Stav vozovek

Hodnocení roku 2022

Hodnocení stavu vozovek II. a III. třídy ve Zlínském kraji k 30. 9. 2022

Povrch vozovek je vyhodnocován podle technického předpisu TP 87. Známka průměrného celokrajského hodnocení pro rok 2022 na pětibodové stupnici činí 3,37. V porovnání s předchozím rokem se stav krajských silnic mírně zhpršil, nicméně z dlouhodobějšího pohledu se udržuje na přibližně stejné úrovni už od roku 2018. Posuzování stavu povrchu vozovek pozemních komunikací realizovala pro Ředitelství silnic Zlínského kraje firma PavEx Consulting, s. r. o., Brno.

Nejlepší vozovky II. a III. třídy měly k 30. 9. 2022 okresy Kroměříž (3,19) a Zlín (hodnocení 3,33).

V kraji je evidováno 203 kilometrů silnic II. a III. třídy ve výborném stavu (1), 412 kilometrů ve stavu dobrém (2) a 269 kilometrů ve stavu vyhovujícím (3). Celkem mají posuzované silnice II. a III. třídy ve Zlínském kraji délku 1 772 km.

Stav povrchu vozovek 2022 - graficky

Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy Zlínského kraje k 30. 9. 2022

Stav povrchu vozovek 2022 podle okresů - tabulkový přehled

Okres Stav podle TP87 Celkem  Prům.
výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní hod.
Kroměříž 71 km 154 km 57 km 66 km 155 km 503 km 3,16
Uh. Hradiště 50 km 73 km 71 km 70 km 143 km 406 km 3,45
Vsetín 26 km 72 km 65 km 85 km 138 km 386 km 3,61
Zlín 57 km 112 km 76 km 76 km 154 km 476 km 3,33
Celkem  203 km 412 km 269 km 297 km 591 km 1 772 km 3,37

Vývoj průměrného hodnocení v okresech - graf

Vývoj stavu povrchu vozovek

Vývoj stavu povrchu vozovek v kraji za posledních jedenáct let

Vývoj stavu povrchu vozovek ve Zlínském kraji

Tabulka - délky silnic [m], hodnocení [%]

Rok Stav podle TP87 Celkem Prům.
výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní hodnocení
2012 206 595 286 678 239 201 405 572 633 182 1 771 228 3,55
2013 169 807 309 434 235 898 359 372 685 901 1 760 412 3,61
2014 174 431 335 126 197 608 343 131 709 877 1 760 173 3,61
2015 240 983 278 136 172 172 355 973 712 909 1 760 173 3,58
2016 260 579 307 796 212 692 313 436 665 184 1 759 687 3,46
2017 240 591 298 744 213 479 295 105 711 757 1 759 687 3,53
2018 258 662 367 686 213 492 289 385 634 420 1 763 645 3,38
2019 288 402 310 480 232 398 286 495 645 870 1 763 645 3,39
2020 271 988 287 306 296 574 307 660 609 255 1 772 783 3,39
2021 261 374 394 334 228 351 302 734 587 803 1 774 596 3,32
2022 202 735 411 919 269 139 296 926 590 844 1 771 563 3,37

 

Hodnocení roku 2021

Hodnocení stavu vozovek II. a III. třídy ve Zlínském kraji k 30. 9. 2021

Povrch vozovek je vyhodnocován podle technického předpisu TP 87. Známka průměrného celokrajského hodnocení pro rok 2021 na pětibodové stupnici činí 3,32. V porovnání s předchozím rokem se stav krajských silnic mírně zlepšil a představuje nejlepší hodnotu od roku 2011. Posuzování stavu povrchu vozovek pozemních komunikací realizovala pro Ředitelství silnic Zlínského kraje firma PavEx Consulting, s. r. o., Brno.

Nejlepší vozovky II. a III. třídy měly k 30. 9. 2021 okresy Kroměříž (3,08) a Zlín (hodnocení 3,28).

V kraji je evidováno 261 kilometrů silnic II. a III. třídy ve výborném stavu (1), 394 kilometrů ve stavu dobrém (2) a 228 kilometrů ve stavu vyhovujícím (3). Celkem mají posuzované silnice II. a III. třídy ve Zlínském kraji délku 1 775 km.

Stav povrchu vozovek 2021 - graficky

Stav povrchu vozovek 2021 podle okresů - tabulkový přehled

Okres Výborný
[km]
Dobrý
[km]
Vyhovuj.
[km]
Nevyhov.
[km]
Havarij.
[km]
Celkem
[km]
Průměrné
hodnocení
Kroměříž 95 137 57 65 151 506 3,08
Uherské Hradiště 50 84 53 77 142 407 3,44
Vsetín 45 66 55 77 145 389 3,54
Zlín 71 107 64 83 149 474 3,28
Celkem 261 394 228 303 588 1 775 3,32

Vývoj průměrného hodnocení v okresech - graf

Vývoj stavu povrchu vozovek v kraji za posledních jedenáct let

Tabulka - délky silnic [m], hodnocení [%]

Hodnocení roku 2020

Hodnocení stavu vozovek II. a III. třídy ve Zlínském kraji k 30. 9. 2020

Povrch vozovek je vyhodnocován podle technického předpisu TP 87. Známka průměrného celokrajského hodnocení pro rok 2020 na pětibodové stupnici činí 3,39. V porovnání s předchozím rokem se nezměnil. Posuzování stavu povrchu vozovek pozemních komunikací realizovala pro Ředitelství silnic Zlínského kraje firma PavEx Consulting, s. r. o., Brno.

Nejlepší vozovky II. a III. třídy měly k 30. 9. 2020 okresy Kroměříž (3,15) a Zlín (hodnocení 3,42).

V kraji je evidováno 272 kilometrů silnic II. a III. třídy ve výborném stavu (1), 287 kilometrů ve stavu dobrém (2) a 297 kilometrů ve stavu vyhovujícím (3). Celkem mají posuzované silnice II. a III. třídy ve Zlínském kraji délku 1 773 km.

Stav povrchu vozovek 2020 - graficky

Stav povrchu vozovek 2020 podle okresů - tabulkový přehled

Okres Výborný
[km]
Dobrý
[km]
Vyhovuj.
[km]
Nevyhov.
[km]
Havarij.
[km]
Celkem
[km]
Průměrné
hodnocení
Kroměříž 103 102 73 69 159 506 3,15
Uherské Hradiště 55 60 68 70 154 407 3,52
Vsetín 50 52 69 76 143 389 3,54
Zlín 65 74 86 93 153 471 3,42
Celkem 272 287 297 308 609 1 773 3,39

 

Vývoj průměrného hodnocení v okresech - graf

Vývoj stavu povrchu vozovek v kraji za posledních deset let

Tabulka - délky silnic [m], hodnocení [%]

Hodnocení roku 2019

Hodnocení stavu vozovek II. a III. třídy ve Zlínském kraji k 30. 9. 2019

Povrch vozovek je vyhodnocován podle technického předpisu TP 87. Známka průměrného celokrajského hodnocení pro rok 2019 na pětibodové stupnici činí 3,39. V porovnání s předchozím rokem (3,38) se téměř nezměnil. Posuzování stavu povrchu vozovek pozemních komunikací realizovala pro Ředitelství silnic Zlínského kraje firma PavEx Consulting, s. r. o., Brno.

Nejlepší vozovky II. a III. třídy měly k 30. 9. 2019 okresy Kroměříž (3,23) a Zlín (hodnocení 3,38).

V kraji je evidováno 288 kilometrů silnic II. a III. třídy ve výborném stavu (1), 310 kilometrů ve stavu dobrém (2) a 232 kilometrů ve stavu vyhovujícím (3). Celkem mají silnice II. a III. třídy ve Zlínském kraji délku 1 764 km.

Stav povrchu vozovek 2019 - graficky

Stav povrchu vozovek 2019 podle okresů - tabulkový přehled

 

Okres Výborný
[km]
Dobrý
[km]
Vyhovuj.
[km]
Nevyhov.
[km]
Havarij.
[km]
Celkem
[km]
Průměrné
hodnocení
Kroměříž 107 105 44 65 184 506 3,23
Uherské Hradiště 55 63 63 67 149 397 3,49
Vsetín 56 55 61 62 155 390 3,53
Zlín 70 87 64 92 157 471 3,38
Celkem 288 310 232 286 646 1 764 3,39

Vývoj průměrného hodnocení v okresech - graf

Vývoj stavu povrchu vozovek v kraji za posledních devět let

Tabulka - délky silnic [m], hodnocení [%]

Hodnocení roku 2018

Hodnocení stavu vozovek II. a III. třídy ve Zlínském kraji k 30. 9. 2018

Povrch vozovek je vyhodnocován podle technického předpisu TP 87. Známka průměrného celokrajského hodnocení pro rok 2018 na pětibodové stupnici činí 3,38. V porovnání s předchozím rokem (3,53) i s rokem 2016 (3,46) lze konstatovat, že pokračuje dlouhodobý trend pomalého zlepšování. Posuzování stavu povrchu vozovek pozemních komunikací realizovala pro Ředitelství silnic Zlínského kraje firma PavEx Consulting, s. r. o., Brno.

Nejlepší vozovky II. a III. třídy měly k 30. 9. 2018 okresy Kroměříž (3,29) a Vsetín (hodnocení 3,39). Okres Kroměříž má největší podíl silnic s novým povrchem (hodnocení 1), a to 17,6 %.

V kraji je evidováno 259 kilometrů silnic II. a III. třídy ve výborném stavu (1), 368 kilometrů ve stavu dobrém (2) a 213 kilometrů ve stavu vyhovujícím (3). Celkem mají silnice II. a III. třídy ve Zlínském kraji délku 1 764 km.

Stav povrchu vozovek 2018 - graficky

Stav povrchu vozovek 2018 podle okresů - tabulkový přehled

Okres Výborný
[km]
Dobrý
[km]
Vyhovuj.
[km]
Nevyhov.
[km]
Havarij.
[km]
Celkem
[km]
Průměrné
hodnocení
Kroměříž 89 115 52 58 192 506 3,29
Uherské Hradiště 57 65 56 73 146 397 3,47
Vsetín 50 87 51 65 137 390 3,39
Zlín 63 100 54 93 160 471 3,40
Celkem 259 368 213 289 634 1 764 3,38

Pozn.: Jednotkové rozdíly v součtech řádků a sloupců jsou způsobeny zaokrouhlováním údajů v metrech.

Vývoj průměrného hodnocení v okresech - graf

Vývoj stavu povrchu vozovek v kraji za posledních osm let

Tabulka - délky silnic [m], hodnocení [%]

Hodnocení roku 2017

Hodnocení stavu vozovek II. a III. třídy ve Zlínském kraji k 30. 9. 2017

Povrch vozovek je vyhodnocován podle technického předpisu TP 87. Známka průměrného celokrajského hodnocení pro rok 2017 na pětibodové stupnici činí 3,53. V porovnání s předchozím rokem (3,46), kdy došlo k výraznému zlepšení, jde o určité zhoršení, nicméně dlouhodobý trend pomalého zlepšování, který je zaznamenávám již od roku 2013, zůstává zachován. Posuzování stavu povrchu vozovek pozemních komunikací realizovala pro Ředitelství silnic Zlínského kraje firma PavEx Consulting, s. r. o., Brno.

Nejlepší vozovky II. a III. třídy měly k 30. 9. 2017 okresy Kroměříž (3,51) a Uherské Hradiště (hodnocení 3,52). Okres Kroměříž má největší podíl silnic s novým povrchem (hodnocení 1). V roce 2017 se zmenšily rozdíly v hodnocení stavu povrchu vozovek mezi jednotlivými okresy.

V kraji je evidováno 241 kilometrů silnic II. a III. třídy ve výborném stavu (1), 299 kilometrů ve stavu dobrém (2) a 213 kilometrů ve stavu vyhovujícím.

Stav povrchu vozovek 2017 - graficky

Stav povrchu vozovek 2017 podle okresů - tabulkový přehled

Okres Výborný
[km]
Dobrý
[km]
Vyhovuj.
[km]
Nevyhov.
[km]
Havarij.
[km]
Celkem
[km]
Průměrné
hodnocení
Kroměříž 70 104 48 65 218 506 3,51
Uherské Hradiště 54 57 58 81 145 394 3,52
Vsetín 59 54 42 64 169 388 3,59
Zlín 57 83 66 85 180 471 3,53
Celkem 241 299 213 295 712 1 760 3,53

Pozn.: Jednotkové rozdíly v součtech řádků a sloupců jsou způsobeny zaokrouhlováním údajů v metrech.

Stav povrchu vozovek 2017 podle okresů - graf

Vývoj stavu povrchu vozovek v kraji za posledních osm let

Tabulka - délky silnic [m], hodnocení [%]

Hodnocení roku 2016

Hodnocení stavu vozovek II. a III. třídy ve Zlínském kraji k 30. 9. 2016

Povrch vozovek je vyhodnocován podle technického předpisu TP 87. Známka průměrného celokrajského hodnocení na pětibodové stupnici činí 3,46. V porovnání s předchozím rokem (3,58) jde o poměrně výrazné zlepšení. Posuzování stavu povrchu vozovek pozemních komunikací realizovala pro Ředitelství silnic Zlínského kraje firma PavEx Consulting, s. r. o., Brno.

Nejlepší vozovky II. a III. třídy měly k 30. 9. 2016 okresy Kroměříž (3,41) a Zlín (hodnocení 3,46). Okres Kroměříž má největší podíl silnic s novým povrchem (hodnocení 1).

V porovnání s loňským rokem došlo v kraji k nárůstu podílu úseků hodnocených stavem „výborný"; celková délka takto hodnocených vozovek se zvětšila téměř o dvacet kilometrů. Přibylo rovněž vozovek ve stavu "dobrý" a "vyhovující". Naproti tomu se na krajských silnicích snížila délka vozovek zařazených do hodnocení "nevyhovující" (zhruba o 43 kilometrů) a "havarijní" (téměř o 48 kilometrů).

V kraji je evidováno 261 kilometrů silnic II. a III. třídy ve výborném stavu (1), 308 kilometrů ve stavu dobrém (2) a 213 kilometrů ve stavu vyhovujícím.

Stav povrchu vozovek 2016 - graficky

Stav povrchu vozovek 2016 podle okresů - tabulkový přehled

Okres Výborný
[km]
Dobrý
[km]
Vyhovuj.
[km]
Nevyhov.
[km]
Havarij.
[km]
Celkem
[km]
Průměrné
hodnocení
Kroměříž 84 101 50 65 206 506 3,41
Uherské Hradiště 44 70 65 75 140 394 3,50
Vsetín 62 58 36 84 147 388 3,50
Zlín 70 78 61 90 172 471 3,46
Celkem 261 308 213 313 665 1 760 3,46

Pozn.: Jednotkové rozdíly v součtech řádků a sloupců jsou způsobeny zaokrouhlováním údajů v metrech.

Vývoj stavu povrchu vozovek v kraji za posledních osm let

Tabulka - délky silnic [m], hodnocení [%]

Hodnocení roku 2015

Hodnocení stavu vozovek II. a III. třídy ve Zlínském kraji k 30. 9. 2015

Povrch vozovek je vyhodnocován podle technického předpisu TP 87. Známka průměrného celokrajského hodnocení na pětibodové stupnici činí 3,58. V porovnání s předechozím rokem (3,61) jde o mírné zlepšení. Posuzování stavu povrchu vozovek pozemních komunikací realizovala pro Ředitelství silnic Zlínského kraje firma PavEx Consulting, s. r. o., Brno.

Nejlepší vozovky II. a III. třídy měly k 30. 9. 2015 okresy Kroměříž (3,50) a Zlín (hodnocení 3,57). Okres Kroměříž má největší podíl silnic s novým povrchem (hodnocení 1), ale současně i největší podíl silnic povrchem v havarijním stavu (5). Na třetím místě mezi okresy je Vsetínsko (hodnocení 3,61). Čtvrté místo v hodnocení kvality (3,66) zaujímají v tomto roce vozovky v okrese Uherské Hradiště.

V porovnání s loňským rokem došlo v kraji k nárůstu podílu úseků hodnoceným stavem „výborný", ale neubylo úseků hodnocených stupněm „havarijní". Oproti roku 2014 zaznamenaly určité zhoršení silnice II. třídy (z loňského hodnocení 2,93 na letošní 2,96), silnice III. třídy naopak vykázaly mírné zlepšení (z 3,89 na 3,84).

V havarijním stavu je v celém kraji 40 % (713 km) silnic II. a III. třídy a ve stavu nevyhovujícím je 20 % (356 km). Celkem je ve Zlínském kraji 60 % (1 061 km) silnic II. a III. třídy, které vyžadují bezprostřední provedení údržby nebo opravy.

V kraji je evidováno 241 kilometrů silnic II. a III. třídy ve výborném stavu (1) a 278 kilometrů ve stavu dobrém (2), to je 30 procent silniční sítě v majetku kraje.

Stav povrchu vozovek 2015 - graficky

Stav povrchu vozovek 2015 - tabulkový přehled

Okres Výborný
[km]
Dobrý
[km]
Vyhovuj.
[km]
Nevyhov.
[km]
Havarij.
[km]
Celkem
[km]
Průměrné
hodnocení
Kroměříž 82 91 32 94 207 506 3,50
Uherské Hradiště 27 76 47 100 144 395 3,66
Vsetín 70 35 44 67 172 388 3,61
Zlín 63 76 49 94 189 471 3,57
Celkem 241 278 172 356 713 1 760 3,58

Pozn.: Jednotkové rozdíly v součtech řádků a sloupců jsou způsobeny zaokrouhlováním údajů v metrech.

Vývoj stavu povrchu vozovek v kraji za posledních sedm let

Hodnocení roku 2014

Hodnocení stavu vozovek II. a III. třídy ve Zlínském kraji k 30. 9. 2014

Povrch vozovek je vyhodnocován podle technického předpisu TP 87. Známka průměrného celokrajského hodnocení na pětibodové stupnici činí 3,61. Je to stejná známka, jakou dostaly krajské silnice i v roce 2013. Posuzování stavu povrchu vozovek pozemních komunikací realizovala pro Ředitelství silnic Zlínského kraje firma PavEx Consulting, s. r. o., Brno.

Nejlepší vozovky II. a III. třídy měly k 30. 9. 2014 okresy Kroměříž a Zlín (hodnocení 3,53). Okres Kroměříž má největší podíl silnic s novým povrchem (hodnocení 1) a současně i největší podíl silnic povrchem v havarijním stavu (5). Na třetím místě mezi okresy je Uherskohradišťsko (hodnocení 3,56). Čtvrté místo v hodnocení kvality (3,87) zaujímají vozovky v okrese Vsetín.

V porovnání s loňským rokem došlo v kraji k mírnému nárůstu podílu úseků hodnoceným stavem „výborný" a „dobrý", přibylo však i úseků hodnocených stupněm „havarijní". Oproti roku 2013 zaznamenaly určité zhoršení silnice III. třídy (z loňského hodnocení 3,84 na letošní 3,89), silnice II. třídy naopak vykázaly mírné zlepšení (z 3,04 na 2,93).

V havarijním stavu je v celém kraji 40 % (710 km) silnic II. a III. třídy a ve stavu nevyhovujícím je 20 % (343 km). Celkem je ve Zlínském kraji 60 % (1 053 km) silnic II. a III. třídy, které vyžadují bezprostřední provedení údržby nebo opravy.

V kraji je evidováno 174 kilometrů silnic II. a III. třídy ve výborném stavu (1) a 335 kilometrů ve stavu dobrém (2), to je 29 procent silniční sítě v majetku kraje.

Stav povrchu vozovek 2014 - graficky

Stav povrchu vozovek 2014 - tabulkový přehled

Okres Výborný
[km]
Dobrý
[km]
Vyhovuj.
[km]
Nevyhov.
[km]
Havarij.
[km]
Celkem
[km]
Průměrné
hodnocení
Kroměříž 67 114 34 63 228 506 3,53
Uherské Hradiště 21 89 60 95 130 395 3,56
Vsetín 39 42 41 73 192 388 3,87
Zlín 47 89 62 113 160 471 3,53
Celkem 174 335 198 343 710 1 760 3,61

Pozn.: Jednotkové rozdíly v součtech řádků a sloupců jsou způsobeny zaokrouhlováním údajů v metrech.

Vývoj stavu povrchu vozovek v kraji za posledních šest let

Hodnocení roku 2013

Hodnocení stavu vozovek II. a III. třídy ve Zlínském kraji k 30. 11. 2013

Povrch vozovek je vyhodnocován podle technického předpisu TP 87. Známka průměrného celokrajského hodnocení na pětibodové stupnici činí 3,61. Posuzování stavu povrchu vozovek pozemních komunikací realizovala pro Ředitelství silnic Zlínského kraje firma PavEx Consulting, s. r. o., Brno.

Nejlepší vozovky II. a III. třídy měl k 30. 11. 2013 okres Uherské Hradiště (hodnocení 3,46). Na druhém místě mezi okresy je Zlínsko (hodnocení 3,53), třetí místo zaujímá okres Kroměříž (3,59). Okres Kroměříž má největší podíl silnic s novým povrchem (hodnocení 1) a současně i největší podíl silnic povrchem v havarijním stavu (5). Čtvrté místo v hodnocení kvality (3,87) zaujímají vozovky v okrese Vsetín.

V porovnání s loňským rokem došlo k poklesu úseků hodnoceným stavem „výborný" a k nárůstu „havarijních" úseků. Oproti roku 2012 zaznamenaly výraznější zhoršení silnice III. třídy, silnice II. třídy naopak vykázaly mírné zlepšení. Nejvýraznější zhoršení stavu povrchu vozovek podle průměrné známky zaznamenal oproti předešlému roku okres Vsetín. U zbývajících okresů stav povrchu vozovek stagnuje.

V havarijním stavu je v celém kraji 39 % (681 km) silnic II. a III. třídy a ve stavu nevyhovujícím je 21 % (364 km). Celkem je ve Zlínském kraji 60 % (1 045 km) silnic II. a III. třídy, které vyžadují bezprostřední provedení údržby nebo opravy.

Stav povrchu vozovek 2013 - graficky

Stav povrchu vozovek 2013 - tabulkový přehled

Okres Výborný
[km]
Dobrý
[km]
Vyhovuj.
[km]
Nevyhov.
[km]
Havarij.
[km]
Celkem
[km]
Průměrné
hodnocení
Kroměříž 81 74 54 60 238 507 3,59
Uherské Hradiště 31 87 59 103 113 395 3,46
Vsetín 21 59 49 83 178 390 3,87
Zlín 40 88 74 117 151 471 3,53
Celkem 173 308 237 364 681 1 763 3,61

Pozn.: Jednotkové rozdíly v součtech řádků a sloupců jsou způsobeny zaokrouhlováním údajů v metrech.

Vývoj stavu povrchu vozovek v kraji za posledních pět let

Mapa

Ke stažení (pdf 1,9 MB)

Hodnocení roku 2012

Hodnocení stavu vozovek II. a III. třídy ve Zlínském kraji k 30. 9. 2012

Povrch vozovek je vyhodnocován podle technického předpisu TP 87. Známka průměrného celokrajského hodnocení na pětibodové stupnici činí 3,55. Posuzování stavu povrchu vozovek pozemních komunikací realizovala pro Ředitelství silnic Zlínského kraje firma PavEx Consulting, s. r. o., Brno.

Stav vozovek je hodnocen pětistupňovou škálou. Jednotlivé stupně se označují: výborný (1), dobrý (2), vyhovující (3), nevyhovující (4) a havarijní (5).

Nejlepší vozovky II. a III. třídy měl k 30. 9. 2012 okres Uherské Hradiště (hodnocení 3,38). Na druhém místě mezi okresy je Zlínsko (hodnocení 3,44), třetí místo zaujímá okres Kroměříž (3,65). Čtvrté místo v hodnocení kvality (3,73) zaujímají vozovky v okrese Vsetín.

Stav povrchu vozovek 2012 - graficky

Stav povrchu vozovek 2012 - tabulkový přehled

Okres Výborný
[km]
Dobrý
[km]
Vyhovuj.
[km]
Nevyhov.
[km]
Havarij.
[km]
Celkem
[km]
Průměrné
hodnocení
Kroměříž 77 64 52 79 233 505 3,65
Uherské Hradiště 39 93 59 100 112 403 3,38
Vsetín 32 57 52 96 155 393 3,73
Zlín 59 72 76 131 133 471 3,44
Celkem 207 287 239 406 633 1 771 3,55

Pozn.: Jednotkové rozdíly v součtech řádků a sloupců jsou způsobeny zaokrouhlováním údajů v metrech.

Vývoj stavu povrchu vozovek v kraji za poslední čtyři let

Hodnocení roku 2011

Hodnocení stavu vozovek II. a III. třídy ve Zlínském kraji k 30. 9. 2011

Známka průměrného celokrajského hodnocení na pětibodové stupnici podle novelizovaného (přísnějšího) technického předpisu TP 87 činí 3,52. Posuzování stavu povrchu vozovek pozemních komunikací realizovala pro Ředitelství silnic Zlínského kraje firma PavEx Consulting, s. r. o., Brno.

Stav povrchu vozovek II. a III. třídy se od roku 2004 každoročně mírně zlepšoval. V roce 2010 se však zpřísnily podmínky hodnocení podle předpisu TP 87. Stav vozovek je hodnocen pětistupňovou škálou jako ve škole. Jednotlivé stupně se označují: výborný (1), dobrý (2), vyhovující (3), nevyhovující (4) a havarijní (5).

Nejlepší vozovky II. a III. třídy měl k 30. 9. 2011 okres Vsetín (hodnocení 3,42). Na druhém místě mezi okresy je Uherskohradišťsko (hodnocení 3,43), třetí místo zaujímá okres Zlín (3,49). Čtvrté místo v hodnocení kvality (3,70) zaujímají vozovky v okrese Kroměříž.

Stav povrchu vozovek 2011 podle novelizovaného předpisu TP 87 - graficky

Stav povrchu vozovek 2011 podle novelizovaného předpisu TP 87 - tabulkový přehled

Okres Výborný
[km]
Dobrý
[km]
Vyhovuj.
[km]
Nevyhov.
[km]
Havarij.
[km]
Celkem
[km]
Průměrné
hodnocení
Kroměříž 44 83 56 119 203 505 3,70
Uherské Hradiště 28 102 59 101 116 406 3,43
Vsetín 42 65 62 137 88 393 3,42
Zlín 55 75 74 118 148 471 3,49
Celkem 170 325 251 475 554 1 775 3,52

Pozn.: Jednotkové rozdíly v součtech řádků a sloupců jsou způsobeny zaokrouhlováním údajů v metrech.

Vývoj stavu povrchu vozovek v kraji podle novelizovaného předpisu TP 87 (zpětně přepočteno od r. 2009)

Poznámka: Odlišné průměrné hodnocení v r. 2010 v této tabulce (3,52) v porovnání s údajem zveřejněným v loňské tiskové zprávě (3,33) vzniklo chybou zpracovatele v roce 2010.

Hodnocení roku 2010

Hodnocení stavu vozovek II. a III. třídy ve Zlínském kraji k 30. 9. 2010

Známka průměrného celokrajského hodnocení na pětibodové stupnici podle novelizovaného (přísnějšího) technického předpisu TP 87 činí 3,33. Posuzování stavu povrchu vozovek pozemních komunikací realizovala pro Ředitelství silnic Zlínského kraje firma PavEx Consulting, s. r. o., Brno.

Stav povrchu vozovek II. a III. třídy se od roku 2004 každoročně mírně zlepšoval. Letos došlo k posuzování podle novelizovaného (přísnějšího) předpisu. Důsledkem toho je o několik desetin stupně horší známka. Stav vozovek je hodnocen pětistupňovou škálou jako ve škole. Jednotlivé stupně se označují: výborný (1), dobrý (2), vyhovující (3), nevyhovující (4) a havarijní (5).

Nejlepší vozovky II. a III. třídy má okres Uherské Hradiště (hodnocení 3,07). Na druhém místě mezi okresy je Vsetínsko (hodnocení 3,30), třetí místo zaujímá okres Zlín (3,36). Relativně nejhorší hodnocení (3,55) mají vozovky v okrese Kroměříž.

Stav povrchu vozovek 2010 - graficky

Stav povrchu vozovek 2010 - tabulkový přehled

Okres Výborný
[km]
Dobrý
[km]
Vyhovuj.
[km]
Nevyhov.
[km]
Havarij.
[km]
Celkem
[km]
Kroměříž 38 101 49 181 136 505
Uherské Hradiště 70 98 46 117 76 407
Vsetín 37 90 43 165 58 394
Zlín 51 124 40 118 138 471
Celkem 197 413 179 580 408 1 776

Pozn.: Jednotkové rozdíly v součtech řádků a sloupců jsou způsobeny zaokrouhlováním údajů v metrech.

 Tisková zpráva ze dne 15. 11. 2010

Hodnocení roku 2009

Hodnocení stavu vozovek II. a III. třídy ve Zlínském kraji k 30. 9. 2009

Známka průměrného celokrajského hodnocení na pětibodové stupnici se zlepšila z loňských 3,24 na letošních 3,12. Posuzování stavu povrchu vozovek pozemních komunikací realizovala pro Ředitelství silnic Zlínského kraje firma PavEx Consulting, s. r. o., Brno.

Trend zlepšování stavu povrchu vozovek II. a III. třídy si Zlínský kraj udržuje souvisle už od roku 2004, kdy měly silnice hodnocení 3,49. Stav je hodnocen pětistupňovou škálou jako ve škole. Jednotlivé stupně se označují: výborný (1), dobrý (2), vyhovující (3), nevyhovující (4) a havarijní (5).

V uplynulém roce došlo k výraznému zlepšení stavu silnic v okrese Vsetín a v okrese Uherské Hradiště a k mírnému zlepšení v okrese Kroměříž. Naopak oproti loňskému roku se stav silnic zhoršil v okrese Zlín, kde došlo k výraznému navýšení počtu kilometrů v havarijním stavu. Celkově je zařazeno do skupiny havarijních povrchů vozovek asi 19 procent krajských silnic.

Stav povrchu vozovek 2009 - graficky

Vývoj průměrného hodnocení v okresech - graf

Stav povrchu vozovek 2009 - tabulkový přehled

Okres Výborný
[km]
Dobrý
[km]
Vyhovuj.
[km]
Nevyhov.
[km]
Havarij.
[km]
Celkem
[km]
Kroměříž 74 127 60 120 124 505
Uherské Hradiště 97 102 42 109 55 407
Vsetín 61 108 69 108 49 394
Zlín 49 80 60 169 113 471
Celkem 281 417 232 506 340 1 776

Tisková zpráva ze dne 23. 10. 2009

Hodnocení roku 2008

Hodnocení stavu vozovek II. a III. třídy ve Zlínském kraji k 30. 9. 2008

Průměrná známka hodnocení stavu povrchu silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji činila na konci září letošního roku 3,24. Před rokem ve stejnou dobu to bylo 3,29. Takové jsou výsledky posuzování stavu povrchu vozovek pozemních komunikací, které pro Ředitelství silnic Zlínského kraje realizovala firma PavEx Consulting, s. r. o., Brno.

Podle závěrečné zprávy mají větší podíl na zlepšení celkového hodnocení silnice III. třídy. Z pohledu jednotlivých okresů se viditelně zlepšil stav silnic v okrese Uherské Hradiště, mírně na Kroměřížsku. Na Vsetínsku se naopak stav povrchu vozovek zhoršil. Ve zlínském okrese se stav zhoršil nepatrně.

Tisková zpráva ze dne 7. 11. 2008

Vývoj průměrného hodnocení v kraji v letech 2003 - 2008

Stav povrchu vozovek 2008 - graficky

Stav povrchu vozovek 2008 - tabulkový přehled

Okres Výborný
[km]
Dobrý
[km]
Vyhovuj.
[km]
Nevyhov.
[km]
Havarij.
[km]
Celkem
[km]
Kroměříž 62 124 64 132 123 505
Uherské Hradiště 78 81 48 107 94 408
Vsetín 33 73 49 145 94 394
Zlín 63 103 102 143 61 472
Celkem 236 381 263 527 372 1779

 

Hodnocení roku 2007

Hodnocení stavu vozovek II. a III. třídy ve Zlínském kraji k 1. 10. 2007

Ve Zlínském kraji byl v měsíci září 2007 proveden sběr poruch dle plánu aktualizace na 574 km silnic II. třídy a 410 km silnic III. třídy. Do aktualizace dat byly zahrnuty i úseky, na kterých byla provedena souvislá údržba či oprava v roce 2006 - 2007. Ze zpracování aktuálního stavu povrchu se zohledněním vývoje poruch vyplývá, že se stav povrchu vozovek v posledních letech trvale zlepšuje. U silnic II. třídy se tempo zpomalilo, naopak u silnic III. třídy došlo k výraznějšímu zlepšení.

Více o sběru poruch a vyhodnocení stavu povrchu vozovek

Stav povrchu vozovek 2007 - graficky

Zlínský kraj

Jednotlivé okresy

Vývoj stavu povrchu vozovek ve Zlínském kraji (Období 2002 - 2007)

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.