provoz 2014 | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Využití provozních prostředků 2014

 

Tabulka 1: Opravy a běžná údržba nemovitého majetku

 

Specifikace činnosti Skuteč. 2013 [tis. Kč] Plán 2014 [tis. Kč]
Běžná údržba silnic - zimní údržba 141 929 96 000
Běžná údržba silnic - lokální vysprávky vozovek 74 457 71 000
Běžná údržba silnic - letní údržba příslušenství silnic a dopravního znač. 58 843 61 000
Opravy silnic (průtahy obcemi dle PD, recyklace apod.) 0 10 000
Obnova povrchů silnic (asfaltobetonové koberce) 26 403 20 000
Souvislá údržba vozovek (udržovací nátěry, mikrokoberce) 3 350 10 000
Opravy a stavební údržba mostů 3 303 7 000
Obnova dopravního značení silnic 4 992 4 400
Opravy příslušenství silnic (odvodnění, sesuvy, svodidla, zdi aj.) 8 168 13 164
Opravy silničního příslušenství po dopravních nehodách 1 017 1 000
Odstranění následků povodní 0 0
Náklady na přípravu staveb a služby 1 367 2 100
Prostředky SFDI 28 029 0
C E L K E M 351 858 295 664

 

Tabulka 2: Odpisy majetku a provoz ŘSZK

 

Specifikace činnosti Skuteč. 2013 [tis. Kč] Plán 2014 [tis. Kč]
Odpisy silničního majetku 37 170 37 947
Majetková správa vč. nákladů na platy a zákonné odvody 26 950 27 779
C E L K E M 64 120 65 726

 

 

 


Skuteč. 2013 [tis. Kč]Plán 2014 [tis. Kč]
CELKEM využití provozních prostředků ŘSZK 415 978 361 390

 

 

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 09.01.2015, Počet přístupů: 818, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS