ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Pro letošní rok má ŘSZK v plánu 17 investičních staveb

21.01.2013 13:36

Zlínský kraj - Zlínský kraj už má v tomto období jasno, do kterých staveb na silnicích II. a III. třídy hodlá prostřednictvím příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje investovat své prostředky během roku 2013. Investiční plán na tento rok zahrnuje 17 staveb. Dohromady i s přislíbenými dotacemi z EU se má na krajských silnicích proinvestovat asi 550 milionů korun.

ŘSZK získalo v rámci rozpočtu Zlínského kraje na rok 2013, který byl schválen vloni 19. prosince, 125 milionů korun na investice a 383 milionů na provoz. „Pokud jde o investice, letos dostáváme o 40 milionů méně než v roce 2012 a jsme na stejné úrovni jako v roce 2011," konstatoval ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Investiční plán ŘSZK na rok 2013 obsahuje 17 staveb. Jejich úplný přehled je zveřejněn na internetové stránce www.rszk.cz. Čtyři velké stavby - rekonstrukce silnice II/432 u Cetechovic, výstavba jihovýchodního obchvatu Holešova, propojení silnic II/150 a II/438 u Bystřice pod Hostýnem a oprava silnice z Nedašovy Lhoty ke státní hranici se Slovenskem - byly zahájeny již v roce 2012. První tři z nich jsou spolufinancovány z Regionálního operačního programu, čtvrtá z programu Přeshraniční spolupráce ČR-SR.

Stavba Nový Hrozenkov-Podťaté, 3. etapa Bzové (spolufinancována z ROP), byla zařazena již do investičního plánu loňského roku, ale z důvodu odvolání jednoho z účastníků výběrového řízení nemohla být zahájena. Předpokládá se její zahájení na jaře 2013.

Během roku 2013 bude dále zahajováno devět staveb spolufinancovaných z ROP a tři stavby financované pouze z prostředků Zlínského kraje. Předpokládá se, že pět staveb z letošního investičního plánu bude dokončeno až v roce 2014.

Celková hodnota 17 staveb v letošním investičním plánu ŘSZK podle kontrolních rozpočtů činí 1,1 miliardy korun. Z toho 13 staveb letos nově zahajovaných má hodnotu 577 milionů korun. Při výběrových řízeních na zhotovitele stavby však zpravidla dochází k vysoutěžení nižší ceny.

Pokud se takto podaří dosáhnout určité úspory ve využití přidělených prostředků, ŘSZK může ještě během roku zahájit některou další investiční stavbu, která zatím v plánu není. Během roku 2013 by se mělo na investicích do krajských silnic prostavět asi 550 milionů korun (prostředky kraje + dotace EU).

Největší z již vysoutěžených a zahájených staveb je obchvat Holešova za 292 milionů korun (celková cena zakázky) a propojení silnic u Bystřice pod Hostýnem za 55 milionů korun. V obou případech jde o zcela nové úseky silnic („na zelené louce").

Ze staveb, které budou zahajovány v letošním roce, je největší rekonstrukce silnice II/487 mezi Ústím u Vsetína a obcí Hovězí v délce 3,5 kilometru v hodnotě odhadovaných asi 134 milionů korun. Další je rekonstrukce silnice II/150 Osíčko - Komárno za odhadovaných 97 milionů korun, rekonstrukce silnice II/490 v úseku Horní Lapač - Fryšták v hodnotě 61 milionů korun a rekonstrukce silnice II/497 Jarošov - Uherské Hradiště v hodnotě 59 milionů korun.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK.

 


Počet přístupů: 660, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS