V Rožnově se opraví poslední úsek silnice přes Tylovice, Hážovice

Rožnov pod Radhoštěm - Několikaleté úsilí silničářů o rekonstrukci souvislé silniční trasy v Rožnově pod Radhoštěm přes lokality Tylovice, Hážovice bude letos završeno. Poslední část o délce 488 metrů se začne stavebně upravovat letos v červenci s dokončením ještě v tomto roce. Pro motoristy bude platit v rekonstruovaném úseku částečná uzavírka - střídavý provoz v jednom jízdním pruhu bude řízen světelnou signalizací.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/4867 v úsecích č. 2 a 3, jež na sebe navazují.

Součástí stavby je obnova krytových vrstev silnice v úseku č. 2. Jeho začátek se nachází u restaurace Harcovna v místě přechodu pro chodce. Celková délka tohoto úseku činí 165 metrů. Vozovka zde bude frézována v tloušťce 100 milimetrů a ve stejné tloušťce budou položeny nové živičné vrstvy. Po obou stranách komunikace bude obnoven dvojřádek z žulových kostek.

Začátek úseku 3 se nachází „U Křížku", celková délka úseku č. 3 činí 323 metrů. Silnice bude mít šířku 6,5 metru mezi obrubami s rozšířením v obloucích v každém jízdním pruhu. Bude provedena kompletní konstrukce vozovky podél nově navrženého levostranného chodníku proměnné šířky 0,5-1,5 metru včetně obnovy krytových vrstev o celkové tloušťce 100 milimetrů v celé ploše komunikace. Na začátku úseku bude vybudován zastávkový pruh. Dále bude obnoveno odvodnění vozovky příčným sklonem do uličních vpustí a svodidla na pravé straně komunikace.

Na obou rekonstruovaných úsecích bude obnoveno vodorovné dopravní značení, v úseku 3 rovněž svislé dopravní značení.

Souběžně s touto stavbou budou prováděny stavební práce města (stavba splaškové kanalizace, přeložka veřejného osvětlení, úpravy oplocení, betonové obruby podél silnice, chodník, připojení místních komunikací a úpravy zpevněných ploch).

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude firma COMMODUM, spol. s r. o., z Valašské Bystřice. Smluvní cena za tuto zakázku činí 8,642 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce a dopravní omezení budou zahájeny začátkem července a ukončeny v podzimním období 2022.

Uzavírky a dopravní omezení

Po dobu realizace stavby silnice bude provoz probíhat za částečné uzavírky po polovinách vozovky a bude řízen kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení.

Co už se udělalo v minulých letech

„Průtah III/4867 v Rožnově pod Radhoštěm jsme v minulých letech postupně rekonstruovali již v několika částech a v tomto roce by zde mělo být naše úsilí završeno," uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Od roku 2008 rekonstruovalo ŘSZK na této silnici na území Rožnova pod Radhoštěm čtyři silniční úseky a dva mosty v celkové délce 2 446 metrů. Investiční náklady dosáhly dohromady částky přibližně 64 milionů korun. 

Uzavírky související s touto tiskovou zprávou

Název Silnice (most) Zahájení Plánované ukončení
Značka

Rožnov pod Radhoštěm-Tylovice, Hážovice

silnice III/4867 18. 07. 2022 17. 11. 2022

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.