Opravujeme silniční průtah v Těšánkách

Zdounky - Stavební firma se letos opět vrátí na silniční trasu II/432, která vede z Kroměříže do Kyjova. Bude rekonstruováno více než 900 metrů průjezdního úseku ve Zdounkách-Těšánkách včetně jednoho mostu. Celkové náklady se blíží 20 milionům korun.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/432 v průjezdním úseku Těšánek, které jsou místní částí obce Zdounky, a celková přestavba mostu ev. č. 432-016 v místě křížení silnice II/432 a Divockého potoka nacházejícím se před začátkem Těšánek směrem od Zdounek. V rámci celkové přestavby mostu bude provedena rekonstrukce silnice v délce 93 metrů. Celková délka řešeného úseku je 926 metrů.

Stavební úprava silnice v průjezdním úseku místní části Těšánky spočívá v obnově obrusné a ložné vrstvy včetně případných lokálních sanací další živičné vrstvy. Šířkové a směrové uspořádání silnice bude zachováno. Součástí stavby je také zřízení nezpevněné krajnice, obnova silničních příkop v extravilánovém úseku, úprava dvou zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, odvodnění povrchu vozovky dešťovými vpusťmi s přípojkami zaústěnými do stávající a nové kanalizace, výměna poklopů kanalizačních šachet, případně jejich celková rekonstrukce. Bude vybudován nový levostranný zpevněný příkop z betonových tvárnic délky 218 metrů za nově osazenou obrubou.

Součástí díla je celková přestavba mostu ev. č. 432-016 včetně demolice stávajícího mostu, rekonstrukce navazujících úseků silnice II/432 v délce 93 metrů, spočívající v celkové výměně konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně, úprava koryta Divockého potoka v nezbytném rozsahu, celková přestavba původního propustku pod silnicí III/43228 (za křižovatkou směrem na Divoky) včetně jeho zaústění do potoka.

V celém řešeném úseku bude provedeno trvalé vodorovné dopravní značení a osazeno svislé dopravní značení.

Souběžně se stavbou silnice v průjezdním úseku Těšánek bude obec Zdounky realizovat stavební úpravu napojení místních a účelových komunikací, úpravu nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti, stavební úpravu (obnovu) chodníků a výstavbu nového pravostranného chodníku délky 90 metrů včetně obruby. Obec zde bude rovněž rekonstruovat kanalizaci.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Skanska, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 19,744 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce včetně dopravních omezení byly zahájeny 16. dubna a ukončeny budou do konce října 2018.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební úpravy silnice budou probíhat po polovinách se zachováním provozu všech vozidel. Doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením. V místě přestavby mostu ev. č. 432-016 bude provoz veden po provizorní komunikaci. Pokládka obrusné vrstvy (předpoklad 1-2 dny, sobota, neděle) bude probíhat za úplné uzavírky s vyznačením objízdné trasy.

Co už se udělalo

Na silnici II/432 byly v posledních letech realizovány rekonstrukce v celkové hodnotě přes 220 milionů korun:

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.