Z Velkých Karlovic ke slovenské hranici už bez dopravních omezení

Velké Karlovice - Kolaudací stavby byla definitivně ukončena rekonstrukce úseku silnice II/487 z Velkých Karlovic směrem ke státní hranici se Slovenskem. Zásluhou příznivého počasí na ní byly dokončeny stavební práce v předstihu už na přelomu roku 2014/2015.

Předmětem díla byla rekonstrukce a modernizace silnice částečně v intravilánu obce Velké Karlovice a částečně v extravilánu mezi obcí Velké Karlovice a státní hranicí ČR - SR v délce 7 301 metrů. Rekonstruovaný úsek začíná za mostem ev. č. 487-032, tj. cca 335 metrů za odbočkou na Podťaté, a končí u státní hranice ČR - SR.

Rekonstruovaná silnice II/487 u Velkých Karlovic / foto: S. Brázdil

Původní směrové a šířkové uspořádání silnice bylo zachováno. Součástí stavby byla také kompletní přestavba mostů ev. č. 487-033, 487-034 a 487-035, úprava krajnic, osazení směrových sloupků, obnovení a doplnění zabezpečovacího zařízení (osazení tradičním způsobem, v místech strmého svahu kotvením do železobetonového trámu, který je založen na pilotách), obnovení silničních příkopů, stavební úpravy vybraných propustků v trase (obnova funkčnosti a sanace čel propustků), úprava napojení místních a účelových komunikací, úprava nájezdů a sjezdů k přilehlým nemovitostem a dočasné přeložky sdělovacích kabelů a přeložka sítě nízkého napětí, obnova a doplnění vodorovného a svislého dopravního značení. Stavební práce byly zahájeny v dubnu 2014. Původně měly trvat až do května 2015, ale zhotoviteli se podařilo stavbu dokončit už na přelomu roku 2014/2015.

Proti původnímu projektu bylo zapotřebí realizovat během stavby ještě některé vícepráce: opravu propustku, u něhož se po pročištění objevily zborcené stropní desky a hrozilo propadnutí vozovky, sanace podmáčené a neúnosné krajnice na konci opravovaného úseku a částečné frézování původního povrchu z důvodu nízké soudržnosti původní vozovky a nově pokládané obrusné vrstvy.

Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem ALPINE Bau CZ, s. r. o., Valašské Meziříčí, a REPONT, s. r. o., Lipník nad Bečvou. Konečná cena činila (vč. DPH) 91,7 milionu korun. Stavba využívala dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 80 procent uznatelných nákladů.

„Dokončení této stavby i dříve skončených rekonstrukcí na silnici II/487 znamená výrazné zlepšení plynulosti i bezpečnosti dopravy v celém údolí Vsetínské Bečvy až po hranici se Slovenskem. Je jistě potěšitelné, že si v této rekreační oblasti hosté i domácí nyní užívají jízdy bez dopravních omezení," řekl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

 

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

22. 04. 2014 - Rekonstrukcí projde silnice z Velkých Karlovic na Slovensko

 

Které ostatní úseky silnice v údolí Vsetínské Bečvy se v posledních letech opravily

• Velké Karlovice, opěrná zeď. Stavba realizována v letech 2003-2004, stavební náklady 10 milionů korun. Byla vybudována opěrná zeď silnice podél toku, úprava silnice v délce cca 262 metrů.

• Velké Karlovice - státní hranice. Realizace v roce 2004, stavební náklady 15 milionů korun. Recyklace vozovkových souvrství v délce 3,9 kilometru.

Nový Hrozenkov, most 487-018. Investice s dotací ze Společného regionálního operačního programu (SROP), realizace v letech 2005-2006, stavební náklady 69 milionů korun. Došlo zde k odstranění kolizního místa - demolice 2 mostních objektů, stavba nového mostu přes Vsetínskou Bečvu v novém směrovém vedení.

Hovězí - Hovízky, mosty. Do této oblasti patří také investice na odbočující silnici III/4872. V roce 2008 zde bylo rekonstruováno nebo nově postaveno pět mostů s celkovými stavebními náklady 43 milionů korun.

Hovězí, propustek. V roce 2009 byla realizována stavebním nákladem 7 milionů korun přestavba havarijního propustku a úprava silnice v délce 260 metrů.

Huslenky most 4874-2. Na odbočující silnici III/4874 byl v roce 2010 stavebním nákladem 24 milionů korun postaven nový most. Původní most v havarijním stavu byl demolován. Bylo vytvořeno nové směrové vedení silnice a úprava jejího povrchu v délce 200 metrů.

Nový Hrozenkov - Podťaté; 1. etapa - Velké Karlovice. Rekonstrukce silnice v délce 5,138 kilometru, 3 nové a 3 rekonstruované mosty, nová okružní křižovatka. Dokončeno v roce 2011. Náklady 227,5 milionu korun.

Nový Hrozenkov - Podťaté; 3. etapa - Bzové. Výstavba nového mostu a směrové narovnání silnice. Dokončeno v roce 2014. Náklady 22,9 milionu korun.

Nový Hrozenkov - Podťaté; 2. etapa - Karolinka. Rekonstrukce silnice a stavba nového mostu v Karolince. Dokončeno v roce 2014. Konečná cena 15,2 milionu korun.

Halenkov - Nový Hrozenkov. Rekonstrukce 2 kilometrů silnice nákladem 18,7 milionu korun. Dokončeno v roce 2014.

Ústí - Hovězí. Rekonstrukce 3,5 kilometru silnice nákladem 48,9 milionu korun. Dokončeno v prosinci 2014.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.