ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Oprava silnice v Bohuslavicích. Počítejte se semafory

14.09.2020 09:15

Bohuslavice u Zlína - Na silnici č. II/497, která vede z Bohuslavic u Zlína směrem na Šarovy, bude realizována stavební úprava vozovky v průjezdním úseku obce v celkové délce téměř 1,3 kilometru. Střídavý provoz vozidel v jednom jízdním pruhu bude řízen světelnou signalizací.

Popis prací

Původní stav silnice v Bohuslavicích u Zlína / foto: dokumentace ŘSZK

Předmětem díla je stavební úprava vozovky silnice II/497 v průjezdním úseku obce Bohuslavice u Zlína. Začátek úseku se nachází na začátku obce Bohuslavice u Zlína (ve směru od Šarov) a úsek končí před křižovatkou se silnicí II/490 a III/4972. Celková délka řešeného úseku silnice II/497 je 1 262 metrů.

Stavební úprava silnice bude spočívat v obnově živičných vrstev včetně sanace trhlin. Šířka vozovky bude sjednocena mezi obrubami na 7 metrů s normovým rozšířením ve směrových obloucích. Bude obnoveno odvodnění vozovky pomocí uličních vpustí zaústěných do stávající kanalizace, příp. do stávajících vyústění do vodoteče. Budou upraveny dva propustky, zastávkové pruhy osobní linkové dopravy, svislé a vodorovné dopravní značení a bezpečnostní zařízení.

Úprava silnice bude realizována souběžně se stavbou zajišťovanou a financovanou obcí Bohuslavice u Zlína. Obecní zakázka zahrnuje stavební úpravu stávajících chodníků a výstavbu nových, úpravu napojení místních komunikací, úpravu nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti, nasvětlení přechodů pro chodce a míst pro přecházení, úpravu křižovatky u firmy STABOS, vegetační úpravy a další související stavební úpravy.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Metrostav, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 17,240 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce budou zahájeny 21. září 2020 a budou přerušeny přes zimní období. Stavba bude dokončena do konce září 2021.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební úpravy budou probíhat za částečné uzavírky. Provoz bude řízen pomocí světelné signalizace kyvadlově po polovinách vozovky.

Co už se udělalo

V roce 2014 Ředitelství silnic Zlínského kraje realizovalo rekonstrukci navazujícího silničního úseku silnice II/497 o délce 1,7 kilometru mezi obcemi Bohuslavice u Zlína a Šarovy v hodnotě 11,5 milionu korun. Ve stejném roce byl rekonstruován také úsek silnice II/490 z Březnice do Bohuslavic o délce 2,5 kilometru v hodnotě 18,1 milionu korun. V roce 2017 proběhla rekonstrukce křižovatky silnic II/497, II/490 a III/4972 v Bohuslavicích za 9,6 milionu korun.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 


Počet přístupů: 834, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS