Je připravena úprava silnice v Bělově

Bělov - Ředitelství silnic Zlínského kraje letos uskuteční rekonstrukci zbývající části silnice, která spojuje Bělov se Žlutavou. Naváže na obnovu kanalizace v Bělově, jejímž investorem je obec. Práce budou probíhat za úplné uzavírky s objízdnou trasou přes Otrokovice, Napajedla, Žlutavu.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/36740 v intravilánu obce Bělov v délce 496 metrů. Začátek řešeného úseku komunikace je před točnou autobusů a konec je u svislé dopravní značky „konec obce“, kde bude navazovat na již zrekonstruovanou část silnice ve směru do Žlutavy.

V souladu s diagnostikou bude provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev se sanací zemní pláně. V celé nové šířce vozovky bude položena podkladní vrstva v tloušťce 60 milimetrů a obrusná vrstva krytu v tloušťce 50 milimetrů. Šířka vozovky mezi obrubníky bude 6 metrů s rozšířením ve směrovém oblouku.

Odvodnění povrchu vozovky bude zajištěno podélným a příčným spádem. Dešťové vody budou odvedeny nově zřízenými dešťovými vpustěmi napojenými do nově budované kanalizace.

„Při plánování termínu realizace této akce jsme čekali na shodu s termínem rekonstrukce a výstavby kanalizace, jejichž investorem je obec. Jsme rádi, že došlo k souladu a stavbu můžeme zahájit. Po jejím dokončení budeme mít v pořádku celou silniční trasu z Bělova do Žlutavy,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude firma Strabag, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 8,343 milionu korun (včetně DPH). Stavba bude financována z prostředků Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce budou probíhat od poloviny dubna do konce října 2024.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky v trvání maximálně 7 měsíců ve dvou etapách. Rozdělení výstavby na etapy je stanoveno s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti v obci přes křižovatky s místními komunikacemi. Objízdná trasa je navržena po silnicích I/55 a III/36740 přes Otrokovice, Napajedla a Žlutavu.

 

Uzavírky související s touto tiskovou zprávou

Název Silnice (most) Zahájení Plánované ukončení
Značka

Bělov

III/36740 15. 04. 2024 20. 05. 2024
Značka

Bělov

III/36740 21. 05. 2024 31. 10. 2024

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.