Opravíme půl kilometru průjezdního úseku silnice v Soběsukách

Soběsuky - Investice za 13 a půl milionu korun míří letos do podhůří Chřibů v okrese Kroměříž. Ředitelství silnic Zlínského kraje zde bude rekonstruovat průjezdní úsek silnice III. třídy v délce půl kilometru. Práce zde začnou v měsíci květnu a budou probíhat za úplné uzavírky komunikace.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/43224 v délce 505 metrů v průtahu obce Soběsuky. Stavební úprava silnice bude spočívat v celkové výměně konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně. V úseku od konce „točny“ po konec řešeného úseku (km 1,372 – 1,457, délka 85 m) bude stavební úprava silnice spočívat v položení živičných krytových vrstev v celkové tloušťce 110 milimetrů na vyrovnávací podkladní vrstvu. V tomto úseku bude provedeno rozšíření okrajů silnice a sanace včetně případné sanace podloží. V úseku kilometrů 0,992 – 1,222 bude upraveno výškové vedení vozovky. Stávající niveleta vedená v hlubokém zářezu bude plynule zvýšena až o 1,7 metru. V úseku kilometrů 1,172 – 1,232 bude provedena směrová úprava silnice spočívající v narovnání stávajícího oblouku, úprava připojení místní komunikace a úprava (odstranění) přilehlého svahu za účelem zvýšení přehlednosti a bezpečnosti křižovatky. Šířka zpevněné vozovky bude sjednocena na 6,5 metru s normovým rozšířením v obloucích a plynulým přechodem na stávající šířku silnice na začátku a konci úpravy. Přídlažba podél obrub bude z betonových desek.

Součástí stavby bude výstavba nového pravostranného zastávkového pruhu v místě stávajícího zastavování autobusu v běžném jízdním pruhu.

V úseku od začátku „točny“ po konec řešeného úseku bude vybudována nová dešťová kanalizace, umístěná v zelené ploše vpravo od vozovky. Tato kanalizace bude zaústěna do nové jednotné kanalizace. Odvodnění vozovky bude v intravilánu řešeno pomocí nových dešťových vpustí napojených do nové dešťové a jednotné kanalizace, v extravilánu bude odvodnění řešeno pomocí obnovených silničních příkop. V některých úsecích budou do dna příkop osazeny betonové odvodňovací žlaby. Na konci úseku budou vybudovány nové oboustranné horské vpusti, které budou zaústěny do nové dešťové kanalizace. Bude osazeno svislé dopravní značení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude firma SMO, a. s., Otrokovice. Smluvní cena za tuto zakázku činí 13,416 milionu korun (včetně DPH). Stavba bude financována z prostředků Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce budou probíhat od 20. května do poloviny listopadu 2024.

Uzavírky a dopravní omezení

Dopravní omezení po dobu stavebních prací budou spočívat v úplné uzavírce rekonstruovaného úseku komunikace. Objízdná trasa bude vedena přes Milovice, Cvrčovice a Zdounky.

 

Uzavírky související s touto tiskovou zprávou

Název Silnice (most) Zahájení Plánované ukončení
Značka

Soběsuky

III/43224 20. 05. 2024 15. 11. 2024

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.