Chystáme se na velkou opravu mostu ve Zlobicích

Zlobice - Rozsáhlou opravou za 9,4 milionu korun projde ještě v tomto roce most na konci průjezdního úseku silnice II. třídy č. 428 ve Zlobicích na Kroměřížsku. Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky, doprava bude odkloněna přes okolní obce.

Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce stávajícího silničního mostu ev. č. 428-011 přes Věžecký potok. Most se nachází na silnici II/428 v intravilánu obce Zlobice na konci průjezdního úseku.

Ze stávajícího mostu bude odbourán mostní svršek, živičné vrstvy včetně podkladních, závěrné zídky, úložné prahy a mostní křídla. V nezbytně nutné míře budou rozebrány navazující nábřežní zdi. Bude vybetonován nový úložný práh, závěrná zídka, mostní křídla, bude provedena sanace opěr. Povrch nosníků bude očištěn a sanován, nosníky budou spřaženy s novou železobetonovou monolitickou deskou. V celé délce nosné konstrukce a navazujících křídel budou zhotoveny železobetonové monolitické mostní římsy s ocelovým zábradlím se svislou výplní. Součástí rekonstrukce je provedení nové izolace mostu. Po obou stranách za mostem a vlevo před mostem budou osazeny uliční vpusti s vyústěním do vodního toku. Vozovka před mostem bude odvodněna podélným a příčným sklonem do vpustí a do betonového odvodňovacího žlabu vpravo před mostem.

Celková délka úpravy silnice II/428 včetně navazujících úseků bude 63 metrů. V celém opravovaném úseku bude položen nový živičný povrch.

Svahy a dno vodoteče budou zpevněny kamennou dlažbou do betonu, ukončenou příčnými betonovými prahy s těžkým kamenným záhozem. Nábřežní zdi, včetně kamenného obkladu opěr, budou očištěny a hloubkově přespárovány. U mostu bude doplněno revizní schodiště.

Součástí stavby bude nezbytná stavební úprava připojení místních komunikací oboustranně za mostem. Kromě úseku za křižovatkou s místní komunikací bude hlavní silnice lemována betonovými silničními obrubami. Stávající chodník z betonových panelů bude očištěn a v nutné míře před mostem rozebrán a nahrazen chodníkem ze zámkové dlažby. Propustek pod místní komunikací vlevo za mostem bude obnoven a vyústěn přímo do vodoteče.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude firma PONVIA  CONSTRUCT, s. r. o., Charváty. Smluvní cena za tuto zakázku činí 9,350 milionu korun (včetně DPH). Stavba bude financována z prostředků Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce s dopravním omezením budou probíhat od od poloviny srpna do konce listopadu 2024.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba bude probíhat za úplné uzavírky silnice II/428 po dobu maximálně tří měsíců. Připojující se místní komunikace za mostem zůstanou přístupné. Provizorní lávka pro pěší nebude zřizována, pěší využijí stávající lávku umístěnou cca 150 metrů od rekonstruovaného mostu.

Slovo ředitele a souvislosti

Ředitel ŘSZK Bronislav Malý k této stavební akci doplnil ještě několik podrobností: „Most ve Zlobicích je nyní už ve velmi špatném technickém stavu, stupeň hodnocení č. 6, most měl sníženou únosnost a zatékalo do něj. Přesto není nutná jeho úplná demolice, ale k nápravě postačí tato rozsáhlá oprava a využití původní spodní stavby. Tuto stavební akci jsme připravovali už delší dobu.“

ŘSZK letos realizuje ve Zlínském kraji na silnicích II. a III. třídy investiční stavby 14 mostů. Polovina z nich je součástí rekonstruovaných delších silničních úseků. Těchto 14 staveb má podle uzavřených smluv se zhotoviteli hodnotu 240 milionu korun. Největší z nich je přestavba mostu přes řeku Moravu v Napajedlích za 135 milionů korun, přičemž 60 milionů bude čerpáno z dotace SFDI.

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.