ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Začala rekonstrukce silnice ve Viganticích

07.09.2018 16:28

Vigantice - Více než dva kilometry nové silnice brzy získají Vigantice na Rožnovsku. Ředitelství silnic Zlínského kraje zde připravilo rekonstrukci silničního průtahu za bezmála 18 milionů korun. Práce budou probíhat za částečné uzavírky, střídavý provoz v jednom jízdním pruhu bude řízen světelnou signalizací.

Popis prací

Původní vozovka ve Viganticích / foto: archiv ŘSZK

Předmětem díla je rekonstrukce silnice III/4867 v průjezdním úseku obce Vigantice. Celková délka rekonstruovaného úseku je 2 304 metrů. Rekonstrukce spočívá ve výměně živičných vrstev vozovky a sjednocení její šířky na 6,50 metru mezi obrubami, s rozšířením ve směrových obloucích. Součástí stavby jsou nezbytné stavební úpravy silničních propustků a zastávkových pruhů osobní linkové dopravy včetně dopravního značení.

Obec Vigantice bude souběžně provádět stavební úpravy stávajících chodníků a výstavbu nových podél silnice III/4867, rekonstrukci nástupišť autobusových zastávek, veřejné osvětlení a stavební úpravy připojení sjezdů.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma EUROVIA CS, a. s., Praha, organizační složka ve Zlíně-Loukách. Smluvní cena za tuto zakázku činí 17,881 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce včetně částečné uzavírky byly zahájeny 4. září 2018 a budou přerušeny před zimním obdobím. Celá stavební akce bude dokončena v prvním pololetí roku 2019.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba bude probíhat v jednotlivých etapách za částečné uzavírky silnice s využitím světelného signalizačního zařízení.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

 


Počet přístupů: 778, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS