Nové parametry získá silnice z Bystřice pod Hostýnem směrem na Bílavsko

Bystřice pod Hostýnem - Rekonstrukce průjezdního úseku krajské silnice vedoucí z centra města směrem na Bílavsko se rozběhne v červenci v Bystřici pod Hostýnem. Silničáři zde zaměří svou pozornost na část výpadovky na Holešov v intravilánu města. V roce 2024 by se mělo pracovat také na navazujícím úseku směrem na Bílavsko. Náklady na letošní rekonstrukci prvního úseku dosáhnou 19,3 milionu korun.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/438 z převážné části v intravilánu města Bystřice pod Hostýnem v délce 600 metrů. Úsek začíná zhruba 15 metrů od křižovatky s místní komunikací (ul. Na Domově), končí 100 metrů za dopravní značkou „konec obce“. Součástí stavby bude stavební úprava mostního objektu ev. č. 438-011.

Stavební úprava spočívá v obnově živičných vrstev v tloušťce 150 milimetrů, včetně případných lokálních sanací dalších živičných vrstev. Šířka silnice bude sjednocena na 7 metrů mezi obrubami, mimo úseky s odbočovacími pruhy. Vodorovným dopravním značením budou vyznačeny levostranné odbočovací pruhy na místní komunikaci, k čerpací stanici pohonných hmot, na účelovou komunikaci k areálu SÚS a na sjezd k novému obchodnímu centru. Odvodnění vozovky v intravilánovém úseku bude řešeno pomocí zrekonstruovaných, přemístěných nebo doplněných uličních vpustí připojených do stávající kanalizace. V extravilánovém úseku bude odvodnění vozovky zajištěno pomocí žlabu z betonových tvárnic a silničních příkop.

Stavební úprava mostu ev. č. 438-011 spočívá v rekonstrukci mostního svršku, v doplnění a přespárování kamenného zdiva opěr, v sanaci železobetonových úložných prahů a krajních nosníků, v odstranění nánosů a vegetace pod mostem a obnovení vyplaveného opevnění dna toku.

Součástí stavby je vybudování ostrůvku v místě pro přecházení, výměna stávajících obrub umístěných podél silnice za nové, úprava připojení levostranné účelové komunikace, vybudování podélného odstavného pruhu v místě zúžení vozovky, úprava připojení místních a účelových komunikací a zpevněných ploch, úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti, vegetační úpravy. Bude provedeno vodorovné a svislé dopravní značení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude firma COLAS CZ, a.s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí pro Ředitelství silnic Zlínského kraje 19,332 milionu korun (včetně DPH). Stavební práce a dopravní omezení začnou 10. července a potrvají do konce listopadu 2023.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky po polovinách šířky vozovky s řízením dopravy pomocí mobilního semaforového zařízení.

Co se připravuje

„V roce 2024 zahájíme rekonstrukci navazujícího úseku silnice II/438 směrem na Bílavsko v délce 3,5 kilometru. Bude to ale samostatná nová stavba, která je zařazena do programu IROP, takže máme možnost financování z fondů EU. V současné době probíhá veřejná zakázka na zajištění zhotovitele stavby. O dopravních opatřeních a uzavírkách budeme informovat v dostatečném předstihu,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

 

Uzavírky související s touto tiskovou zprávou

Název Silnice (most) Zahájení Plánované ukončení
Značka

Bystřice pod Hostýnem, ul. Holešovská

II/438 10. 07. 2023 28. 11. 2023

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.