K novému nádraží přibude ve Vsetíně také nová Nádražní ulice

Vsetín - Nedlouho po otevření nové nádražní budovy ve Vsetíně (3. května) zahájí Ředitelství silnic Zlínského kraje v červnu 2024 rekonstrukci půlkilometrového úseku přilehlé Nádražní ulice včetně její částečné přeložky do nové polohy a výstavby okružní křižovatky. Práce v celkové hodnotě 17,8 milionu korun budou probíhat za úplné uzavírky.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava a směrové přeložení části silnice III/05737 ve Vsetíně v ulici Nádražní, a to v návaznosti na výstavbu nového dopravního terminálu a souvisejících stavebních objektů. Začátek rekonstrukce se nachází v Nádražní ulici v křižovatce s ulicí Svárov, úsek končí v ulici Nemocniční před napojením na ulici Smetanovu – před stávajícím přechodem. Celková délka stavební úpravy silnice je 544 metrů.

Silnice bude rekonstruována částečně ve stávající trase a částečně v novém směrovém vedení s tím, že jsou nově řešeny křižovatky s ulicemi U Hřiště a Nemocniční. Obdobně je rekonstruována i ulice U Hřiště. Ulice Nemocniční bude přeložena do nové polohy, aby bylo zajištěno vhodné křížení této komunikace a vlečkové koleje.

Ulice Nádražní – průtah silnice III/05737, která je v rámci stavby páteřní komunikací – bude mít šířku se započtením přidruženého dopravního prostoru 8,5 metru, šířka mezi obrubníky bude 7,5 metru. Návrhová rychlost činí 50 km/h. Součástí silnice je také nová okružní křižovatka s vnějším průměrem 38,0 metru s 5 větvemi, šířkou jízdního pásu 6,0 metru a šířkou vnitřního pojížděného prstence 2,0 metru.

Výškově bude trasa rekonstruovaného úseku uzpůsobena nejen vjezdům do stávající zástavby, ale i přístupu k dopravnímu terminálu, poloze nivelety křižujících komunikací a vstupů do parkovacího domu.

Současně se stavbou budou probíhat stavební práce zajišťované městem Vsetín (odstavné parkoviště, parkovací pruhy a zastávkové pruhy podél silnice III/05737, komunikace pro pěší i cyklisty, zbývající větve okružní křižovatky, autobusové nádraží spolu s potřebnými komunikacemi a zastřešenými nástupišti bude přeloženo do nové pozice blíže železniční stanici).

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude společnost Přednádražní prostor – I. B etapa – Vsetín. Jejími společníky jsou firmy EUROVIA CZ, a. s., Praha, SMO, a. s., Otrokovice, a KKS, spol. s r.o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 17,762 milionu korun (včetně DPH). Stavba bude financována z prostředků Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce budou probíhat od 8. června 2024 do konce listopadu 2025.

Uzavírky a dopravní omezení

V Nádražní ulici bude platit po dobu stavebních prací úplná uzavírka. Motoristé budou tento úsek objíždět ulicemi Žerotínova a Smetanova.

 

Uzavírky související s touto tiskovou zprávou

Název Silnice (most) Zahájení Plánované ukončení
Značka

Vsetín, Nádražní ul.

III/05737 08. 06. 2024 31. 05. 2025

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.