Ve Vlachovicích se opraví dva kilometry silnice a vznikne okružní křižovatka

Vlachovice - Rozsáhlou investiční stavbu, která potrvá až do roku 2024, zahájí dodavatelská firma již 24. července 2023 na silnici mezi Vlachovicemi a Vrběticemi. Rekonstrukce silnice o délce přes dva kilometry včetně výstavby okružní křižovatky ve Vlachovicích přijde na 38,1 milionu korun. Práce budou probíhat převážně za částečné uzavírky, kdy bude doprava jedním jízdním pruhem řízena světelnou signalizací.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/494 v délce 2 045 metrů v intravilánu obce Vlachovice a místní části Vrbětice. Jde o silnici, která vede z Vlachovic směrem na Slavičín. V pracovních dnech po ní projede za 24 hodin kolem 2 900 vozidel.

Stavební úprava bude spočívat zejména ve směrovém, výškovém i šířkovém uspořádání komunikace. Šířka silnice bude sjednocena na 7 metrů mezi zvýšenými obrubami, v místě bez obrub bude šířka zpevnění 7 metrů. Dojde k obnově odvodnění vozovky podélným a příčným sklonem do dešťových vpustí zaústěných do stávajícího systému odvodnění, případně na terén. V lokalitě u základní školy bude výškově upravena niveleta z důvodu zabezpečení lepších rozhledových parametrů. Součástí stavby je přestavba stávající průsečné křižovatky silnice II/494 a silnice III/4941 v centru obce Vlachovice na čtyřpaprskovou okružní křižovatku o vnějším průměru 31 metrů.

Součástí projektu je rovněž stavební úprava mostu ev. č. 494-003, spočívající v obnově povrchů křídel a pohledových ploch, říms a mostního vybavení. Pro stabilizaci násypového svahu bude vybudována opěrná zeď na mikropilotech délky 9 metrů. Na začátku obce ve směru od Valašských Klobouk bude vybudován střední dělicí ostrůvek o délce 25 metrů pro snížení rychlosti na vjezdu do obce. Uskuteční se také přeložky inženýrských sítí (plynu, kanalizace).

Souběžně se stavbou ŘSZK bude realizována stavba obce Vlachovice. Předmětem díla obce je stavební úprava stávajících chodníků podél silnice II/494 a zpevněných ploch, zastávek osobní linkové dopravy včetně zřízení míst pro přecházení, sjezdů k nemovitostem a připojení místních komunikací. Při realizaci nového levostranného chodníku dojde k vybudování nové opěrné zdi o délce 45 metrů. Budou vybudována také tři nová parkovací stání. Vlastníci inženýrských sítí CETIN a EG.D budou zajišťovat přeložky slaboproudých kabelů.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude firma Skanska, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku je 38,136 milionu korun (včetně DPH). Stavební práce a dopravní omezení začnou 24. července 2023 a po zimním přerušení budou pokračovat ještě i celou stavební sezonu v roce 2024.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice II/494 po polovinách šířky vozovky s řízením dopravy pomocí semaforové soupravy, krátkodobě bude využito i úplné uzavírky dotčených silnic.

AKTUALIZACE 2. 4. 2024: Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky silnic, všechna vozidla mimo BUS a IZS budou využívat objízdné trasy.

Co se udělalo dříve

Velká investiční akce za 133 milionů korun byla realizována v letech 2021 a 2022 na silnici II/494 z Vlachovic do Valašských Klobouk. Nové parametry zde získala silnice o délce pěti kilometrů.

 

Uzavírky související s touto tiskovou zprávou

Název Silnice (most) Zahájení Plánované ukončení
Značka
mimo IZS, BUS

Vlachovice

II/494, III/4941 02. 04. 2024 30. 09. 2024

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.