ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Skončila rekonstrukce silnice Ústí – Hovězí

19.12.2014 09:00

Ústí, Hovězí - Déle než rok pracovali silničáři na rekonstrukci silnice II/487 z Ústí do Hovězí. Obnovený úsek v délce 3,5 kilometru byl dokončen v polovině prosince 2014. Významně zlepší průjezdnost této důležité silniční trasy údolím Vsetínské Bečvy.

Rekonstruovaný úsek silnice II/487 / foto: P. Zedková

Předmětem nově dokončené stavby byla rekonstrukce silnice II/487 ve stávajícím směrovém i výškovém vedení v úseku od křižovatky se silnicí I/57 v Ústí až po začátek obce Hovězí v celkové délce 3,564 kilometru. Silnice byla v extravilánu rozšířena na šířku 9,5 metru (včetně krajnic), v intravilánu byla komunikace sjednocena na šířky - v zastavěné části na 7 metrů, v nezastavěné části na 8 metru.

Během rekonstrukce silničního úseku došlo k odfrézování původních živičných vrstev, vyspravení trhlin a položení nové ložné a obrusné vrstvy. V místech propustků, křížení s inženýrskými sítěmi a rozšíření komunikace byla vytvořena nová kompletní konstrukce vozovky včetně úpravy pláně na požadovanou únosnost. Součástí stavby byla rovněž rekonstrukce mostu ev. č. 487-001, opěrné zdi délky cca 106 metrů a stávajících propustků a zřízení nových propustků a horských vpustí a některé další související práce.

Zhotovitelem stavby byla firma STRABAG, a. s., Praha, odštěpný závod Brno. Konečná cena za tuto zakázku činila 48,9 milionu korun (včetně DPH). Šlo o jednu ze staveb spolufinancovaných z prostředků EU v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Dotace činila 70 procent uznatelných nákladů.

„Silnici z Ústí do Velkých Karlovic a dále až ke hranici se Slovenskem včetně některých mostů systematicky obnovujeme už několik let. Většinu staveb se podařilo úspěšně dokončit a předat do užívání motoristům. Ve stadiu rozestavěnosti zde nyní zůstává poslední úsek z Velkých Karlovic ke státní hranici. S jeho dokončením počítáme v první polovině roku 2015," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Předchozí tisková zpráva o této stavbě

12. 09. 2013 - Údolí Vsetínské Bečvy bude mít další silniční stavbu

 

Logo

 

Co už se v údolí Vsetínské Bečvy na silnicích v posledních letech opravilo

  • Velké Karlovice, opěrná zeď. Stavba realizována v letech 2003-2004, stavební náklady 10 milionů korun. Byla vybudována opěrná zeď silnice podél toku, úprava silnice v délce cca 262 metrů.
  • Velké Karlovice - státní hranice. Realizace v roce 2004, stavební náklady 15 milionů korun. Recyklace vozovkových souvrství v délce 3,9 kilometru.
  • Nový Hrozenkov, most 487-018. Investice s dotací ze Společného regionálního operačního programu (SROP), realizace v letech 2005-2006, stavební náklady 69 milionů korun. Došlo zde k odstranění kolizního místa - demolice 2 mostních objektů, stavba nového mostu přes Vsetínskou Bečvu v novém směrovém vedení.
  • Hovězí - Hovízky, mosty. Do této oblasti patří také investice na odbočující silnici III/4872. V roce 2008 zde bylo rekonstruováno nebo nově postaveno pět mostů s celkovými stavebními náklady 43 milionů korun.
  • Hovězí, propustek. V roce 2009 byla realizována stavebním nákladem 7 milionů korun přestavba havarijního propustku a úprava silnice v délce 260 metrů.
  • Huslenky most 4874-2. Na odbočující silnici III/4874 byl v roce 2010 stavebním nákladem 24 milionů korun postaven nový most. Původní most v havarijním stavu byl demolován. Bylo vytvořeno nové směrové vedení silnice a úprava jejího povrchu v délce 200 metrů.
  • Nový Hrozenkov - Podťaté; 1. etapa - Velké Karlovice. Rekonstrukce silnice v délce 5,138 kilometru, 3 nové a 3 rekonstruované mosty, nová okružní křižovatka. Dokončeno v roce 2011. Náklady 227,5 milionu korun.
  • Nový Hrozenkov - Podťaté; 3. etapa - Bzové. Výstavba nového mostu a směrové narovnání silnice. Dokončeno v roce 2014. Náklady 22,9 milionu korun.
  • Nový Hrozenkov - Podťaté; 2. etapa - Karolinka. Rekonstrukce silnice a stavba nového mostu v Karolince. Dokončeno v roce 2014. Konečná cena 15,2 milionu korun.
  • Halenkov - Nový Hrozenkov. Rekonstrukce 2 kilometrů silnice nákladem 18,7 milionu korun. Dokončeno v roce 2014.
V realizaci v letech 2014-2015

 

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

 


Počet přístupů: 933, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS