Stav mostů

Hodnocení 2024

Hodnocení stavu mostů k 1. 1. 2024

Na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji je v současné době evidováno 729 mostů. Jejich stav je hodnocen známkou 3,39.

Celkový stav mostů ve Zlínském kraji - tabulka

Stav bezvadný velmi dobrý dobrý uspokojivý špatný velmi špatný havarijní celkem
1. 1. 2024 83 142 139 193 116 56 0 729
meziroční změna 1 4 4 0 -4 -5 0 0
poměr 11,4 % 19,5 % 19,1 % 26,5 % 15,9 % 7,7 % 0,0 % 100,0 %

Stav mostů graficky

Stav mostů 2024

Vývoj stavu mostů ve Zlínském kraji (období 2007 - 2024)

Stav Bezvadný Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný Havarijní    
1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka
1. 1. 2007 51 49 118 284 165 40 4 711 3,84
1. 1. 2008 56 50 131 276 154 41 4 712 3,79
1. 1. 2009 50 55 109 300 131 60 6 711 3,86
1. 1. 2010 51 73 135 295 114 36 4 708 3,67
1. 1. 2011 62 86 129 279 120 31 3 710 3,58
1. 1. 2012 77 88 130 282 94 40 4 715 3,51
1. 1. 2013 83 91 118 269 109 45 0 715 3,51
1. 1. 2014 92 89 124 268 108 35 0 716 3,44
1. 1. 2015 100 102 127 255 101 31 0 716 3,35
1. 1. 2016 107 108 115 258 99 32 0 719 3,32
1. 1. 2017 107 115 116 242 108 30 0 718 3,31
1. 1. 2018 104 121 121 232 101 39 0 718 3,31
1. 1. 2019 102 126 130 178 134 48 0 718 3,36
1. 1. 2020 103 124 128 181 126 60 0 722 3,39
1. 1. 2021 87 120 138 190 122 66 0 723 3,47
1. 1. 2022 86 131 135 190 124 63 1 730 3,45
1. 1. 2023 82 138 135 193 120 61 0 729 3,43
1. 1. 2024 83 142 139 193 116 56 0 729 3,39

Rozdělení mostů podle stupňů hodnocení v posledních šesti letech

Stav za posledních 6 let

 

Struktura hodnocení mostů v posledních šesti letech

Struktura v posledních 6 letech

 

Hodnocení 2023

Hodnocení stavu mostů k 1. 1. 2023

Na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji je v současné době evidováno 729 mostů. Jejich stav je hodnocen známkou 3,43.

Celkový stav mostů ve Zlínském kraji - tabulka

Stav bezvadný velmi dobrý dobrý uspokojivý špatný velmi špatný havarijní celkem
1.1.2023 82 138 135 193 120 61 0 729
meziroční změna -4 7 0 3 -4 -2 -1 -1
poměr 11,2% 18,9% 18,5% 26,5% 16,5% 8,4% 0,0% 100,0%

Stav mostů graficky

Stav mostů k 1. 1. 2023

Vývoj stavu mostů ve Zlínském kraji (období 2007 - 2023)

Stav Bezvadný Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný Havarijní    
1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka
1. 1. 2007 51 49 118 284 165 40 4 711 3,84
1. 1. 2008 56 50 131 276 154 41 4 712 3,79
1. 1. 2009 50 55 109 300 131 60 6 711 3,86
1. 1. 2010 51 73 135 295 114 36 4 708 3,67
1. 1. 2011 62 86 129 279 120 31 3 710 3,58
1. 1. 2012 77 88 130 282 94 40 4 715 3,51
1. 1. 2013 83 91 118 269 109 45 0 715 3,51
1. 1. 2014 92 89 124 268 108 35 0 716 3,44
1. 1. 2015 100 102 127 255 101 31 0 716 3,35
1. 1. 2016 107 108 115 258 99 32 0 719 3,32
1. 1. 2017 107 115 116 242 108 30 0 718 3,31
1. 1. 2018 104 121 121 232 101 39 0 718 3,31
1. 1. 2019 102 126 130 178 134 48 0 718 3,36
1. 1. 2020 103 124 128 181 126 60 0 722 3,39
1. 1. 2021 87 120 138 190 122 66 0 723 3,47
1. 1. 2022 86 131 135 190 124 63 1 730 3,45
1. 1. 2023 82 138 135 193 120 61 0 729 3,43

Rozdělení mostů podle stupňů hodnocení v posledních šesti letech

Vývoj za posledních šest let

 

Struktura hodnocení mostů v posledních šesti letech

Struktura hodnocení v posledních šesti letech.

 

 

Hodnocení 2022

Hodnocení stavu mostů k 1. 1. 2022

Na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji je v současné době evidováno 730 mostů.

Celkový stav mostů ve Zlínském kraji - tabulka

Stav

Bezvadný

Velmi dobrý

Dobrý

Uspokojivý

Špatný

Velmi špatný

Havarijní

 

 

1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka

1. 1. 2022

86

131

135

190

124

63

1

730

3,45

Stav mostů graficky

Vývoj stavu mostů ve Zlínském kraji (Období 2007 - 2021)

Stav Bezvadný Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný Havarijní    
1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka
1. 1. 2007 51 49 118 284 165 40 4 711 3,84
1. 1. 2008 56 50 131 276 154 41 4 712 3,79
1. 1. 2009 50 55 109 300 131 60 6 711 3,86
1. 1. 2010 51 73 135 295 114 36 4 708 3,67
1. 1. 2011 62 86 129 279 120 31 3 710 3,58
1. 1. 2012 77 88 130 282 94 40 4 715 3,51
1. 1. 2013 83 91 118 269 109 45 0 715 3,51
1. 1. 2014 92 89 124 268 108 35 0 716 3,44
1. 1. 2015 100 102 127 255 101 31 0 716 3,35
1. 1. 2016 107 108 115 258 99 32 0 719 3,32
1. 1. 2017 107 115 116 242 108 30 0 718 3,31
1. 1. 2018 104 121 121 232 101 39 0 718 3,31
1. 1. 2019 102 126 130 178 134 48 0 718 3,36
1. 1. 2020 103 124 128 181 126 60 0 722 3,39
1. 1. 2021 87 120 138 190 122 66 0 723 3,47

Rozdělení mostů podle stupňů hodnocení v posledních šesti letech

Struktura hodnocení mostů v posledních šesti letech

 

Hodnocení 2021

Hodnocení stavu mostů k 1. 1. 2021

Na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji je v současné době evidováno 723 mostů.

Celkový stav mostů ve Zlínském kraji - tabulka

Stav

Bezvadný

Velmi dobrý

Dobrý

Uspokojivý

Špatný

Velmi špatný

Havarijní

 

 

1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka

1. 1. 2021

87

120

138

190

122

66

0

723

3,47

Stav mostů graficky

Vývoj stavu mostů ve Zlínském kraji (Období 2007 - 2020)

Stav Bezvadný Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný Havarijní    
1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka
1. 1. 2007 51 49 118 284 165 40 4 711 3,84
1. 1. 2008 56 50 131 276 154 41 4 712 3,79
1. 1. 2009 50 55 109 300 131 60 6 711 3,86
1. 1. 2010 51 73 135 295 114 36 4 708 3,67
1. 1. 2011 62 86 129 279 120 31 3 710 3,58
1. 1. 2012 77 88 130 282 94 40 4 715 3,51
1. 1. 2013 83 91 118 269 109 45 0 715 3,51
1. 1. 2014 92 89 124 268 108 35 0 716 3,44
1. 1. 2015 100 102 127 255 101 31 0 716 3,35
1. 1. 2016 107 108 115 258 99 32 0 719 3,32
1. 1. 2017 107 115 116 242 108 30 0 718 3,31
1. 1. 2018 104 121 121 232 101 39 0 718 3,31
1. 1. 2019 102 126 130 178 134 48 0 718 3,36
1. 1. 2020 103 124 128 181 126 60 0 722 3,39

Rozdělení mostů podle stupňů hodnocení v posledních šesti letech

Struktura hodnocení mostů v posledních šesti letech

Hodnocení 2020

Hodnocení stavu mostů k 1. 1. 2020

Na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji je v současné době evidováno 722 mostů.

Celkový stav mostů ve Zlínském kraji - tabulka

Stav

Bezvadný

Velmi dobrý

Dobrý

Uspokojivý

Špatný

Velmi špatný

Havarijní

 

 

1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka

1. 1. 2020

103

124

128

181

126

60

0

722

3,39

Stav mostů graficky

Vývoj stavu mostů ve Zlínském kraji (Období 2007 - 2019)

Stav Bezvadný Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný Havarijní    
1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka
1. 1. 2007 51 49 118 284 165 40 4 711 3,84
1. 1. 2008 56 50 131 276 154 41 4 712 3,79
1. 1. 2009 50 55 109 300 131 60 6 711 3,86
1. 1. 2010 51 73 135 295 114 36 4 708 3,67
1. 1. 2011 62 86 129 279 120 31 3 710 3,58
1. 1. 2012 77 88 130 282 94 40 4 715 3,51
1. 1. 2013 83 91 118 269 109 45 0 715 3,51
1. 1. 2014 92 89 124 268 108 35 0 716 3,44
1. 1. 2015 100 102 127 255 101 31 0 716 3,35
1. 1. 2016 107 108 115 258 99 32 0 719 3,32
1. 1. 2017 107 115 116 242 108 30 0 718 3,31
1. 1. 2018 104 121 121 232 101 39 0 718 3,31
1. 1. 2019 102 126 130 178 134 48 0 718 3,36

Rozdělení mostů podle stupňů hodnocení v posledních šesti letech

Struktura hodnocení mostů v posledních šesti letech

Hodnocení 2019

Hodnocení stavu mostů k 1. 1. 2019

Na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji je v současné době evidováno 718 mostů.

Celkový stav mostů ve Zlínském kraji - tabulka

Stav

Bezvadný

Velmi dobrý

Dobrý

Uspokojivý

Špatný

Velmi špatný

Havarijní

 

 

1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka

1. 1. 2019

102

126

130

178

134

48

0

718

3,36

Stav mostů graficky

Vývoj stavu mostů ve Zlínském kraji (Období 2007 - 2018)

Stav Bezvadný Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný Havarijní    
1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka
1. 1. 2007 51 49 118 284 165 40 4 711 3,84
1. 1. 2008 56 50 131 276 154 41 4 712 3,79
1. 1. 2009 50 55 109 300 131 60 6 711 3,86
1. 1. 2010 51 73 135 295 114 36 4 708 3,67
1. 1. 2011 62 86 129 279 120 31 3 710 3,58
1. 1. 2012 77 88 130 282 94 40 4 715 3,51
1. 1. 2013 83 91 118 269 109 45 0 715 3,51
1. 1. 2014 92 89 124 268 108 35 0 716 3,44
1. 1. 2015 100 102 127 255 101 31 0 716 3,35
1. 1. 2016 107 108 115 258 99 32 0 719 3,32
1. 1. 2017 107 115 116 242 108 30 0 718 3,31
1. 1. 2018 104 121 121 232 101 39 0 718 3,31

Rozdělení mostů podle stupňů hodnocení v posledních šesti letech

Struktura hodnocení mostů v posledních šesti letech

Hodnocení 2018

Hodnocení stavu mostů k 1. 1. 2018

Na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji je v současné době evidováno 718 mostů.

Celkový stav mostů ve Zlínském kraji - tabulka

Stav

Bezvadný

Velmi dobrý

Dobrý

Uspokojivý

Špatný

Velmi špatný

Havarijní

 

 

1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka

1. 1. 2018

104

121

121

232

101

39

0

718

3,31

Stav mostů graficky

Vývoj stavu mostů ve Zlínském kraji (Období 2007 - 2017)

Stav Bezvadný Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný Havarijní    
1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka
1. 1. 2007 51 49 118 284 165 40 4 711 3,84
1. 1. 2008 56 50 131 276 154 41 4 712 3,79
1. 1. 2009 50 55 109 300 131 60 6 711 3,86
1. 1. 2010 51 73 135 295 114 36 4 708 3,67
1. 1. 2011 62 86 129 279 120 31 3 710 3,58
1. 1. 2012 77 88 130 282 94 40 4 715 3,51
1. 1. 2013 83 91 118 269 109 45 0 715 3,51
1. 1. 2014 92 89 124 268 108 35 0 716 3,44
1. 1. 2015 100 102 127 255 101 31 0 716 3,35
1. 1. 2016 107 108 115 258 99 32 0 719 3,32
1. 1. 2017 107 115 116 242 108 30 0 718 3,31

Rozdělení mostů podle stupňů hodnocení v posledních šesti letech

Struktura hodnocení mostů v posledních šesti letech

 

Hodnocení 2017

Hodnocení stavu mostů k 1. 1. 2017

Na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji je v současné době evidováno 718 mostů.

Celkový stav mostů ve Zlínském kraji - tabulka

Stav

Bezvadný

Velmi dobrý

Dobrý

Uspokojivý

Špatný

Velmi špatný

Havarijní

 

 

1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka

1. 1. 2017

107

115

116

242

108

30

0

718

3,31

Stav mostů graficky

Vývoj stavu mostů ve Zlínském kraji (Období 2006 - 2016)

Stav Bezvadný Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný Havarijní    
1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka
1. 1. 2006 53 51 138 256 169 41 4 712 3,81
1. 1. 2007 51 49 118 284 165 40 4 711 3,84
1. 1. 2008 56 50 131 276 154 41 4 712 3,79
1. 1. 2009 50 55 109 300 131 60 6 711 3,86
1. 1. 2010 51 73 135 295 114 36 4 708 3,67
1. 1. 2011 62 86 129 279 120 31 3 710 3,58
1. 1. 2012 77 88 130 282 94 40 4 715 3,51
1. 1. 2013 83 91 118 269 109 45 0 715 3,51
1. 1. 2014 92 89 124 268 108 35 0 716 3,44
1. 1. 2015 100 102 127 255 101 31 0 716 3,35
1. 1. 2016 107 108 115 258 99 32 0 719 3,32

Rozdělení mostů podle stupňů hodnocení v posledních šesti letech

Struktura hodnocení mostů v posledních šesti letech

Hodnocení 2016

Hodnocení stavu mostů k 1. 1. 2016

Na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji je v současné době evidováno 719 mostů.

Celkový stav mostů ve Zlínském kraji - tabulka

Stav

Bezvadný

Velmi dobrý

Dobrý

Uspokojivý

Špatný

Velmi špatný

Havarijní

 

 

1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka

1. 1. 2016

107

108

115

258

99

32

0

719

3,32

Stav mostů graficky

Vývoj stavu mostů ve Zlínském kraji (Období 2006 - 2015)

Stav Bezvadný Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný Havarijní    
1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka
1. 1. 2006 53 51 138 256 169 41 4 712 3,81
1. 1. 2007 51 49 118 284 165 40 4 711 3,84
1. 1. 2008 56 50 131 276 154 41 4 712 3,79
1. 1. 2009 50 55 109 300 131 60 6 711 3,86
1. 1. 2010 51 73 135 295 114 36 4 708 3,67
1. 1. 2011 62 86 129 279 120 31 3 710 3,58
1. 1. 2012 77 88 130 282 94 40 4 715 3,51
1. 1. 2013 83 91 118 269 109 45 0 715 3,51
1. 1. 2014 92 89 124 268 108 35 0 716 3,44
1. 1. 2015 100 102 127 255 101 31 0 716 3,35

Rozdělení mostů podle stupňů hodnocení v posledních šesti letech

Struktura hodnocení mostů v posledních šesti letech

Hodnocení 2015

Hodnocení stavu mostů k 1. 1. 2015

Na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji je v současné době evidováno 717 mostů. Z toho jeden most není hodnocen.

Celkový stav mostů ve Zlínském kraji - tabulka

Stav

Bezvadný

Velmi dobrý

Dobrý

Uspokojivý

Špatný

Velmi špatný

Havarijní

 

 

1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka

1. 1. 2015

100

102

127

255

101

31

0

716

3,35

Stav mostů graficky

Vývoj stavu mostů ve Zlínském kraji (Období 2006 - 2014)

Stav Bezvadný Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný Havarijní    
1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka
1. 1. 2006 53 51 138 256 169 41 4 712 3,81
1. 1. 2007 51 49 118 284 165 40 4 711 3,84
1. 1. 2008 56 50 131 276 154 41 4 712 3,79
1. 1. 2009 50 55 109 300 131 60 6 711 3,86
1. 1. 2010 51 73 135 295 114 36 4 708 3,67
1. 1. 2011 62 86 129 279 120 31 3 710 3,58
1. 1. 2012 77 88 130 282 94 40 4 715 3,51
1. 1. 2013 83 91 118 269 109 45 0 715 3,51
1. 1. 2014 92 89 124 268 108 35 0 716 3,44

Rozdělení mostů podle stupňů hodnocení v posledních šesti letech

Struktura hodnocení mostů v posledních šesti letech

Hodnocení 2014

Hodnocení stavu mostů k 1. 1. 2014

Na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji je v současné době evidováno 726 mostů. Z toho deset mostů nebylo hodnoceno, neboť jde o podchody nebo podjezdy ve správě jiných subjektů než ŘSZK.

Celkový stav mostů ve Zlínském kraji - tabulka

Stav

Bezvadný

Velmi dobrý

Dobrý

Uspokojivý

Špatný

Velmi špatný

Havarijní

 

 

1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka

1. 1. 2014

92

89

124

268

108

35

0

716

3,44

Stav mostů graficky

Vývoj stavu mostů ve Zlínském kraji (Období 2006 - 2013)

Stav Bezvadný Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný Havarijní    
1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka
1. 1. 2006 53 51 138 256 169 41 4 712 3,81
1. 1. 2007 51 49 118 284 165 40 4 711 3,84
1. 1. 2008 56 50 131 276 154 41 4 712 3,79
1. 1. 2009 50 55 109 300 131 60 6 711 3,86
1. 1. 2010 51 73 135 295 114 36 4 708 3,67
1. 1. 2011 62 86 129 279 120 31 3 710 3,58
1. 1. 2012 77 88 130 282 94 40 4 715 3,51
1. 1. 2013 83 91 118 269 109 45 0 715 3,51

Rozdělení mostů podle stupňů hodnocení v posledních šesti letech

Struktura hodnocení mostů v posledních šesti letech

Mapa

Ke stažení (pdf 1,7 MB)

Hodnocení 2013

Hodnocení stavu mostů k 1. 1. 2013

Na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji je v současné době evidováno 723 mostů. Z toho osm mostů nebylo hodnoceno, neboť jde o podchody nebo podjezdy ve správě jiných subjektů než ŘSZK.

Celkový stav mostů ve Zlínském kraji - tabulka

Stav

Bezvadný

Velmi dobrý

Dobrý

Uspokojivý

Špatný

Velmi špatný

Havarijní

 

 

1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka

1. 1. 2013

83

91

118

269

109

45

0

715

3,51

Stav mostů graficky

Vývoj stavu mostů ve Zlínském kraji (Období 2006 - 2012)

Stav Bezvadný Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný Havarijní    
1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka
1. 1. 2006 53 51 138 256 169 41 4 712 3,81
1. 1. 2007 51 49 118 284 165 40 4 711 3,84
1. 1. 2008 56 50 131 276 154 41 4 712 3,79
1. 1. 2009 50 55 109 300 131 60 6 711 3,86
1. 1. 2010 51 73 135 295 114 36 4 708 3,67
1. 1. 2011 62 86 129 279 120 31 3 710 3,58
1. 1. 2012 77 88 130 282 94 40 4 715 3,51

Rozdělení mostů podle stupňů hodnocení v posledních šesti letech

Struktura hodnocení mostů v posledních šesti letech

Hodnocení 2012

Hodnocení stavu mostů k 1. 1. 2012

Ve správě ŘSZK je na silnicích II. a III. třídy 717 mostů. Dva mosty nebyly hodnoceny. Jde o železniční podjezdy v Hulíně a v Bystřici pod Hostýnem. Oproti předchozímu roku dva mosty v majetku Zlínského kraje přibyly: nový most 43835-2 byl vybudován v Tlumačově při stavbě rychlostní komunikace R55; most 4944-2 v Tichově byl před svou přestavbou zařazen jako propustek.

Celkový stav mostů ve Zlínském kraji

Stav

Bezvadný

Velmi dobrý

Dobrý

Uspokojivý

Špatný

Velmi špatný

Havarijní

 

 

1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka

1. 1. 2012

77

88

130

282

94

40

4

715

3,51

Stav mostů graficky

Vývoj stavu mostů ve Zlínském kraji (Období 2006 - 2011)

Stav Bezvadný Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný Havarijní    
1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka
1. 1. 2006 53 51 138 256 169 41 4 712 3,81
1. 1. 2007 51 49 118 284 165 40 4 711 3,84
1. 1. 2008 56 50 131 276 154 41 4 712 3,79
1. 1. 2009 50 55 109 300 131 60 6 711 3,86
1. 1. 2010 51 73 135 295 114 36 4 708 3,67
1. 1. 2011 62 86 129 279 120 31 3 710 3,58

Rozdělení mostů podle stupňů hodnocení v posledních šesti letech

Struktura hodnocení mostů v posledních šesti letech

Hodnocení 2011

Hodnocení stavu mostů k 1. 1. 2011

Ve správě ŘSZK je na silnicích II. a III. třídy 715 mostů. Pět mostů nebylo hodnoceno. Jde o železniční podjezdy v Hulíně a v Bystřici pod Hostýnem, o nový, ještě nepřevzatý most u Semetína a dva nové, ještě nepřevzaté mosty u Ratiboře.

Celkový stav mostů ve Zlínském kraji

Stav

Bezvadný

Velmi dobrý

Dobrý

Uspokojivý

Špatný

Velmi špatný

Havarijní

 

 

1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka

1. 1. 2011

62

86

129

279

120

31

3

710 3,58

Stav mostů graficky

Vývoj stavu mostů ve Zlínském kraji (Období 2006 - 2010)

Stav Bezvadný Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný Havarijní    
1 2 3 4 5 6 7 Σ Známka
1. 1. 2006 53 51 138 256 169 41 4 712 3,81
1. 1. 2007 51 49 118 284 165 40 4 711 3,84
1. 1. 2008 56 50 131 276 154 41 4 712 3,79
1. 1. 2009 50 55 109 300 131 60 6 711 3,86
1. 1. 2010 51 73 135 295 114 36 4 708 3,67

Rozdělení mostů podle stupňů hodnocení v posledních šesti letech

Pozn: U obou grafů je uváděn vždy předchozí rok. Například hodnocení k 1. 1. 2006 má v grafu označení 2005 apod.

Hodnocení 2010

Hodnocení stavu mostů k 1. 1. 2010

Ve správě ŘSZK je na silnicích II. a III. třídy 712 mostů. Čtyři mosty nebyly hodnoceny. Jde o dva provizorní mosty ve Veselé a Mštěnovicích a o železniční podjezdy v Hulíně a v Bystřici pod Hostýnem.

Celkový stav mostů ve Zlínském kraji

Stav Bezvadný Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný Havarijní Nehodnoceno
1. 1. 2010 51 73 135 295 114 36 4 4

Stav mostů graficky

Vývoj stavu mostů ve Zlínském kraji (Období 2004 - 2009)

Stav Bezvadný Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný Havarijní
1 2 3 4 5 6 7 Celk. Známka
1. 1. 2004 54 43 142 263 160 45 8 715 3,84
1. 1. 2005 53 51 139 257 169 41 4 714 3,81
1. 1. 2006 51 49 118 284 165 40 4 711 3,84
1. 1. 2007 56 50 131 276 154 41 4 712 3,79
1. 1. 2008 50 55 110 301 131 60 6 713 3,86
1. 1. 2009 51 73 135 295 114 36 4 708 3,67

Rozdělení mostů podle stupňů hodnocení v posledních šesti letech

Struktura hodnocení mostů v posledních šesti letech

Hodnocení 2009

Hodnocení stavu mostů k 1. 1. 2009

Ve správě ŘSZK je na silnicích II. a III. třídy 713 mostů o celkové délce 7 831,50 metru.

Přehled všech mostů ve Zlínském kraji v rozčlenění podle tříd a okresů

Celkový stav mostů ve Zlínském kraji

Stav Bezvadný Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný Havarijní
1. 1. 2009 50 55 110 301 131 60 6

Stav mostů graficky

Vývoj stavu mostů ve Zlínském kraji (Období 2003 - 2008)

Stav Bezvadný Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný Havarijní    
1 2 3 4 5 6 7 Celk. Známka
1. 1. 2003 51 41 143 294 134 45 7 715 3,81
1. 1. 2004 54 43 142 263 160 45 8 715 3,84
1. 1. 2005 53 51 139 257 169 41 4 714 3,81
1. 1. 2006 51 49 118 284 165 40 4 711 3,84
1. 1. 2007 56 50 131 276 154 41 4 712 3,79
1. 1. 2008 50 55 110 301 131 60 6 713 3,86

Rozdělení mostů podle stupňů hodnocení v posledních šesti letech

Struktura hodnocení mostů v posledních šesti letech

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.