Úsek silnice z Uherského Hradiště do Bílovic se bude rekonstruovat

IROP

Uherské Hradiště, Bílovice - Velká silniční stavba, spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, bude zahájena v měsíci březnu 2024 v úseku silnice II/497 mezi Uherským Hradištěm a obcí Bílovice. Bude zde rekonstruována krajská silnice v celkové délce 2,5 kilometru. Náklady přesáhnou podle uzavřené smlouvy o dílo 263 milionů korun. Práce zde budou probíhat až do roku 2026 za úplné nebo částečné uzavírky.

Popis prací

Předmětem zakázky je stavební úprava silnice II/497 v extravilánu mezi městem Uherské Hradiště a obcí Bílovice v délce 2,549 km. Stavba je rozdělena na dva úseky. Úsek A v délce 1,159 km začíná na konci města Uherské Hradiště, označeném svislým dopravním značením, a končí za mostem ev. č. 497-001. Úsek B pak končí v místě vjezdu do obce Bílovice.

V úseku A bude provedena obnova živičného krytu ve stávajících šířkových parametrech, úprava odvodnění a krajnic. Součástí stavby v tomto úseku je zřízení zastávkových pruhů osobní linkové dopravy pro zastávku „Blaně“, realizace nástupiště včetně navazujících chodníků a veřejného osvětlení, stavební úpravy připojení místní komunikace „Za humny“, sjezdů v trase úseku. Bude rekonstruován most ev. č. 497-001 (obnova mostního svršku včetně izolace, provedení nových říms včetně osazení zábradelního svodidla, vozovky na mostě, sanace ostatních betonových ploch nosné konstrukce, opěr a křídel). Bude doplněno odláždění koryta potoka a dospárováno stávajícího opevnění, zřízeny krajnice z recyklovaného materiálu a pořízeno vodorovné a svislé dopravní značení.

V úseku B dojde k rozšíření a přeložení stávající silnice II/497, k přestavbě křižovatky se silnicemi III/49729 a III/49728 včetně odvodnění, ke zřízení čtyř zastávkových pruhů osobní linkové dopravy pro zastávky „Vodárna“ a „Mistřice“. Dále budou stavebně upraveny sjezdy, připojení silnice III/49729 na Kněžpole a dojde k přeložkám sítí. Budou zřízeny krajnice z recyklovaného materiálu, osazeno zabezpečovací zařízení a pořízeno vodorovné a svislé dopravní značení.

Souběžně se stavbou budou probíhat stavební práce zajišťované obcí Kněžpole (nástupiště včetně přístřešku zastávky „Kněžpole – vodárna“, navazující chodníky a veřejné osvětlení) a obcí Mistřice (nástupiště včetně přístřešku zastávky „Mistřice“, navazující chodníky a veřejné osvětlení).

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude firma STRABAG, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 263,736 milionu korun (včetně DPH). Stavba bude spolufinancována z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v rozsahu 85 procent uznatelných nákladů. Stavební práce budou zahájeny v březnu 2024 a ukončeny do třiceti měsíců od předání staveniště, tedy v roce 2026.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat zčásti za úplné uzavírky silnice, zčásti za částečné uzavírky po polovinách šířky vozovky za použití světelné signalizace. Nákladní doprava nad 7,5 tuny mezi městy Uherské Hradiště a Zlín bude odkloněna na objízdnou trasu: v Uh. Hradišti na silnici I/55 do Kunovic, pak na silnici I/50 do Uherského Brodu, poté po silnicích II/495, III/49030 a II/490 do Biskupic a na silnici II/490 do Bohuslavic u Zlína. Podrobnosti o uzavírkách v letošním roce obsahuje samostatná příloha této tiskové zprávy.

Co se udělalo na silnici II/497 v minulých letech

„Silnice II/497 z Uherského Hradiště do Bohuslavic u Zlína je hojně využívanou dopravní trasou. Denně po ní projíždí kolem devíti tisíc vozidel. Zlepšování stavu této silnice věnujeme dlouhodobou pozornost. Od roku 2010 jsme zde realizovali šest investičních akcí v hodnotě 278 milionů korun. Po kompletní rekonstrukci jsou na této trase úseky v celkové délce přes devět kilometrů,“ uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý. Viz tabulka.

 

 

 

Místo stavby

Celková
délka [m]

Cena po navedení
do majetku [tis. Kč]

Zaháj.
stavby

Ukonč.
stavby

Popis

Bohuslavice u Zlína

1 262

18 539

2020

2021

rekonstrukce
silnice

Šarovy - Bohuslavice u Zlína

1 673

11 490

2014

2014

rekonstrukce
silnice

Jarošov - Uherské Hradiště

2 544

30 241

2013

2014

rekonstrukce
silnice

Uherské Hradiště,
zkapacitnění

190

16 832

2012

2012

silnice
průjezd. úsek

Šarovy - Březolupy

1 790

124 282

2010

2011

směrová
úprava silnice

Březolupy - Bílovice

1 782

76 969

2009

2010

směrová
úprava silnice

Celkem

9 241

278 353

     

 

Uzavírky související s touto tiskovou zprávou

Název Silnice (most) Zahájení Plánované ukončení
Značka

Uherské Hradiště - Bílovice

II/497 01. 03. 2024 17. 03. 2024
Značka
<= 7,5 t včetně IZS, BUS

Uherské Hradiště - Bílovice

II/497 18. 03. 2024 30. 11. 2024
Značka
> 7,5 t mimo IZS, BUS

Uherské Hradiště - Bílovice

II/497 18. 03. 2024 30. 11. 2024

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.