Stavební úprava zabezpečí silnici u Drslavic proti sesuvu

Drslavice - Za částečné i čtyřměsíční úplné uzavírky bude probíhat na silnici mezi obcemi Drslavice a Uherský Brod-Havřice stavební úprava půlkilometrového úseku, jehož stav narušuje geologicky nestabilní podloží. Práce v hodnotě 38 milionů korun začnou v polovině května a potrvají do konce listopadu. Investorem stavby je Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/05019 a silničního tělesa v extravilánu mezi obcemi Drslavice a Uherský Brod, místní částí Havřice. Celková délka řešeného úseku silnice je 520 metrů. Směrové a výškové řešení respektuje parametry stávající silnice, šířka vozovky bude sjednocena na 6,5 metru s rozšířením ve směrových obloucích. Z důvodu aktivního geologického sesuvu je navržena v patě svahu přitěžovací lavice s odvodňovacími žebry a kompletní náhrada celé konstrukce vozovky včetně výměny nevhodného podloží v aktivní zóně v tloušťce 40 centimetrů.

Odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky. V úseku s vysokou hladinou spodní vody pod úrovní terénu na pravé straně silnice u paty násypu je navržena plošná a liniová meliorace včetně výměny podloží násypu sanační drenážní vrstvou z lomového kamene. Odvod spodní vody z této oblasti je zajištěn drenážní stokou celkové délky 500 metrů s vyústěním do vodního toku Olšava. Součástí stavby jsou také stavební úpravy připojení sjezdů.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma Skanska, a.s., se sídlem v Praze. Smluvní cena za tuto zakázku činí 38,205 milionu korun (vč. DPH). Práce na této stavbě budou probíhat od poloviny května do konce listopadu 2023.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba bude probíhat za částečné i úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedena po silnicích III/05019, III/4958, I/50 a III/05019, konkrétně přes město Uherský Brod a obce Hradčovice a Drslavice.

 

Uzavírky související s touto tiskovou zprávou

Název Silnice (most) Zahájení Plánované ukončení
Značka

Drslavice - Havřice

III/05019 01. 06. 2023 30. 06. 2023
Značka

Drslavice - Havřice

III/05019 01. 07. 2023 24. 10. 2023

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.