Již šestá okružní křižovatka vznikne letos v Holešově

Holešov - V pořadí již šestá okružní křižovatka vznikne v tomto roce na krajských silnicích, které procházejí městem Holešovem. Práce na nové okružní křižovatce v Holešově-Všetulích začínají v únoru a budou ukončeny v podzimním období. Budou probíhat za částečné uzavírky. Náklady dosáhnou téměř 30 milionů korun.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava stávající styčné křižovatky silnic II/432 a II/438 ve Všetulích, místní části města Holešov. Stavební úprava spočívá ve vybudování nové čtyřramenné okružní křižovatky s vnějším průměrem 35 metrů. Šířka jízdního pruhu bude 6 metrů, šířka prstence 2 metry. Vozovka, prstenec a větve okružní křižovatky po začátek dělicích ostrůvků budou mít betonový povrch. Součástí objektu je středový ostrov, ohraničený obrubníky. Stavební úprava navazujících úseků silnic II/432 a II/438 bude spočívat jak ve vybudování celkové konstrukce živičné vozovky včetně případné sanace zemní pláně, tak ve stavební úpravě části konstrukce vozovky. Součástí stavby je obnova živičných vrstev silnice II/438 v délce 28 metrů. Odvodnění okružní křižovatky a silnic bude zajištěno pomocí vpustí umístěných u obrubníků a napojených do kanalizace. Součástí díla je provedení svislého a vodorovného dopravního značení na okružní křižovatce a rekonstruovaných úsecích silnic.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude firma STRABAG, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 29,663 milionu korun (včetně DPH). Stavba bude financována z prostředků Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavba zde začíná již v měsíci únoru kácením stromů. Nová okružní křižovatka bude dokončena do konce září 2024.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečných uzavírek dotčených silnic s využitím třícestné semaforové soupravy.

Co se udělalo dříve

„V Holešově postupně vznikal systém více okružních křižovatek, které by měly usnadnit průjezd městem a zvýšit bezpečnost silničního provozu. Současná stavba okružní křižovatky Holešov-Všetuly představuje již šestý rondel na krajských silnicích v tomto městě,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Za posledních deset let investovalo ŘSZK do staveb v Holešově přes 25 milionů korun.

Přehled silničních staveb ŘSZK v Holešově v minulých letech

Název stavby

Celková
délka [m]

Cena po navedení
do majetku [tis. Kč]

Zaháj.
stavby

Ukonč.
stavby

Popis

Holešov, OK Tovární

120

4 720

2018

2018

okružní křižovatka

Holešov, Všetuly, ul. 6. května

690

17 766

2017

2017

rekonstrukce
silnice

Holešov, Všetuly

180

3 425

2016

2016

okružní křižovatka

Celkem

990

25 911

     

 

Po silnici II/438 projíždí v Holešově v pracovních dnech za 24 hodin přes 13 tisíc vozidel.

 

Uzavírky související s touto tiskovou zprávou

Název Silnice (most) Zahájení Plánované ukončení
Značka

Holešov-Všetuly, OK

II/432, II/438 15. 02. 2024 17. 03. 2024
Značka

Holešov-Všetuly, OK

II/432, II/438 01. 06. 2024 15. 08. 2024
Značka

Holešov-Všetuly, OK

II/432, II/438 18. 03. 2024 31. 05. 2024
Značka

Holešov-Všetuly, OK

II/432, II/438 16. 08. 2024 15. 09. 2024

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.