Rozpočty

Rozpočet 2023

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025

Rozpočet 2023

Rozpočet 2022

Upravený rozpočet II na rok 2022

Upravený rozpočet II na rok 2022

Rozpočet 2021

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023

Schváleno na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21. 12. 2020.

Rozpočet 2021

Rozpočet 2021

Uprav. rozp. 2021

Upravený rozpočet na rok 2021

Schváleno na 2. zasedání Rady Zlínského kraje dne 31. 1. 2022.

Rozpočet 2021

Rozpočet 2021

Rozpočet 2020

Rozpočet na rok 2020
a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022

Schváleno na 30. zasedání Rady Zlínského kraje 16. 12. 2019.

Rozpočet 2020

Rozpočet 2020

Uprav. rozp. 2020

Upravený rozpočet na rok 2020

Schváleno na 3. zasedání Rady Zlínského kraje dne 25. 1. 2021.

Rozpočet 2020

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Rozpočet na rok 2019
a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021

Schváleno na 33. zasedání Rady Zlínského kraje 17. 12. 2018.

Rozpočet 2019

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Rozpočet na rok 2018
a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020

Bylo schváleno na 31. zasedání Rady Zlínského kraje 18. 12. 2017 pod číslem usnesení 1095/R31/17.

Rozpočet 2018Rozpočet 2018

Rozpočet 2018

Rozpočet 2017

Rozpočet pro rok 2017

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo příspěvek a investiční dotaci příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje:

 • Příspěvek na provoz (neinvestiční prostředky) ve výši 379 335 tis. Kč
 • Investiční dotace zřizovatele ve výši 180 000 tis. Kč
 • Celkem z rozpočtu zřizovatele 559 335 tis. Kč

Předmětem činnosti příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje je zajištění přípravy a financování výstavby, modernizace a rekonstrukce pozemních komunikací II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství, jakož i zajištění běžných oprav a údržby silniční sítě. Dalším významným úkolem je výkon majetkového správce, který spočívá v ochraně silničního majetku Zlínského kraje před vnějšími vlivy.

Investiční stavby roku 2017

Využití provozních prostředků v roce 2017

Rozpočet 2016

Rozpočet pro rok 2016

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 16. prosince 2015 schválilo rozpočet Zlínského kraje na rok 2016. V rámci rozpočtu Zlínského kraje zastupitelé schválili příspěvek a investiční dotaci příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje:

 • Příspěvek na provoz (neinvestiční prostředky) ve výši 361 425 tis. Kč
 • Investiční dotace zřizovatele ve výši 124 500 tis. Kč
 • Celkem z rozpočtu zřizovatele 485 925 tis. Kč

Předmětem činnosti příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje je zajištění přípravy a financování výstavby, modernizace a rekonstrukce pozemních komunikací II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství, jakož i zajištění běžných oprav a údržby silniční sítě. Dalším významným úkolem je výkon majetkového správce, který spočívá v ochraně silničního majetku Zlínského kraje před vnějšími vlivy.

Investiční stavby roku 2016

Využití provozních prostředků v roce 2016

Rozpočet 2015

Rozpočet pro rok 2015

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 10. prosince 2014 schválilo rozpočet Zlínského kraje na rok 2015. V rámci rozpočtu Zlínského kraje zastupitelé schválili příspěvek a investiční dotaci příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje:

 • Příspěvek na provoz (neinvestiční prostředky) ve výši 361 535 tis. Kč
 • Investiční dotace zřizovatele ve výši 118 000 tis. Kč
 • Celkem z rozpočtu zřizovatele 479 535 tis. Kč

Předmětem činnosti příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje je zajištění přípravy a financování výstavby, modernizace a rekonstrukce pozemních komunikací II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství, jakož i zajištění běžných oprav a údržby silniční sítě. Dalším významným úkolem je výkon majetkového správce, který spočívá v ochraně silničního majetku Zlínského kraje před vnějšími vlivy.

Investiční stavby roku 2015

Využití provozních prostředků v roce 2015

Rozpočet 2014

Rozpočet pro rok 2014

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 18. prosince 2013 schválilo rozpočet Zlínského kraje na rok 2014. V rámci rozpočtu Zlínského kraje zastupitelé schválili příspěvek a investiční dotaci příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje:

 • Příspěvek na provoz (neinvestiční prostředky) ve výši 361 390 tis. Kč
 • Investiční dotace zřizovatele ve výši 182 000 tis. Kč
 • Celkem z rozpočtu zřizovatele 543 390 tis. Kč

Předmětem činnosti příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje je zajištění přípravy a financování výstavby, modernizace a rekonstrukce pozemních komunikací II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství, jakož i zajištění běžných oprav a údržby silniční sítě. Dalším významným úkolem je výkon majetkového správce, který spočívá v ochraně silničního majetku Zlínského kraje před vnějšími vlivy.

Investiční stavby roku 2014

Využití provozních prostředků v roce 2014

Rozpočet 2013

Rozpočet pro rok 2013

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dne 19. prosince 2012 schválilo rozpočet Zlínského kraje na rok 2013. V rámci rozpočtu Zlínského kraje zastupitelé schválili příspěvek a investiční dotaci příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje:

 • Příspěvek na provoz (neinvestiční prostředky) ve výši 383 009 tis. Kč
 • Investiční dotace zřizovatele ve výši 125 000 tis. Kč
 • Celkem z rozpočtu zřizovatele 508 009 tis. Kč

Předmětem činnosti příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje je zajištění přípravy a financování výstavby, modernizace a rekonstrukce pozemních komunikací II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství, jakož i zajištění běžných oprav a údržby silniční sítě. Dalším významným úkolem je výkon majetkového správce, který spočívá v ochraně silničního majetku Zlínského kraje před vnějšími vlivy.

Investiční stavby roku 2013

Využití provozních prostředků v roce 2013

Rozpočet 2012

Rozpočet pro rok 2012

Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0581/Z18/11 dne 14. prosince 2011 schválilo rozpočet Zlínského kraje na rok 2012. V rámci rozpočtu Zlínského kraje zastupitelé schválili příspěvek a investiční dotaci příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje:

 • Příspěvek na provoz (neinvestiční prostředky) ve výši 414 130 tis. Kč
 • Investiční dotace zřizovatele ve výši 165 000 tis. Kč
 • Celkem z rozpočtu zřizovatele 579 130 tis. Kč

Předmětem činnosti příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje je zajištění přípravy a financování výstavby, modernizace a rekonstrukce pozemních komunikací II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství, jakož i zajištění běžných oprav a údržby silniční sítě. Dalším významným úkolem je výkon majetkového správce, který spočívá v ochraně silničního majetku Zlínského kraje před vnějšími vlivy.

Příspěvek na provoz z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2012 je 414 130 tis. Kč.

Částka 316 212 tis. Kč, tj. 76 % z příspěvku na provoz, je určena na zajištění zimní a letní údržby a drobných oprav na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji. Další významnou nákladovou položkou v rozpočtu jsou náklady na odpisy svěřeného majetku – celkem 70 194 tis. Kč (cca 17 %). Zbývajících 27 724 tis. Kč tvoří náklady na zajištění majetkové správy a provozu organizace (vč. prostředků na platy zaměstnanců organizace a zákonné odvody).

Zřizovatel – Zlínský kraj - poskytne v roce 2012 příspěvkové organizaci investiční dotaci ve výši 165 000 tis. Kč, což je o 40 mil. Kč více než skutečnost roku 2011.

Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele je určena na přípravu, zabezpečení a realizaci výstavby a modernizace silniční sítě ve vlastnictví zřizovatele. Finanční prostředky z této dotace budou použity na financování:

 • stavebních akcí realizovaných v rámci Regionálního operačního programu a spolufinancovaných z evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu
 • výstavby a technického zhodnocení těch silničních úseků, které vykazují nevyhovující až havarijní stav povrchu vozovek
 • stavby a rekonstrukce mostů vykazujících velmi špatný až havarijní stav
 • stavební akce v rámci přeshraniční spolupráce

V roce 2012 se plánuje čerpání prostředků na investiční stavby v celkovém objemu cca 440 mil. Kč. Jde o částku, která se skládá z dotace od zřizovatele  (165 mil. Kč), z odpisů silničního majetku (70 mil. Kč), převodu nedočerpaných investic v roce 2011 a předpokládaného čerpání dotací z fondů EU (170 mil. Kč na 4 stavby).

Z prostředků EU, tentokrát z programu přeshraniční spolupráce, by měla být podpořena významná rekonstrukce silnice III/50736 u Nedašovy Lhoty. Další stavby mimo ROP jsou plně hrazeny z investiční dotace Zlínského kraje.

Investiční stavby realizované v roce 2012

Využití provozních prostředků v roce 2012

Rozpočet 2011

Rozpočet pro rok 2011

Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0375/Z13/10 dne 15. prosince 2010 schválilo rozpočet Zlínského kraje na rok 2011. V rámci rozpočtu Zlínského kraje zastupitelé schválili příspěvek a investiční dotaci příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje:

 • Příspěvek na provoz (neinvestiční prostředky) ve výši 390 631 tis. Kč
 • Investiční dotace zřizovatele ve výši 125 000 tis. Kč
 • Celkem z rozpočtu zřizovatele 515 631 tis. Kč

Předmětem činnosti příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje je zajištění přípravy a financování výstavby, modernizace a rekonstrukce pozemních komunikací II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství, jakož i zajištění běžných oprav a údržby silniční sítě. Dalším významným úkolem je výkon majetkového správce, který spočívá v ochraně silničního majetku Zlínského kraje před vnějšími vlivy.

Příspěvek na provoz z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2011 je 390 631 tis. Kč; oproti skutečnosti roku 2010 je nižší o 5 669 tis. Kč.

Částka 301 085 tis. Kč, tj. 77 % z příspěvku na provoz, je určena na zajištění zimní a letní údržby a drobných oprav na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji. Další významnou nákladovou položkou v rozpočtu jsou náklady na odpisy svěřeného majetku – celkem 60 888 tis. Kč (cca 15,6 %). Zbývajících 28 658 tis. Kč tvoří náklady na zajištění majetkové správy a provozu organizace (vč. prostředků na platy zaměstnanců organizace a zákonné odvody).

Zřizovatel – Zlínský kraj - poskytne v roce 2011 příspěvkové organizaci investiční dotaci ve výši 125 000 tis. Kč, což je o 922 tis. Kč více než skutečnost roku 2010.

Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele je určena na přípravu, zabezpečení a realizaci výstavby a modernizace silniční sítě ve vlastnictví zřizovatele. Finanční prostředky z této dotace budou použity na financování:

 • stavebních akcí realizovaných v rámci Regionálního operačního programu a spolufinancovaných z evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu
 • výstavby a technického zhodnocení těch silničních úseků, které vykazují nevyhovující až havarijní stav povrchu vozovek
 • stavby a rekonstrukce mostů vykazujících velmi špatný až havarijní stav
 • stavební akce v rámci přeshraniční spolupráce

Pro zajištění investiční výstavby počítáme s finančními prostředky z odpisů svěřeného majetku ve výši 57 506 tis. Kč.

V roce 2011 se předpokládá čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu na akce zařazené do Regionálního operačního programu formou modifikovaných plateb příjemcům; v praxi se jedná o průběžné financování. Výše finančních prostředků takto získaných bude příjemci známá po ukončení hodnocení projektů a uzavření smluv mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje jako příjemcem dotace a Regionální radou regionu soudržnosti jako poskytovatelem finančních prostředků.

Investiční stavby realizované v roce 2011

Využití provozních prostředků v roce 2011

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.