ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Dva a půl kilometru obnovené silnice budou mít v Lískách

17.05.2017 18:39

Chvalnov-Lísky - Bezmála dva a půl kilometru rekonstruované silnice III/43346 získají motoristé v tomto roce v obci Chvalnov-Lísky na Kroměřížsku. Práce v celkovém objemu 15,4 milionu korun budou probíhat za úplné uzavírky. Bude stanovena objízdná trasa.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice Původní stav silnice III/43346 / foto: archiv ŘSZK v celkové délce 2 482 metrů. Rekonstrukce silnice bude probíhat částečně v extravilánu obce Lísky, částečně v intravilánu obce.

Rekonstrukce bude provedena zesílením vozovky pokládkou dvou živičných vrstev (vyrovnávací vrstvy a nové obrusné vrstvy) a lokální sanací okrajů vozovky, tato úprava bude provedena v extravilánu a částečně i v intravilánu, kde navýšení vozovky nevyvolává komplikace v návaznosti na přilehlé připojení sjezdů a vedení obrub podél silnice. V místě zástavby v průjezdním úseku obce Lísky budou vyměněny veškeré konstrukční vrstvy vozovky. Stavební úprava je řešena ve stávajících směrových a šířkových poměrech. Součástí stavby je úprava krajnic (očištění, dosypání se zhutněním), obnovení silničních příkop (odvodnění komunikace bude řešeno podélným a příčným sklonem do příkopů, případně do dešťových vpustí, které budou v rámci realizace stavby obnoveny), stavební úprava propustku (pročištění, úprava výtoku odlážděním kamenem do betonu), úprava napojení silnice III/43345, připojení účelových komunikací a úprava nájezdů a sjezdů k přilehlým nemovitostem. Dále se obnoví a doplní svislé a vodorovné dopravní značení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Skanska, a. s., Praha, závod Morava. Smluvní cena za tuto zakázku činí 15,405 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury. Stavební práce budou zahájeny v polovině června a ukončeny do 31. října 2017.

Uzavírky a dopravní omezení

Realizace stavby bude probíhat za úplné uzavírky silnice. Veškerá doprava bude odvedena na objízdnou trasu přes Litenčice, Honětice, Zdounky, Roštín. Za účelem zajištění dopravní obslužnosti obce Lísky bude stavba realizována po etapách.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 787, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS