Silničáři se pustí do rekonstrukce horského úseku silnice přes Soláň

IROP

Vsetínsko - Velkou silniční stavbu za 175 milionů korun, spolufinancovanou z prostředků EU, zahájí v příštích dnech Ředitelství silnic Zlínského kraje v úseku silnice II/481 mezi Prostřední Bečvou a Velkými Karlovicemi. Zpočátku bude probíhat za částečné uzavírky se světelnou signalizací, v červenci a v srpnu zde bude platit úplná uzavírka s objízdnou trasou přes Slovensko, pro nákladní dopravu až do zimy. Stavba bude dokončena v roce 2025.

Popis prací

Předmětem zakázky je stavební úprava silnice II/481 v celkové délce 9,875 kilometru. Rekonstrukce silnice je rozdělena do dvou samostatných úseků v souvislosti s použitou technologií.

Část 1

Začátek řešeného úseku silnice II/481 se nachází v Prostřední Bečvě v místě křižovatky silnice II/481 se silnicí I/35 a končí za mostem ev. č. 481-001, kde navazuje na již zrekonstruovaný úsek. Délka stavební úpravy silnice je 292 metrů. V rámci rekonstrukce silnice bude obnoven kryt vozovky ve stávajících šířkových parametrech bez navýšení nivelety. Odvodnění celého úseku je zajištěno spádováním vozovky a odvedením vod do okolního terénu.

Součástí stavby je rekonstrukce mostu ev. č. 481-001, spočívající v obnově mostního svršku včetně izolace. Budou vybudovány nové závěrné zídky, nová čela nosné konstrukce, horní část křídel a nové římsy. Na nosné konstrukci bude provedena železobetonová spádová vrstva ve střechovitém sklonu. Stávající betonové plochy budou sanovány. Dojde k lokálnímu předláždění prostoru pod mostem, před dlažbou bude břeh toku zpevněn rovnaninou z lomového kamene.

Část 2

Druhá část rekonstruované silnice II/481 se nachází částečně v intravilánu obce Hutisko-Solanec a částečně v extravilánu obcí Hutisko-Solanec, Karolinka a Velké Karlovice. Začátek se nachází před mostem ev. č. 481-002, úsek končí ve Velkých Karlovicích v místní části Jezerné, kde bude navazovat na dříve zrekonstruovaný úsek.

Délka stavební úpravy silnice je 9 583 metrů. Silnice zde bude rekonstruována technologií recyklace za studena. Odvodnění celého úseku je zajištěno spádováním vozovky a odvedením vod do okolního terénu nebo do obnovených příkopů.

Součástí stavby bude rovněž rekonstrukce mostů ev. č. 481-004 a 481-005, spočívající v obnově mostních svršků včetně izolace, nových říms a vybavení mostů. Bude zajišěna sanace spodních staveb a nosných konstrukcí. Koryto toku pod mosty bude opevněno dlažbou z lomového kamene do betonu, svahy zemního tělesa budou zpevněny kamennou rovnaninou.

Dále bude stavebně upraveno připojení místních a účelových komunikací a sjezdů k nemovitostem, vybudují se nástupiště autobusových zastávek a pět nových propustků v místě stávajících, ostatní propustky budou rekonstruovány. Budou obnoveny nezpevněné krajnice a instalováno zabezpečovací zařízení. Součástí stavby je také obnova dopravního značení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude firma PORR, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 175,322 milionu korun (včetně DPH). Stavba bude spolufinancována z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Stavební práce budou probíhat od června 2024 do konce listopadu 2025.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavba bude probíhat za částečné i úplné uzavírky. Termíny s rozlišením pro osobní a nákladní dopravu jsou zveřejňovány na internetových stránkách ŘSZK. Objízdná trasa bude vedena z Prostřední Bečvy přes Horní Bečvu na Bumbálku, přes Makovský průsmyk (Slovenská republika) do Velkých Karlovic.

 

Uzavírky související s touto tiskovou zprávou

Název Silnice (most) Zahájení Plánované ukončení
Značka

Hutisko-Solanec - Velké Karlovice

II/481 10. 06. 2024 30. 06. 2024
Značka
<= 7,5 t včetně IZS, BUS

Hutisko-Solanec - Velké Karlovice

II/481 01. 09. 2024 30. 11. 2024
Značka

Hutisko-Solanec - Velké Karlovice

II/481 01. 07. 2024 31. 08. 2024
Značka
> 7,5 t mimo IZS, BUS

Hutisko-Solanec - Velké Karlovice

II/481 01. 09. 2024 30. 11. 2024

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.