Silnice II/432 získá letos další obnovený úsek: Střílky - Lískovec

Střílky - Mezi rozsáhlejší a nákladnější silniční stavby letošního roku na krajské silniční síti patří rekonstrukce silnice II/432 v úseku Střílky - Lískovec. Stavba o délce 4,5 kilometru a s cenou téměř 25 milionů korun bude spolufinancována z peněz EU v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.

Současný stav, důvody stavby

Silnice II/432 u Střílek před rekonstrukcí / foto: archiv ŘSZK

Jde o další z dílčích rekonstrukcí na silničním tahu II/432. Řada úseků na této trase mezi Kroměříží, Koryčanami a hranicí kraje již byla opravena v několika posledních letech. Také úsek ve Střílkách a Lískovci již byl značně opotřebovaný a vyžaduje komplexní rekonstrukci.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/432 v úsecích od křižovatky se silnicí I/50 po začátek obce Střílky a od konce obce Střílky po křižovatku se silnicí III/43231 za obcí Lískovec v k. ú. Střílky, Lískovec a Koryčany. Úprava silnice v intravilánu obce Střílky není předmětem této zakázky, protože se zde nejdříve počítá s rekonstrukcí kanalizace. Celková délka řešeného úseku je 4 553 metrů.

Stavební úprava silnice II/432 bude provedena za pomoci dvou technologií.

V průtahu obce Lískovec včetně úseku po konec stavby bude odfrézována obrusná vrstva tlošťky 40 milimetrů, budou provedeny případné sanace další živičné vrstvy a zpětně položena obrusná živičná vrstva tloušťky 40 milimetrů. Niveleta vozovky, stávající směrové a šířkové uspořádání silnice bude zachováno. V obci Lískovec bude vybudována nová pravostranná obruba včetně přídlažby. V tomto úseku budou doplněny uliční vpusti napojené do stávající kanalizace. Původní dešťové vpusti budou pročištěny a výškově upraveny. Nynější obruby budou zachovány.

V extravilánovém úseku před obcí Střílky a mezi obcí Střílky a Lískovec bude odfrézováním srovnána stávající obrusná vrstva, na kterou bude položena obrusná vrstva o tloušťce 40 milimetrů. Před položením obrusné vrstvy budou provedeny sanace poruch. Součástí stavby bude úprava napojení místních a účelových komunikací a úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti včetně převedení vod pod nimi. Bude doplněno nebo vyměněno bezpečnostní zařízení podle platných norem, budou osazeny směrové sloupky, obnoveno svislé a vodorovné dopravní značení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma ARKO TECHNOLOGY, a. s. Smluvní cena za tuto zakázku činí 24,501 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (56. výzva). Výše dotace má činit 85 procent uznatelných nákladů. Podle uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat v termínu od 11. května do 7. října 2015. Přesný termín dopravního omezení stanoví příslušný silniční správní úřad a ŘSZK jej zveřejňuje ve svém přehledu uzavírek, jakmile je o něm informováno.

Uzavírky

Stavební úpravy silnice budou probíhat za částečné uzavírky silnice po polovinách v úseku Střílky - Lískovec. S jednosměrnou úplnou uzavírkou se počítá v úseku od křižovatky se silnicí I/50 po obec Střílky. Pro objíždění stavby bude využívaná silnice III/43346.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 

Uzavírky související s touto tiskovou zprávou

Název Silnice (most) Zahájení Plánované ukončení
Značka
<= 3,5 t včetně IZS, BUS

Držková

II/489 15. 08. 2022 31. 10. 2022

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.