ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Je připravena rekonstrukce průtahu v Sazovicích

24.07.2019 14:08

Sazovice - S využitím prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury bude moci Ředitelství silnic Zlínského kraje rekonstruovat v tomto a následujícím roce jeden a půl kilometru silnice, která prochází obcí Sazovice. Náklady na tuto stavbu dosáhnou 22 milionů korun. Práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice.

Popis prací

Silniční průtah v Sazovicích před rekonstrukcí / foto: archiv ŘSZK

Předmětem díla je rekonstrukce silnice III/43829 v průjezdním úseku obce Sazovice. Začátek a konec řešeného úseku se shoduje se začátkem a koncem obce, celková délka řešeného úseku je 1 558 metrů.

Rekonstrukce spočívá ve výměně krytových vrstev vozovky s provedením lokálních vysprávek. Šířka vozovky bude sjednocena na 6,50 metru mezi obrubami s normovým rozšířením v obloucích. Stávající osa silnice bude zachována s výjimkou jednoho úseku o délce asi 100 metrů, kde bude osa vozovky mírně posunuta. V tomto úseku bude na kraji silnice vybudována nová konstrukce vozovky v šířce jednoho metru. Vozovka bude lemována betonovou přídlažbou a betonovými obrubami. Součástí stavby je obnova odvodnění vozovky, obnova propustku a obnova vodorovného a svislého dopravního značení.

Souběžně s touto stavbou bude obec Sazovice realizovat související stavební úpravy připojení místních komunikací, sjezdů k sousedním nemovitostem a doplnění chodníkových ploch. Současně dojde k výměně původní kanalizace v délce 113 metrů.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Brno. Smluvní cena za tuto zakázku činí 22,043 milionu korun (vč. DPH). Investorem je Zlínský kraj prostřednictvím ŘSZK. Pro financování stavby budou využity prostředky z dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce budou zahájeny 1. srpna 2019, přerušeny přes zimní období a dokončeny nejpozději do 31. května 2020.

Uzavírky a dopravní omezení

Rekonstrukce silnice bude probíhat za částečné uzavírky. Provoz bude řízen pomocí přechodného dopravního značení a světelné signalizace po kratších úsecích kyvadlově po polovinách vozovky.

 


Počet přístupů: 794, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS