Zmizí betonový podjezd pod nikdy nepostavenou silnicí do Luhačovic

AKTUALIZACE 8. 9. 2023: na konci textu doplněna fotoreportáž z bourání objektu a snímky konečné úpravy terénu po odstranění podjezdu

Ludkovice - Jeden z výrazných pomníků baťovského budovatelského elánu z předválečného období rozvoje Zlínska zmizí v krátké době z povrchu zemského. Ředitelství silnic Zlínského kraje uskuteční během srpna 2023 na - viz níže krajské silnici III/49026 demolici monumentálního betonového podjezdu v Ludkovicích. Měla po něm vést v napřímené a zkrácené trase silnice ze Zlína do Luhačovic.

Betonový podjezd pod neexistující silnicí v Ludkovicích / foto: dokumentace ŘSZK
Betonový podjezd pod neexistující silnicí v Ludkovicích / foto: dokumentace ŘSZK

 

Popis prací

Předmětem díla je demolice stávajícího objektu – podjezdu ev. č. 49026-8 pod nedokončenou silnicí Zlín – Luhačovice v obci Ludkovice. Stav betonového objektu, který byl postaven v roce 1940, hodnotí odborná mostní diagnostika stupněm 6 (ze sedmi), tedy jako velmi špatný. Beton po více než osmdesáti letech působení povětrnostních vlivů je silně zvětralý a hrozí, že by se mohl ještě více drolit a ohrožovat bezpečnost vozidel, která projíždějí po krajské silnici pod betonovým obloukem. Záměr z třicátých let minulého století na stavbu napřímeného silničního spojení Zlín – Luhačovice o šířce silnice 7 metrů a délce 19 kilometrů překazila II. světová válka a dnes není pravděpodobné, že by se v něm mělo někdy pokračovat. V terénu mezi Zlínem a Luhačovicemi dodnes zůstávají některé již realizované stavební objekty nedokončené silnice. Betonový podjezd pod neexistující silnicí v Ludkovicích byl jedním z nich.

Při demolici bude vybudována provizorní stezka pro pěší o šířce dva metry, která bude umožnovat pohyb osob kolem staveniště po celou dobu odstraňování podjezdu. Na silnici budou vyznačena dvě místa pro přecházení na stávající chodník. Provizorní stezka pro pěší bude zabezpečena oplocením před možným vniknutím cizích osob na staveniště a překryta geotextilií za účelem ochrany pěších před možnými odletujícími částmi bourané konstrukce.

Odborníci předpokládají, že betonový podjezd byl postaven bez ocelové výztuže. Stavební firma bude beton rozbíjet na kusy a dopravovat na recyklační linku, díky které bude materiál znovu využit. Bude se postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Rekultivované pozemky podél silnice budou vráceny do užívání soukromým vlastníkům.

Zdůvodnění

Demolici podjezdu v Ludkovicích schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje 13. 9. 2021 usnesením č. 0179/Z06/21. Odborný posudek stavu podjezdu mj. uvádí: Beton konstrukce je nestejnorodý, se zřetelnými pracovními spárami betonáže, ve kterých se tvoří trhliny, a hnízdy kameniva, kolem kterých se tvoří kaverny. Pracovními spárami prosakuje vlhkost, tvoří se inkrustace. V křídlech se tvoří trhliny v pracovních spárách betonáže a síť na ně kolmých svislých trhlin. Dochází k postupnému rozvolňování betonové konstrukce.

Zhotovitel, cena, termín

Dodavatelem demolice bude firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 6,992 milionu korun (včetně DPH). Demoliční práce a dopravní omezení budou probíhat v období od 14. do 31. srpna 2023.

Uzavírky a dopravní omezení

Odstranění stavebního objektu bude probíhat za úplné uzavírky s převedením provozu na objízdnou trasu přes Březůvky, Doubravy, Hřivínův Újezd, Kaňovice a Biskupice.

 

Uzavírky související s touto tiskovou zprávou

Název Silnice (most) Zahájení Plánované ukončení
Značka

Ludkovice, podjezd, silnice směrem na Biskupice

III/49026 14. 08. 2023 31. 08. 2023

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.