ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Rekonstrukce začne na silnici z Jestřabic na hranici kraje

24.08.2021 14:10

Koryčany - Na třicet milionů korun přijde rekonstrukce 1,5 kilometru silnice II/432 mezi Koryčany-Jestřabicemi a hranicí Jihomoravského kraje. Vybraný zhotovitel stavbu zahájí ještě letos na konci srpna, dokončení se předpokládá v roce 2022. Ředitelství silnic Zlínského kraje využije na stavbu finanční příspěvek od Státního fondu dopravní infrastruktury.

Popis prací

Silnice u Jestřabic před rekonstrukcí / foto: Google

Předmětem díla je rekonstrukce silnice II/432 v extravilánu města Koryčany, místní části Jestřabice, v délce 1 505 metrů. Bude zde provedena sanace okrajů vozovky formou výměny konstrukce, šířka zpevněné části vozovky bude sjednocena na 6,5 metru s normovým rozšířením ve směrových obloucích. Na vozovku budou navazovat nově zřízené normové krajnice šířky 0,75 metru a v místech, kde budou osazena svodidla, bude mít krajnice šířku 1,5 metru. Rekonstrukce vozovky v novém šířkovém uspořádání bude provedena recyklací zastudena. Dojde k navýšení nivelety o 110 milimetrů položením nových asfaltových vrstev. Odvodnění bude zabezpečeno podélným a příčným sklonem vozovky a podélným rigolem se zpevněným dnem. Budou vybudovány čtyři nové propustky z plastových trub o průměru 600 milimetrů.

Součástí stavby je realizace dvou nových autobusových zastávek, stavební úprava připojení stávajících lesních cest, náhradní výsadba za již pokácené stromy a křoviny, výměna a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude firma Metrostav Infrastructure, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 30,063 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury. Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny 30. srpna 2021 a že bude v tomto roce realizován úsek v délce 500 metrů. Zbývající část silnice bude rekonstruována v roce 2022.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice po polovinách šířky vozovky s řízením dopravy pomocí světelné semaforové soupravy. Vozidla nad 7,5 tuny budou vedena po objízdných trasách přes Bzenec - Moravský Písek - Nedakonice - silnici I/50 - Koryčany.

Co už se udělalo

„Silnici II/432, která vede od hranice Jihomoravského kraje do Kroměříže, rekonstruujeme po jednotlivých úsecích jako jednu z důležitých dopravních tras řadu let. Po realizaci úseku u Jestřabic bude již z převážné části ve výborném nebo dobrém stavu," uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Za posledních deset let zde ŘSZK nechalo rekonstruovat 11 úseků o celkové délce 21,6 kilometru o finančním objemu 255 milionů korun.

 

 


Počet přístupů: 903, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS