Křižovatka v Morkovicích bude přehlednější a bezpečnější

Morkovice-Slížany - Problematická křižovatka se středovým ostrůvkem ve městě Morkovice bude přestavěna na přehlednější křižovatku ve tvaru písmene T. Dosavadní stavební úprava křižovatky občas vedla některé motoristy, kteří přehlédli dopravní značku, k záměně vedlejší silnice za hlavní a k nedodržení přednosti v jízdě, několikrát i s následným střetem vozidel. Ředitelství silnic Zlínského kraje bude do úpravy investovat téměř sedm milionů korun.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava křižovatky silnic II/428 a III/43346 v zastavěné části města Morkovice-Slížany včetně stavební úpravy přilehlých chodníků a nezpevněných ploch.

Silnice II/428 bude upravena v délce 106 metrů ve stávajícím směrovém a výškovém vedení, úprava silnice III/43346 bude provedena v délce 62 metrů v novém směrovém vedení s rozšířením v oblouku. Vozovka obou silnic bude ohraničena betonovými obrubami s přídlažbou ze žulových kostek (dvouřádek). Odvodnění vozovek bude zajištěno podélným a příčným spádem. Voda bude odtékat podél obrub do nových dešťových vpustí s přípojkami se zaústěním do jednotné kanalizace. Bude instalováno nové dopravní značení.

Souběžně se stavbou bude město Morkovice-Slížany realizovat své stavební objekty, a to stavební úpravu sjezdů k sousedním nemovitostem, chodníků, plochy před domem čp. 262 v prostoru stávající křižovatky, veškeré obruby podél silnic III/43346 a II/428, odvodnění a umístění dopravního značení. V celém řešeném prostoru budou provedeny vegetační úpravy (vč. zatravnění ploch po odstranění konstrukce vozovky v místě změny vedení trasy silnice III/43346) a další související stavební úpravy.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude firma COLAS CZ, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 6,736 milionu korun (včetně DPH). Stavební práce budou zahájeny začátkem září a ukončeny do tří měsíců od předání staveniště, tedy ještě v podzimním období 2023.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba bude probíhat ve třech etapách za částečných uzavírek obou silnic. Doprava bude řízena pomocí světelného signalizačního zařízení nebo vedena po objízdných trasách.

 

Uzavírky související s touto tiskovou zprávou

Název Silnice (most) Zahájení Plánované ukončení
Značka
<= 3,5 t včetně IZS, BUS

Morkovice, křižovatka

III/43346 11. 09. 2023 30. 11. 2023
Značka
> 3,5 t mimo IZS, BUS

Morkovice, křižovatka

III/43346 11. 09. 2023 30. 11. 2023
Značka

Morkovice, křižovatka

II/428 11. 09. 2023 30. 11. 2023

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.