Opěrná zeď stabilizuje silnici z Rožnova do Vidče

Rožnov pod Radhoštěm - Stabilizace silnice, která vede ve svahu mezi Rožnovem pod Radhoštěm a obcí Vidče, je cílem rekonstrukce a výstavby opěrné zdi a záchytného systému v délce asi 100 metrů. Stavební práce budou zahájeny v polovině srpna a potrvají do poloviny prosince letošního roku. Bude při nich platit úplná uzavírka silnice mimo autobusy a vozidla integrovaného záchranného systému.

Popis prací

Jde o obnovu záchytného systému silnice a tím vyvolanou stavební úpravu opěrné zdi a odvodnění, sloužící pro stabilizaci svahu a tělesa komunikace III/4868 mimo zastavěné území města Rožnov pod Radhoštěm – směr Vidče.

Současný záchytný systém je tvořen ocelovým zábradlím s vodorovnou výplní. Opěrná zeď navazuje na ocelobetonové piloty a mikropiloty. U velkoformátových pilot je tato zeď tvořena silničními panely, kladenými svisle. Nově navržené řešení záchytného systému v místě stávajících pilot a opěrné zdi vychází z prostorových možností lokality, z napojení na stávající dopravní infrastrukturu a z umístění s ohledem na stávající ochranná a bezpečnostní pásma technické infrastruktury.

Stavebně upravenou opěrnou konstrukci bude tvořit železobetonová zeď proměnné výšky cca 1,0 – 2,7 metru nad upraveným terénem v délce 77 metrů. Stávající ocelobetonové piloty budou obetonovány. Opěrná stěna bude vyztužena dvojicí kari sítí a prutovou výztuží. Na styku opěrné zdi se zeminou bude provedena ochranná stěrková hydroizolace. Na horní rovině opěrné zdi bude provedeno zábradelní svodidlo s předepsanou protikorozní ochranou. Srážkové vody budou z komunikace odváděny jednostranným sklonem do stávajícího betonového odvodňovacího žlabu na levé straně komunikace. Odvodnění za rubem opěrné zdi bude provedeno drenáží s vyústěním do volného terénu.

Stavební práce budou probíhat ve dvou etapách. V první etapě dojde k frézování a odstranění kompletní konstrukce pravé poloviny vozovky v dotčeném úseku, stavební úpravě opěrné zdi včetně mikropilot, odvodnění za rubem zdi, pokládce nové konstrukce vozovky. Ve druhé etapě dojde k frézování obrusné vrstvy levé poloviny komunikace v délce stavební úpravy, pokládce nové obrusné vrstvy, odstranění provizorního dopravního značení a převedení provozu na celou šířku komunikace. Celková délka úpravy silnice III/4868 je přibližně 100 metrů.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude firma COMMODUM, spol. s r. o., z Valašské Bystřice. Smluvní cena za tuto zakázku činí 9,904 milionu korun (včetně DPH). Předpokládá se, že stavební práce a dopravní omezení začnou 15. srpna a potrvají do poloviny prosince 2023.

Uzavírky a dopravní omezení

Investiční akce bude probíhat za úplné uzavírky silnice s výjimkou pro autobusy a vozidla integrovaného záchranného systému. Objízdná trasa bude vedena přes Valašskou Bystřici.

 

Uzavírky související s touto tiskovou zprávou

Název Silnice (most) Zahájení Plánované ukončení
Značka
mimo IZS, BUS a zásobování RETIGO

Rožnov pod Radhoštěm, Videčská ul.

III/4868 23. 08. 2023 06. 10. 2023
Značka
včetně BUS denně v čase od 8 do 14 h

Rožnov pod Radhoštěm, Videčská ul.

III/4868 07. 10. 2023 20. 11. 2023
Značka

Rožnov pod Radhoštěm, Videčská ul.

III/4868 21. 11. 2023 22. 11. 2023

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.