hodnocení roku 2017 | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Hodnocení stavu vozovek II. a III. třídy ve Zlínském kraji k 30. 9. 2017

Povrch vozovek je vyhodnocován podle technického předpisu TP 87. Známka průměrného celokrajského hodnocení pro rok 2017 na pětibodové stupnici činí 3,53. V porovnání s předchozím rokem (3,46), kdy došlo k výraznému zlepšení, jde o určité zhoršení, nicméně dlouhodobý trend pomalého zlepšování, který je zaznamenávám již od roku 2013, zůstává zachován. Posuzování stavu povrchu vozovek pozemních komunikací realizovala pro Ředitelství silnic Zlínského kraje firma PavEx Consulting, s. r. o., Brno.

Nejlepší vozovky II. a III. třídy měly k 30. 9. 2017 okresy Kroměříž (3,51) a Uherské Hradiště (hodnocení 3,52). Okres Kroměříž má největší podíl silnic s novým povrchem (hodnocení 1). V roce 2017 se zmenšily rozdíly v hodnocení stavu povrchu vozovek mezi jednotlivými okresy.

V kraji je evidováno 241 kilometrů silnic II. a III. třídy ve výborném stavu (1), 299 kilometrů ve stavu dobrém (2) a 213 kilometrů ve stavu vyhovujícím.

 

Stav povrchu vozovek 2017 - graficky

graf

Stav povrchu vozovek 2017 podle okresů - tabulkový přehled

OkresVýborný
[km]
Dobrý
[km]
Vyhovuj.
[km]
Nevyhov.
[km]
Havarij.
[km]
Celkem
[km]
Průměrné
hodnocení
Kroměříž 70 104 48 65 218 506 3,51
Uherské Hradiště 54 57 58 81 145 394 3,52
Vsetín 59 54 42 64 169 388 3,59
Zlín 57 83 66 85 180 471 3,53
Celkem 241 299 213 295 712 1 760 3,53

 

Pozn.: Jednotkové rozdíly v součtech řádků a sloupců jsou způsobeny zaokrouhlováním údajů v metrech.

 

Stav povrchu vozovek 2017 podle okresů - graf

Srovnání mezi okresy - graf

 

Vývoj stavu povrchu vozovek v kraji za posledních osm let

Graf - vývoj 2010 - 2017

 

Tabulka - délky silnic [m], hodnocení [%]

Tabulka - vývoj 2010 - 2017

 

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 27.10.2017, Počet přístupů: 1081, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS