ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Z Pitína do Slavičína bez objížďky. Most přes železnici je opraven

01.11.2018 10:51

Rekonstruovaný most 495-034 u Pitína / foto: V. Cekota

Pitín - Téměř pětiměsíční objížďka přes Hostětín při cestování z Pitína do Slavičína je u konce. Most přes železniční trať byl rekonstruován a přímá trasa je opět průjezdná. Oprava mostu stála přes 8,5 milionu korun. Ředitelství silnic Zlínského kraje na ni využilo peníze z letošního příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury.

Předmětem díla byla rekonstrukce silničního mostu ev. č. 495-034, převádějícího silnici II/495 nad železniční tratí „Brno - Bylnice". Most se nachází mezi obcemi Pitín a Hrádek na Vlárské dráze (místní část města Slavičína). Délka rekonstruovaného mostu je 41,25 metru, šířka mostu 8,60 metru. Délka obnoveného úseku silnice II/495 je 100 metrů. Most, který byl postaven v roce 1958, byl ve špatném technickém stavu.

Při rekonstrukci bylo odstraněno staré zádržné zařízení, železobetonové římsy, vozovkové vrstvy a vyrovnávací beton, byla ubourána část železobetonové desky, vybourány části závěrných zídek a části křídel. Ocelové nosné konstrukce byly očištěny, bylo provedeno navrtání a osazení spřahujících prvků, armování a betonáž ztužující železobetonové desky, opěr a křídel. Na mostě byla realizována celoplošná izolace nosné konstrukce včetně ochrany izolace, betonáž říms, těsnění spár, osazení zábradelního svodidla. Byly položeny vozovkové vrstvy na mostě a napojeny na navazující úseky silnice. Směrové i výškové vedení komunikace zůstalo zachováno. Odvodnění vozovky bylo zajištěno odvodňovacím proužkem podél obruby římsy. Veškeré srážkové a povrchové vody budou odváděny příčným a podélným sklonem vozovky do okolního terénu.

Zhotovitelem stavby byla firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Konečná cena za tuto zakázku činí 8,597 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována s využitím prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce včetně dopravních omezení byly zahájeny 28. května 2018.

Rekonstruovaný most 495-034 u Pitína / foto: V. Cekota Rekonstruovaný most 495-034 u Pitína / foto: S. BrázdilRekonstruovaný most 495-034 u Pitína / foto: S. Brázdil

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

22. 05. 2018 - Opraví se most, objížďka povede přes Hostětín

 


Počet přístupů: 781, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS