ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Nová okružní křižovatka vznikla ve Slavičíně-Hrádku

17.02.2022 13:26

Slavičín - Nová okružní křižovatka na krajské silniční síti byla vybudována ve Slavičíně-Hrádku. Rondel se třemi hlavními větvemi za 7,2 milionu korun zvýší bezpečnost a plynulost provozu v bodě napojení silnice II/493 na silnici II/495.

Nová okružní křižovatka ve Slavičíně-Hrádku / foto: V. Cekota

Předmětem díla byla přestavba původní styčné křižovatky silnic II/493 a II/495 na okružní křižovatku se třemi hlavními větvemi, napojením místní komunikace a sjezdu k rodinným domům. Vnější průměr okružní křižovatky má 32 metrů, průměr středového ostrova 16 metrů. Na středový ostrov navazuje prstenec šířky 2 metry. Odtok dešťových vod ze silnice je zajištěn prostřednictvím příčného a podélného sklonu vozovky do dešťových vpustí. Vozovka byla ohraničena zvýšenými obrubami s navazujícími zelenými pásy nebo chodníky. V části stavby bylo využito původních konstrukčních vrstev vozovky, v části byla provedena nová konstrukce vozovky. Na jednotlivých větvích byly vybudovány ochranné dělicí ostrůvky.

Zhotovitelem stavby byla firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Konečná cena za tuto zakázku činila 7,224 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce byly zahájeny koncem srpna 202 Ve Slavičíně vznikne nová okružní křižovatka1. Stavba probíhala za částečných uzavírek s řízením dopravy světelnou signalizací. V okolí ukončené stavby ŘSZK v současné době ještě probíhají stavební práce, jejichž investorem je město Slavičín.

„Jednáme nyní s městem Slavičín o pokračování rekonstrukce silnice II/495 od nové okružní křižovatky až k železničnímu přejezdu. Pro tuto akci již máme vydáno stavební povolení. Pokud se podaří získat finanční prostředky, mohla by být realizována ještě letos," řekl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

Nová okružní křižovatka ve Slavičíně-Hrádku / foto: V. CekotaNová okružní křižovatka ve Slavičíně-Hrádku / foto: V. CekotaNová okružní křižovatka ve Slavičíně-Hrádku / foto: V. Cekota

 

Únodní tisková zpráva k této stavbě

17. 08. 2021 - Ve Slavičíně vznikne nová okružní křižovatka

 


Počet přístupů: 856, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS