Novou kvalitu získá silnice z Bystřice pod Hostýnem do Hlinska

Bystřice pod Hostýnem - Druhou velkou silniční stavbou, která bude probíhat až do roku 2026, se v jarním období stane ve Zlínském kraji rekonstrukce úseku silnice II/438 mezi Bystřicí pod Hostýnem a její místní částí Hlinsko pod Hostýnem. Bude zde rekonstruována krajská silnice v celkové délce 3,4 kilometru. Náklady přesáhnou podle uzavřené smlouvy o dílo 235 milionů korun. Práce zde budou probíhat až do roku 2026 za úplné uzavírky se stanovenými objízdnými trasami.

Popis prací

Předmětem zakázky je stavební úprava silnice II/438 v celkové délce 3 394 m. Začátek úseku se nachází v extravilánu cca 18 m před křižovatkou s účelovou komunikací za Bystřicí pod Hostýnem, konec úseku je situován cca 26 m za křižovatku se silnicí III/43816 (směr Rusava) v intravilánu místní části Hlinsko pod Hostýnem. Stavba je rozdělena na 4 dílčí úseky, číslované č. 2 až 5. (Realizace úseku č. 1 proběhla v roce 2023.)

Úsek č. 2: Bystřice pod Hostýnem – Bílavsko

Předmětem stavby je stavební úprava silnice II/438 v extravilánovém úseku. Rekonstrukce silnice v šířce 4 m (2 m na každou stranu od osy) bude řešena obnovou živičných vrstev s navýšením o 10 cm. Na zbylé části vozovky a v místech rozšíření silnice bude provedena kompletní konstrukce vozovky včetně sanace podloží. Šířka silnice bude upravena (rozšířena) s tím, že šířka obrusné vrstvy vozovky bude 7,0 m + nezpevněné krajnice normové šířky. Směrové a výškové vedení silnice bude zachováno, mimo úsek délky 360 m v místě řešení kompletní přestavby stávajícího propustku. V tomto úseku dojde k navýšení stávající nivelety o cca 1,5 m (v místě nového mostu typu tubosider) z důvodu plynulého navázání nivelety vozovky na přilehlé úseky silnice.

V úseku s úpravou nivelety vozovky a celkové přestavby propustku bude vybudována provizorní souběžná komunikace délky 546 m (ve směru staničení) pro převedení dopravy během realizace stavby.

Bude vybudován nový propustek pod silnicí a provedena stavební úprava stávajícího propustku. Součástí stavby je úprava sjezdů na přilehlé nemovitosti a odvodnění silničního tělesa pomocí obnovených příkop, vodorovné a svislé dopravní značení a další související stavební úpravy.

Před zahájením stavby bude v období vegetačního klidu provedeno kácení stromů a odstranění keřových porostů dotčených stavbou.

Úsek č. 3: Bílavsko, průjezdní úsek

Začátek úseku se nachází na začátku obce Bystřice pod Hostýnem, místní části Bílavsko, v místě svislé dopravní značky „Začátek obce“, konec úseku je na konci místní části Bílavsko, v místě u značky „Konec obce“. Rekonstrukce silnice bude řešena obnovou živičných vrstev. V řešeném úseku bude stávající oboustranná betonová obruba nahrazena novou. Šířka silnice bude sjednocena na 7,0 m mezi obrubami. Výškové vedení silnice zůstane zachováno. Stávající přechod pro chodce, který je nyní nevhodně umístěn v křižovatce, bude přemístěn o 60 metrů směrem k Hlinsku pod Hostýnem. Levostranný zastávkový pruh bude rekonstruován. Odvodnění vozovky bude řešeno pomocí rekonstruovaných, přemístěných nebo doplněných uličních vpustí napojených do stávající kanalizace. Bude provedena stavební úprava propustku. Přilehlá pravostranná nezpevněná plocha na výjezdu z obce bude od silnice oddělena sníženou obrubou.

Souběžně bude probíhat stavba zajišťovaná a financovaná městem Bystřice pod Hostýnem. Součástí této stavby bude úprava připojení místních a účelových komunikací, úprava sjezdů na přilehlé nemovitosti, úprava stávajícího levostranného nástupiště a nezbytné předláždění chodníků dotčených rekonstrukcí silnice, osvětlení přechodu pro chodce. Z důvodu nově situovaného přechodu pro chodce a zastávky autobusů budou vybudovány nové rampy pro chodce pro vyrovnání výškového rozdílu mezi silnicí a původním chodníkem.

Úsek č. 4: Bílavsko – Hlinsko pod Hostýnem

Navazuje na předchozí úsek, končí 43 metrů před připojením pravostranné místní komunikace v Hlinsku pod Hostýnem. Předmětem stavby v tomto úseku je stavební úprava silnice v extravilánu, částečně i v intravilánu. Rekonstrukce silnice v šířce 4 m bude řešena obnovou živičných vrstev s navýšením nivelety o 0 – 10 cm. Na zbylé části vozovky a v místech rozšíření silnice bude provedena kompletní konstrukce vozovky včetně sanace podloží. Šířka obrusné vrstvy vozovky bude upravena (rozšířena) na 7,0 m + nezpevněné krajnice normové šířky. Směrové vedení silnice bude zachováno. Ve dvou částech úseku dojde ke snížení nivelety vozovky až o 1,79 m za účelem odstranění nebezpečných horizontů.

V úseku přibližně 250 metrů bude doprava během realizace stavby vedena po provizorní komunikaci vpravo od řešené silnice.

Bude vybudována levostranná štětovnicová zárubní zeď délky 92 m. Součástí stavby budou stavební úpravy tří propustků, stavební úprava připojení silnice III/43815 (směr Slavkov u Bystřice pod Hostýnem), stavební úprava sjezdů na přilehlé nemovitosti a odvodnění silničního tělesa pomocí obnovených příkop, vodorovné a svislé dopravní značení a další související stavební úpravy.

Úsek č. 5: Hlinsko pod Hostýnem, průjezdní úsek

Navazuje na předchozí úsek a končí cca 26 m za křižovatkou se silnicí III/43816 (směr Rusava) v intravilánu Hlinska pod Hostýnem. Předmětem stavby v tomto úseku je stavební úprava silnice technologií recyklace konstrukčních vrstev za studena. V řešeném úseku bude stávající oboustranná betonová obruba nahrazena novou. Šířka silnice bude sjednocena na 7,0 m mezi obrubami. Výškové vedení silnice zůstane zachováno. Odvodnění vozovky bude řešeno pomocí rekonstruovaných, přemístěných nebo doplněných uličních vpustí napojených do stávající kanalizace.

Stávající zpevněná plocha před restaurací „Na Žebračce“ bude od silnice oddělena sníženou obrubou a za ní upravena v nezbytném rozsahu obnovou živičných vrstev za účelem jejího plynulého napojení na rekonstruovanou silnici II/438. Levostranná nezpevněná plocha (naproti restaurace) bude od silnice oddělena sníženou obrubou a za ní upravena (dosypána) asfaltovým recyklátem v nezbytném rozsahu. Součástí stavby bude úprava připojení silnic III/43816 a III/43819, vodorovné a svislé dopravní značení a další související stavební úpravy.

Souběžně s rekonstrukcí silnice II/438 bude probíhat stavba zajišťovaná a financovaná městem Bystřice pod Hostýnem. Součástí této stavby bude úprava připojení místních komunikací, úprava sjezdů na přilehlé nemovitosti a úpravy ploch za obrubou.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude sdružení firem EUROVIA CS, a. s., Praha, a COLAS CZ, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 235,606 milionu korun (včetně DPH). Stavba bude spolufinancována z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v rozsahu 85 procent uznatelných nákladů. Stavební práce budou zahájeny v březnu 2024 a ukončeny do konce září 2026.

Uzavírky a dopravní omezení

V roce 2024 bude stavba probíhat v úseku mezi Bystřicí p/Hostýnem a Bílavskem za úplné uzavírky s objízdnou trasou pro vozidla do hmotnosti 7,5 tuny přes Slavkov, Brusné, Chomýž, pro ostatní vozidla přes Dřevohostice, Přerov, Hulín, Holešov. Vozidlům IZS a veřejné linkové dopravě bude umožněn průjezd stavbou s využitím souběžných provizorních komunikací.

Co se udělalo v loňském roce

„Této stavbě bezprostředně předcházela naše investiční akce z roku 2023, při níž jsme rekonstruovali 1. úsek silnice II/438 v intravilánu na západním okraji Bystřice pod Hostýnem. Byl dlouhý 600 metrů a rekonstrukce stála přes 23 milionů korun,“ doplnil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Silice II/438 je důležitou komunikační spojnicí mezi městy Bystřice pod Hostýnem a Holešov. V pracovních dnech po ní za 24 hodin projíždí přibližně 10 tisíc vozidel.

 

Uzavírky související s touto tiskovou zprávou

Název Silnice (most) Zahájení Plánované ukončení
Značka
mimo IZS, BUS

Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem

II/438 15. 04. 2024 30. 11. 2024

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.