ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnice z Bystřice pod Hostýnem směrem na Hranice je ve výborném stavu

23.12.2020 12:44

Bystřice pod Hostýnem - Krajská silnice II. třídy z Bystřice pod Hostýnem směrem na Hranice nabízí motoristům novou kvalitu. Šestikilometrový úsek po hranici Zlínského a Olomouckého kraje je po rekonstrukci. Stavební práce zde trvaly rok a půl a přišly na více než 150 milionů korun.

Silnice z Bystřice p. Host. na Vítonice po rekonstrukci / foto: V. Cekota

Největší stavební akce Ředitelství silnic Zlínského kraje, která byla realizována v roce 2020, byla v polovině prosince stavebně dokončena. Práce zde začaly již v polovině roku 2019. Motoristé dostali do užívání moderně rekonstruovaný více než šestikilometrový souvislý úsek silnice z Bystřice pod Hostýnem přes Mrlínek a Vítonice na hranici Olomouckého kraje. Po této silnici projíždí denně ze Zlínska a Kroměřížska směrem na sever Moravy přes čtyři tisíce vozidel.

Předmětem díla byla stavební úprava silnic II/438 a II/150 v úseku od hranice Zlínského a Olomouckého kraje po křižovatku silnic II/150 a II/438 (ulice Pod Platany) v Bystřici pod Hostýnem. Celková délka řešeného úseku činí 6 495 metrů. Stavba byla rozdělena do šesti samostatných úseků:

1. Silnice II/438: hranice krajů ZL/OL - Vítonice (extravilán)
2. Silnice II/438: Vítonice, průjezdní úsek (intravilán)
3. Silnice II/438: Vítonice - okružní křižovatka před Bystřicí pod Hostýnem
4. Silnice II/150: okružní křižovatka před Bystřicí pod Hostýnem - Bystřice pod Hostýnem
5. Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, ulice Sušilova
6. Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, ulice Sušilova (druhá část)
Podrobný popis úprav v jednotlivých úsecích obsahovala úvodní tisková zpráva ŘSZK ze dne 31. 5. 2019.

Silnice z Bystřice p. Host. na Vítonice po rekonstrukci / foto: V. Cekota

Zhotovitelem stavby byla firma STRABAG, a.s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 151,281 milionu korun (vč. DPH). Proti původně sjednané ceně se náklady částečně zvýšily především z důvodu zjištěné nevyhovující únosnosti podloží a nutnosti použití jiné sanace na jeho zpevnění. Stavební práce byly zahájeny v červnu 2019 a celé dílo bylo stavebně ukončeno 16. prosince 2020. Kolaudace stavby se uskuteční v příštím roce.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

31. 05. 2019 - Největší stavbou bude letos rekonstrukce silnice z Bystřice pod Hostýnem

 


Počet přístupů: 725, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS