Začala rekonstrukce průtahu v Morkovicích

Morkovice-Slížany - Vybraná stavební firma začala v polovině dubna pro Ředitelství silnic Zlínského kraje rekonstrukci průtahu silnice III/42825 v Morkovicích. Nákladem 22,7 milionu korun zde získá moderní parametry úsek silnice v délce 853 metrů. Práce probíhají za částečné uzavírky komunikace, kdy je provoz omezen světelnou signalizací. Od konce července do poloviny září a při pokládce obrusné vrstvy v závěru stavebních prací bude platit v úseku úplná uzavírka s objízdnou trasou přes Zborovice.

Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce části silnice III/42825 v průjezdním úseku města Morkovice-Slížany (ulice Kolaříkova). Začátek řešeného úseku je v křižovatce silnic II/428 a III/42825. Stavební úprava bude realizována v celkové délce 853 metrů.

Rekonstrukce silnice spočívá v obnově obrusné vrstvy v úseku 50 metrů, v další části rekonstrukce bude provedena rovněž kompletní výměna konstrukčních vrstev včetně sanace pláně. Povrch vozovky bude asfaltový, šířka vozovky bude sjednocena na 6,50 metru mezi obrubami včetně přídlažby (dvouřádku) ze žulových kostek, s normovým rozšířením ve směrovém oblouku. V jízdních pruzích budou umístěny a vyznačeny vodorovným dopravním značením zastávky autobusů.

Odvodnění vozovky bude zajištěno podélným a příčným spádem. V rámci stavby bude obnoveno dopravní značení.

Stavební úprava silnice bude realizována souběžně se stavbou zajišťovanou a financovanou městem Morkovice-Slížany. Předmětem stavby města bude výstavba podélných a kolmých odstavných a parkovacích stání, připojení místních a účelových komunikací, stavební úprava sjezdů k sousedním nemovitostem, stavební úprava chodníků včetně nástupní plochy zastávek autobusů, stavební úprava veřejného osvětlení, obnova a doplnění dopravního značení na místních a účelových komunikacích, vegetační úpravy.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma OHLA ŽS, a.s., Brno. Smluvní cena za tuto zakázku činí pro investora ŘSZK 22,652 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce začaly v polovině dubna a budou ukončeny do 31. října 2023.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat ve 3 etapách. I. etapa v délce 340 metrů, II. etapa 335 metrů, III. etapa do konce řešeného úseku. Etapy I. a II. budou prováděny za omezení dopravy (provoz na polovině vozovky řízen světelnou signalizací pro vozidla do hmotnosti 3,5 t. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t bude vedena po silnicích II/428, III/42815 a III/43215 po trase Morkovice – Počenice – Tetětice – Medlov – Zborovice (oba směry).

III. etapa – v plánovaném termínu od 31. 7. do 15. 9. 2023 – bude realizována za úplné uzavírky silnice III/42825. Objízdná trasa pro všechna vozidla bude v tomto období vedena po silnicích II/428, III/42815 a III/43215 po trase Morkovice – Počenice – Tetětice – Medlov – Zborovice (oba směry). Lokální doprava osobních aut a autobusů bude vedena po místních komunikacích (Školní – 17. listopadu – Jabloňová – Kolaříkova).

Pokládka obrusné vrstvy v závěru stavebních prací bude prováděna na celé šířce vozovky za úplné uzavírky ve dnech pracovního volna, kdy bude veškerá doprava mimo IZS vedena po výše uvedené objízdné trase.

 

Uzavírky související s touto tiskovou zprávou

Název Silnice (most) Zahájení Plánované ukončení
Značka
<= 3,5 t

Morkovice

III/42825 17. 04. 2023 30. 07. 2023
Značka
> 3,5 t

Morkovice

III/42825 17. 04. 2023 10. 10. 2023
Značka

Morkovice

III/42825 03. 07. 2023 31. 08. 2023
Značka
<= 3,5 t

Morkovice

III/42825 16. 09. 2023 10. 10. 2023

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.