Zlepší se stav silnice mezi Lukovem a Velíkovou

Lukov, Zlín - Za úplné uzavírky v letním období bude probíhat rekonstrukce úseku krajské silnice ve strmém stoupání mezi Lukovem a Zlínem-Velíkovou. Ředitelství silnic Zlínského kraje zde proinvestuje přes deset milionů korun.  Objízdná trasa bude vedena přes Zlín-Štípu.

Bude zahájena rekonstrukce svažitého silničního úseku na trase mezi Lukovem a Velíkovou. „Tuto stavbu jsme měli připravenu již delší dobu. Silnice z Fryštáku přes Lukov, okrajem Velíkové a dál do Hrobic a Slušovic do určité míry nahrazuje dálniční trasu, která je v projekční přípravě. Po silnici od Lukova na Velíkovou nyní denně projíždí kolem dvou tisíc vozidel. Význam této silnice se ještě zvýší, až bude otevřen úsek dálnice z Hulína do Fryštáku. Je důležité, aby byla naše silnice před zprovozněním dálnice v pořádku,“ vysvětluje ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/491 v celkové délce 603 metrů. Začátek stavby je situován u dopravní značky začátek/konec obce Zlín-Velíková, stavba končí v křižovatce se silnicí II/489. Během úpravy silnice bude sjednocena šířka komunikace na 6,50 metru (s rozšířením ve směrových obloucích), dojde k sanaci okrajů vozovky (výměna konstrukčních vrstev vozovky, včetně případné sanace pláně) a bude provedena recyklace vozovky za studena s položením nových asfaltových vrstev.

Pro zvýšení bezpečnosti dojde k usměrnění rozlehlého připojení silnice II/491 na silnici II/489. V jednom místě dojde ke zpevnění svahu zářezu betonovými palisádami. Obnoveny budou nezpevněné krajnice, v rámci stavby bude řešeno odvodnění silnice včetně úpravy a zpevnění příkop a rigolů, doplnění trativodů. Bude provedena nezbytná stavební úprava propustku pod silnicí a nezbytné úpravy připojení sjezdů a účelových komunikací. Bude obnoveno a doplněno vodorovné a svislé dopravního značení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude firma SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích. Smluvní cena za tuto zakázku činí 10,283 milionu korun (včetně DPH). Stavba bude financována z prostředků Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce budou probíhat od 17. června do konce srpna 2024.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou realizovány za úplné uzavírky úseku silnice II/491 při zajištění nezbytné obsluhy a dostupnosti dotčených vlastníků sousedních nemovitostí. Objízdná trasa pro všechna vozidla bude vedena po silnicích II/489, III/49015, III/4915 a III/4912 přes Lukov, Štípu a Velíkovou.

 

Uzavírky související s touto tiskovou zprávou

Název Silnice (most) Zahájení Plánované ukončení
Značka

Lukov - Velíková

II/491 17. 06. 2024 31. 08. 2024

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.