Cesta z Bělova do Žlutavy získá nové parametry

Bělov, Žlutava - Stavební práce na rekonstrukci silnice, která spojuje obce Bělov a Žlutavu, se rozběhly na začátku května 2023. Nové parametry, které odpovídají současným technickým normám, zde získá do konce letošního října 1,3 kilometru silnice. Náklady dosáhnou částky 26,5 milionu korun. Většina prací bude probíhat za částečné uzavírky, během které budou vozidla jezdit střídavě jedním jízdním pruhem, provoz bude řízen světelnou signalizací.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/36740 v délce 1 280 metrů, částečně v extravilánu mezi obcemi Bělov a Žlutava a částečně v intravilánu obce Žlutava.

V první části úseku (156 m) bude rekonstrukce silnice spočívat v rozšíření vozovky na šířku 5,5 metru. Budou odfrézovány původní asfaltové vrstvy v tloušťce 100 milimetrů, provedeny lokální vysprávky a budou položeny nové asfaltové vrstvy.

Ve druhé části úseku (v délce cca 1 126 m), kde má vozovka kryt pouze z penetračního makadamu, budou na základě výsledků diagnostiky realizovány lokální vysprávky výtluků asfaltovou směsí. Dále bude provedena obnova poškozených a deformovaných okrajů vozovky výměnou kompletní konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně. V celé šířce vozovky bude položena vyrovnávací ložná vrstva v tloušťce 50 milimetrů a obrusná vrstva v tloušťce 50 milimetrů. Minimální šířka vozovky bude 5,50 metru, s rozšířením vozovky ve směrových obloucích.

Odvodnění povrchu vozovky bude zajištěno podélným a příčným spádem. V lesním úseku budou vybudovány tři nové propustky. Součástí stavby je také stavební úprava sjezdů a napojení místních a účelových komunikací.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA se sídlem v Brně. Smluvní cena za tuto zakázku činí 26,466 milionu korun (vč. DPH). Práce zhotovitele byly zahájeny začátkem května a předpokládá se, že budou ukončeny do 31. října 2023.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky po dobu 6 měsíců po polovinách vozovky za použití světelné semaforové soupravy, pokládka obrusné vrstvy bude prováděna za úplné uzavírky ve dnech pracovního volna.

 

Uzavírky související s touto tiskovou zprávou

Název Silnice (most) Zahájení Plánované ukončení
Značka

Bělov - Žlutava

III/36740 03. 05. 2023 22. 10. 2023
Značka

Bělov - Žlutava

III/36740 26. 10. 2023 15. 11. 2023
Značka

Bělov - Žlutava

III/36740 23. 10. 2023 25. 10. 2023

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.