ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Zimní údržba silnic je nejnákladnější za posledních šest let

17.01.2017 08:36

Zlínský kraj - Po několika mírnějších zimách přišla opět zima s větším počtem zásahových dnů a s větší potřebou pluhování i posypu silnic. Náklady na zimní údržbu krajských silnic do konce prosince 2016 byly nejvyšší za posledních šest let. Dosáhly částky 28,5 milionu korun.

Poměrně velký rozsah úkonů potřebných pro zimní údržbu silnic a s tím i vysoké finanční náklady si vyžádala první část zimního období od října do prosince 2016. Celkové náklady na zimní údržbu silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji v tomto období dosáhly částky 28,456 milionu korun. Bylo zaznamenáno 44 zásahových dnů (kdy někde v kraji musela vyjíždět za účelem zmírňování následků povětrnostních vlivů zimní technika). Bylo pluhováno 20 576 kilometrů silnic, posypáno 53 786 kilometrů silnic. Spotřebovalo se 2 597 tun soli a 4 210 tun inertních posypových materiálů.

„Náklady za první část zimy jsou nejvyšší od roku 2011 a leden 2017 už nám odčerpal dalších přibližně 20 milionů korun," uvedl provozně-technický náměstek Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Radek Berecka. Přál by si, aby zima ukázala zase svou mírnější tvář, na kterou jsme si zvykli v posledních letech, a náklady poklesly. „Máme určité množství provozních prostředků a peníze, které se vynaloží na pluhování či posyp v zimě, potom chybějí ve zbývající části roku na trvalejší zlepšování stavebního stavu silnic," poznamenal Berecka.

„Zimní údržba krajských komunikací v takto „normální" zimě je pochopitelně finančně nákladná. Navíc údržba na Valašsku je určitě náročnější než na níže položeném Slovácku nebo Kroměřížsku. V této souvislosti bych chtěl poděkovat našim organizacím údržby, které se o sjízdnost silnic starají. Jako řidič mám pochopitelně tendenci být kritický, pokud se objeví komplikace, na druhou stranu je třeba si uvědomit, že údržba pouze zmírňuje, nikoli odstraňuje následky nepříznivého počasí. I přes zmíněnou finanční náročnost zimní údržby chci ubezpečit, že nebude na úkor oprav a investičních akcí připravených na léto," komentoval aktuální stav finanční náročnosti zimní úpravy cest náměstek Ing. Pavel Botek, odpovědný za dopravu.

Pro srovnání: za stejnou část zimního období do 31. prosince 2015 činily náklady 12,113 milionu korun, bylo evidováno jen 11 zásahových dnů. Pluhovalo se 727 kilometrů silnic, posypalo10 351 kilometrů. Spotřeba soli činila 505 tun a spotřeba inertního posypu 731 tun.

Ještě výrazně nákladnější však byla první část zimy do 31. prosince 2010, kdy se náklady vyšplhaly na 44 milionů korun. Ve stejném období roku 2007 stála zimní údržba silnic 34,8 milionu korun. Rekordní náklady při zimní údržbě krajských silnic zaznamenalo ŘSZK v období do konce roku 2005 - bylo to přes 48 milionů korun. Zásahových dnů však tehdy bylo jen 35.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva na téma zimní údržby silnic

31. 10. 2016 - Silničáři přecházejí na zimní režim

 

 


Počet přístupů: 724, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS