Silničáři hlásí ukončení stavby s dotací IROP v Hovězí

Hovězí - Silnice vedoucí údolím Vsetínské Bečvy má další rekonstruovaný úsek. Stal se jím jeden a půl kilometru dlouhý průtah v obci Hovězí. Jeho rekonstrukce byla zahájena již v roce 2017 a přišla na 25,2 milionu korun. Do financování byly zapojeny prostředky z evropských strukturálních fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Předmětem díla byla stavební úprava silnice II/487 v celkové délce 1 544 metrů. Spočívala v odfrézování obrusné a ložné vrstvy v tloušťce 100 milimetrů, sanaci trhlin v podkladní vrstvě a zpětném položení ložné vrstvy v tloušťce 60 milimetrů a obrusné vrstvy v tloušťce 40 milimetrů. Na začátku úseku v délce cca 400 metrů došlo také k výměně podkladní vrstvy z důvodu nutnosti zvýšení únosnosti vozovky.

Odvodnění vozovky bylo zajištěno sestavou nových prefabrikovaných dešťových vpustí, které byly přípojkami napojeny do stávající kanalizace, případně do nově vybudované dešťové kanalizace.

Součástí stavby byla také rekonstrukce mostu ev. č. 487-002, spočívající ve zvýšení únosnosti spřahující železobetonovou deskou a vybudování nového mostního svršku včetně izolace. Dále byla provedena sanace betonu stávajících nosníků a nosné konstrukce a sanace spodní stavby, pročištění toku a doplnění chybějící kamenné dlažby.

Křižovatka silnice II/487 se silnicí III/4872 je nově řešena jako okružní s vnějším průměrem 30 metrů. Těleso okružní křižovatky je zabezpečeno nově provedenou gabionovou opěrnou zdí délky 35,5 metru. Dále byly vybudovány zastávkové pruhy osobní linkové dopravy, stavební úpravy krajnic, stavební úpravy silnice III/4873a v délce 120 metrů a některé další související práce.

Zhotovitelem stavby byla firma EUROVIA CS, a. s., Praha, odštěpný závod oblast Morava, Zlín. Konečná cena za tuto zakázku činí 25,226 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla spolufinancována z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Stavební práce byly zahájeny v říjnu 2017.

„Jde o krajskou silnici druhé třídy, která v dlouhém údolí Vsetínské Bečvy spojuje několik větších obcí a slouží k dopravě značného množství návštěvníků zdejších četných rekreačních zařízení i k cestám na Slovensko. V profilu Hovězí projede denně přes sedm tisíc automobilů, což je zatížení, které je srovnatelné s některými silnicemi I. třídy. Před patnácti lety byla tato trasa v poměrně špatném stavu, dnes je však již z větší části rekonstruovaná, s novým povrchem a odpovídá současným technickým normám. Od roku 2004 jsme zde investovali téměř 650 milionů korun. Dva další úseky této silnice opravíme v příštím roce a v roce 2020," řekl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislav Malý.

Které ostatní úseky silnice II/487 v údolí Vsetínské Bečvy se v posledních letech opravily:

Velké Karlovice, opěrná zeď. Stavba realizována v letech 2003-2004, stavební náklady 10 milionů korun. Byla vybudována opěrná zeď silnice podél toku, úprava silnice v délce cca 262 metrů.
Velké Karlovice - státní hranice. Realizace v roce 2004, stavební náklady 15 milionů korun. Recyklace vozovkových souvrství v délce 3,9 kilometru.
Nový Hrozenkov, most 487-018. Investice s dotací ze Společného regionálního operačního programu (SROP), realizace v letech 2005-2006, stavební náklady 69 milionů korun. Došlo zde k odstranění kolizního místa - demolice 2 mostních objektů, stavba nového mostu přes Vsetínskou Bečvu v novém směrovém vedení.
Hovězí - Hovízky, mosty. Do této oblasti patří také investice na odbočující silnici III/4872. V roce 2008 zde bylo rekonstruováno nebo nově postaveno pět mostů s celkovými stavebními náklady 43 milionů korun.
Hovězí, propustek. V roce 2009 byla realizována stavebním nákladem 7 milionů korun přestavba havarijního propustku a úprava silnice v délce 260 metrů.
Huslenky most 4874-2. Na odbočující silnici III/4874 byl v roce 2010 stavebním nákladem 24 milionů korun postaven nový most. Původní most v havarijním stavu byl demolován. Bylo vytvořeno nové směrové vedení silnice a úprava jejího povrchu v délce 200 metrů.
Nový Hrozenkov - Podťaté; 1. etapa - Velké Karlovice. Rekonstrukce silnice v délce 5,138 kilometru, 3 nové a 3 rekonstruované mosty, nová okružní křižovatka. Dokončeno v roce 2011. Náklady 227,5 milionu korun.
Nový Hrozenkov - Podťaté; 3. etapa - Bzové. Výstavba nového mostu a směrové narovnání silnice. Dokončeno v roce 2014. Náklady 22,9 milionu korun.
Nový Hrozenkov - Podťaté; 2. etapa - Karolinka. Rekonstrukce silnice a stavba nového mostu v Karolince. Dokončeno v roce 2014. Konečná cena 15,2 milionu korun.
Halenkov - Nový Hrozenkov. Rekonstrukce 2 kilometrů silnice nákladem 18,7 milionu korun. Dokončeno v roce 2014.
Ústí - Hovězí. Rekonstrukce 3,5 kilometru silnice nákladem 48,9 milionu korun. Dokončeno v prosinci 2014.
Velké Karlovice - státní hranice. Rekonstrukce úseku silnice v délce 7,3 km za 91,7 milionu korun. Dokončeno v roce 2015.
Huslenky, průjezdní úsek. Stavební úprava silnice v průjezdním úseku obce Huslenky v celkové délce 1,670 kilometru. Součástí stavby byla rovněž výstavba nových mostů ev. č. 487-006 a ev. č. 487-008. Náklady 53,4 milionu korun. Dokončeno v r. 2017.
Karolinka, průtah. Rekonstrukce silnice II/487 v průjezdním úseku městem Karolinka v délce 1,131 kilometru za 10,4 milionu korun. Dokončeno v r. 2017.
Nový Hrozenkov, propustek. Odstranění původního havarijního propustku v městysi Nový Hrozenkov a stavba nového propustku za 2,2 milionu korun. Dokončeno v r. 2017.

Celkem od r. 2004 do r. 2017 zde bylo investováno 648,9 milionu korun.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.