ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Kraj schválil úseky silnic bez zimní údržby

14.10.2010 09:26

Zlínský kraj - Ve věstníku právních předpisů Zlínského kraje bylo zveřejněno nařízení č. 2/2010, kterým se stanoví úseky silnic na území kraje bez zimní údržby. Jde o úseky silnic, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Silnice se v zimě neudržuje. / Foto: V. Cekota „Celkový rozsah úseků silnic bez zimní údržby je téměř stejný jako v minulém roce. Také v přehledu těchto úseků je jen málo změn. Jde obvykle o úseky, které lze snadno objet jinou trasou, nebo o trasy s komplikovaným výškovým a směrovým uspořádáním, kde by mohl být i průjezd těžké zimní techniky nebezpečný. Silniční síť ve Zlínském kraji je však dostatečně hustá, aby ani toto zimní omezení nezpůsobilo motoristům neřešitelné dopravní komplikace,“ uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislav Malý. V seznamu neudržovaných úseků není žádná silnice, po které je vedena linková autobusová doprava. Do každé obce musí vést nejméně jedna silnice, na které je zimní údržba plně zajištěna.

Rada Zlínského kraje rozhodla o stanovení úseků silnic bez zimní údržby v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona 129/2000 Sb., o krajích, a na základě zmocnění podle ustanovení § 27 odst. 6 zákona 13/1997 Sb.

Zatímco během loňského zimního období zůstávalo v kraji 126,6 kilometru silnic bez zimní údržby, letošní zimu to bude 125,775 kilometru. Neudržované úseky silnic budou označeny dopravními značkami Jiné nebezpečí s dodatkovou tabulkou „Silnice se v zimě neudržuje“.

Období nepřetržité pohotovosti silničářů pro zajišťování zimní údržby komunikací začíná 1. listopadu a trvá do konce března.

Seznam neudržovaných úseků je na webu

Aktualizovaný přehled všech úseků silnic bez zimní údržby ve Zlínském kraji ŘSZK zveřejňuje na svých internetových stránkách na adrese www.rszk.cz/vozovky/neudrzovane.php. Lze zvolit výběr úseků za celý kraj i podle území jednotlivých okresů.

 


Počet přístupů: 800, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS