ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Spolupracujeme se Slováky na rekonstrukci silnice z Březové do Nové Bošáce

19.06.2019 14:04

Trenčín, Březová - Setkání partnerů společného česko-slovenského projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti Bošácké doliny" se uskutečnilo 7. června 2019 v Trenčíně. Výsledkem je dohoda, která umožní oběma zemím čerpat prostředky v rámci evropského dotačního programu INTERREG V-A na rekonstrukci přeshraniční silnice ze slovenské obce Nová Bošáca do moravské obce Březová.

Podepsání dohody v Trenčíně / foto: ŘSZK

„Podepsali jsme 7. června v Trenčíně důležitou dohodu o spolupráci Trenčianského samosprávného kraje a Ředitelství silnic Zlínského kraje na rekonstrukci přeshraniční silnice, která spojuje slovenskou Novou Bošácu s naší Březovou. Odsouhlasili a zkompletovali jsme žádost o dotaci z evropských fondů v rámci programu INTERREG V-A a odsouhlasili jsme rozpočtové položky projektu," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Delegaci ŘSZK doplnil a jednání na Slovensku se zúčastnil také náměstek hejtmana Zlínského kraje Ing. Pavel Botek. „Snažíme se získávat prostředky na opravy našich silnic ze všech zdrojů a dotačních titulů, které jsou aktuálně k dispozici. Těší nás proto, že se v tomto případě podařilo využít i program přeshraniční spolupráce se Slovenskem. Jsou to peníze navíc, které zkvalitní krajskou silniční infrastrukturu v příhraniční oblasti a zvýší atraktivnost tohoto regionu," prohlásil náměstek hejtmana.

Řešený úsek se nachází na komunikaci III/06124 v katastrálním území Březová. Začíná na státní hranici se Slovenskou republikou a končí v křižovatce silnice III/06124 se silnicí III/4984. Celková délka rekonstruovaného úseku je 3,6 kilometru. Rekonstrukce komunikace je zaměřená na zlepšení technických parametrů vozovky a odstranění lokálních závad a spočívá v obnově obrusné a lokálně též k obnově podkladní asfaltové krytové vrstvy. Součástí stavby je doplnění nezpevněných krajnic, připojení místních komunikací a sjezdů k nemovitostem, obnova funkčnosti propustků.

Na slovenské straně bude probíhat rekonstrukce úseku navazující silnice III/1223 mezi obcemi Zemanské Podhradí a Nová Bošáca v délce čtyři kilometry.

Projekt je předkládán v rámci vyhlášené dotační výzvy zaměřené na rozvoj kulturního a přírodního dědictví v česko-slovenském pohraničí, jejímž cílem je zvýšit atraktivitu kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Žádost o dotaci z programu INTERREG V -A Slovenská republika - Česká republika byla podána společně s Trenčianským samosprávným krajem dne 11. června 2019. Řídícím orgánem dotačního programu je Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR, spolupracujícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Rozhodnutí o schválení financování lze očekávat v říjnu letošního roku. Dotace z prostředků EU má tvořit 85 procent z uznatelných nákladů.

K realizaci stavební akce by mohlo dojít během roku 2020.

 

 


Počet přístupů: 754, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS