Silničáři rekonstruují průtah v Pačlavicích-Lhotě

Pačlavice - Silničáři od poloviny března 2023 rekonstruují průjezdní úsek silnice v Pačlavicích-Lhotě. Nákladem 6,4 milionu korun zde získá moderní parametry úsek silnice v délce 465 metrů. Práce probíhají za částečné uzavírky komunikace, kdy je provoz omezen přechodným dopravním značením.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava vozovky silnice III/42810 v délce 465 metrů v průjezdním úseku obce Pačlavice, místní části Lhota. Stavební úprava silnice spočívá v odstranění zvýšených nezpevněných krajnic, lokálních vysprávkách v místech poruch a v pokládce vyrovnávací a obrusné vrstvy vozovky. Nová vozovka bude o 100 milimetrů navýšena oproti stávající. Šířka vozovky bude upravena na 5,5 nebo 6,0 metru. Vozovka z asfaltobetonu bude lemována betonovou přídlažbou a betonovými obrubami. Odvodnění vozovky bude zajištěno podélným a příčným spádem.

Souběžně se stavbou Ředitelství silnic Zlínského kraje bude probíhat stavba zajišťovaná a financovaná obcí Pačlavice. V rámci stavby tohoto investora bude provedena stavební úprava obrub podél silnice III/42810, úprava připojení místních komunikací včetně točny autobusů, sjezdů k sousedním nemovitostem, chodníků, bude řešena nástupní plocha linkové osobní dopravy a vegetační úpravy.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma COLAS CZ, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí pro ŘSZK 6,398 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce začaly v polovině března 2023 a budou ukončeny letos v srpnu.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice. Provoz bude sveden provizorním dopravním značením do jednoho jízdního pruhu. Pokládka obrusné vrstvy bude probíhat za úplné uzavírky ve dnech pracovního klidu s umožněním průjezdu vozidel IZS a autobusů.

 

Uzavírky související s touto tiskovou zprávou

Název Silnice (most) Zahájení Plánované ukončení
Značka

Pačlavice, Lhota

III/42810 13. 03. 2023 30. 06. 2023

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.