku obce Šelešovice do místa vzdáleného cca 120 metrů za křižovatkou se silnicí III/43224 ve směru na Skržice. Celková délka úseku je 2 400 metrů.

V rámci stavby byly v průtahu obce Šelešovice a Olšina položeny dvě živičné vrstvy v celkové výšce 100 milimetrů. Niveleta vozovky, původní směrové a šířkové uspořádání silnice byly zachovány. V Šelešovicích byla původní pravostranná obruba nahrazena novou včetně přídlažby ze žulových kostek. Součástí stavby v průjezdním úseku byla rovněž stavební úprava dešťových vpustí, spočívající v jejich pročištění a výškové úpravě. V extravilánovém úseku mezi obcí Šelešovice a Olšina byla odfrézována obrusná vrstva v tloušťce 50 milimetrů a byly položeny dvě živičné vrstvy v celkové tloušťce 100 milimetrů.

V úseku od konce Olšiny po konec řešeného úseku stavební úprava silnice spočívala ve výškové úpravě nivelety vozovky v místě železničního přejezdu. V tomto úseku byla provedena kompletní výměna konstrukce vozovky. Součástí stavby byla úprava křižovatky se silnicí III/43224 (směr Soběsuky) včetně posunu původního levostranného zastávkového pruhu linkové osobní dopravy a nástupiště a stavební úprava pravostranného zastávkového pruhu včetně nástupiště. Bylo upraveno napojení místních a účelových komunikací a upraveny nájezdy a sjezdy na přilehlé nemovitosti. Přistoupilo se též k obnovení silničních příkop z důvodu zajištění odvodnění silnice, k úpravě nezpevněných krajnic (očištění, dosypání z vyfrézovaného materiálu), doplnění nebo výměně bezpečnostních zařízení podle platných norem a k obnově dopravního značení.

Během výstavby musel zhotovitel řešit tři komplikace. Vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů došlo v průběhu jarních měsíců k erozi půdy a tím k zanesení silničního tělesa (příkopy a svahy) naplavenou zeminou. Pro zajištění správné funkce odvodnění silnice bylo z toho důvodu nutno provést větší rozsah zemních prací, než předpokládal původní projekt. A za účelem zabránění stékání vod ze silnic II/432 k rodinnému domu čp. 21 bylo nutno zřídit novou silniční obrubu v délce 33 metrů a betonový skluz do příkopy. Dále vzhledem ke stížnostem majitelů mlýna na vodu stékající z komunikace přes sjezd do dvora mlýna bylo zapotřebí změnit příčný sklon vozovky. Tyto dodatečné práce si vyžádaly zvýšení nákladů asi o 500 tisíc korun.

Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem KARETA, s. r. o., Bruntál, a Doprastav, a. s., Bratislava. Konečná cena za tuto zakázku činí 29,885 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (56. výzva). Výše dotace činí 85 procent uznatelných nákladů. Stavební práce byly zahájeny 18. května 2015.
„Pro naši firmu to byla jistě významná stavba. Byla jednou z prvních, které jsme realizovali pro ŘSZK. S investorem se nám spolupracovalo velmi konstruktivně," konstatoval ředitel olomouckého střediska společnosti Kareta Ing. Ladislav Moťka. 

„Touto stavbou jsme rekonstruovali další úsek na důležitém silničním tahu II/432. Nyní už je většina této trasy ve výborném technickém stavu. Za posledních pět let jsme na této silnici realizovali osm investičních akcí přibližně za 220 milionů korun," shrnul ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Na silnici II/432 byly v posledních letech nebo jsou aktuálně realizovány tyto rekonstrukce:

• 2010: oprava sesuvu v úseku Koryčany - Jestřabice za 6,8 mil. Kč,
• 2011: rekonstrukce úseku Koryčany - Jestřabice a úseku Roštín - Cetechovice v celkové hodnotě 32,4 mi. Kč,
• 2013: rekonstrukce úseku mezi Cetechovicemi a silnicí I/50 za 62 mil. Kč,
• 2014: dokončena rekonstrukce úseku Vážany - Jarohněvice za 11,7 mil. Kč,
• 2014: dokončena rekonstrukce průtahu Cetechovicemi za 8,3 mil. Kč,
• 2014: dokončena rekonstrukce dalšího úseku mezi Koryčanami a Jestřabicemi za 27,8 mil. Kč,
• 2014: dokončena rekonstrukce průtahu Zdounkami za 16,8 mil. Kč,
• 2015: dokončena rekonstrukce úseku Střílky - Lískovec za 24,5 mil. Kč.

„Rekonstruovaný úsek Šelešovice - Olšina je velice moderní a přispěje k obslužnosti kroměřížského okresu a hlavně regionu v blízkosti Šelešovic," konstatoval po symbolickém přestřižení pásky krajský radní Ing. Jaroslav Kučera.

Své nadšení z dokončené stavby neskrýval ani starosta Šelešovic Josef Palička: „Od Cetechovic až po Kroměříž máme nyní povrchově obnovenou komunikaci. Pro naši obec je to velmi dobrá zpráva."

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

15. 05. 2015 - Na novou silnici se mohou těšit motoristé v Šelešovicích

 

Logo

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.