Do rekonstrukce silnice v Novém Hrozenkově vložil kraj téměř 38 milionů

Nový Hrozenkov - Zatím největší v tomto roce dokončenou stavbou na krajské silniční síti se stala rekonstrukce 2,4 kilometru silnice v Novém Hrozenkově za 37,6 milionu korun. Byla zahájena již v létě roku 2018. Motoristé mohou upravený úsek silnice užívat bez omezení od září letošního roku.

Předmětem díla byla stavební úprava silnice II/487 v Novém Hrozenkově v celkové délce 2 392 metrů v původním směrovém a výškovém vedení, pouze na začátku řešeného úseku došlo v délce přibližně 150 metrů k posunutí osy vozovky.

Nová vozovka je široká 7 metrů s lokálním rozšířením v obloucích. Rekonstrukce vozovky spočívala v odfrézování obrusné a ložné vrstvy, sanaci trhlin v podkladní vrstvě a zpětném položení ložné a obrusné vrstvy v celkové tloušťce 100 milimetrů. Na mostě ev. č. 487-018 byla provedena výměna obrusné vrstvy. Odvodnění vozovky je zajištěno sestavou nových prefabrikovaných dešťových vpustí. Součástí stavby byla také kompletní přestavba mostu ev. č. 487-019, realizace zastávkových pruhů osobní linkové dopravy a stavební úpravy krajnic.

Souběžně se stavbou ŘSZK zajišťoval městys Nový Hrozenkov stavební úpravy sjezdů k nemovitostem, napojení místních komunikací, předláždění nebo výstavbu nových chodníků, novou kanalizaci a přeložky sítí.

Zhotovitelem stavby byla firma COLAS CZ, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 37,566 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce byly zahájeny na konci července 2018.

Co už se udělalo v údolí Vsetínské Bečvy

Úprava silnice v Novém Hrozenkově byla jednou z řady stavebních akcí, prostřednictvím kterých Ředitelství silnic Zlínského kraje vytváří souvislý tah kvalitních vozovek silnice II/487 a navazujících silnic v turisticky atraktivním a exponovaném údolí Vsetínské Bečvy. Připomeňme si, co a za kolik peněz se pod správou Ředitelství silnic Zlínského kraje v této lokalitě udělalo.

Velké Karlovice, opěrná zeď. Stavba realizována v letech 2003-2004, stavební náklady 10 milionů korun. Byla vybudována opěrná zeď silnice podél toku, úprava silnice v délce cca 262 metrů.
Velké Karlovice - státní hranice. Realizace v roce 2004, stavební náklady 15 milionů korun. Recyklace vozovkových souvrství v délce 3,9 kilometru.
Nový Hrozenkov, most 487-018. Investice s dotací ze Společného regionálního operačního programu (SROP), realizace v letech 2005-2006, stavební náklady 69 milionů korun. Došlo zde k odstranění kolizního místa - demolice 2 mostních objektů, stavba nového mostu přes Vsetínskou Bečvu v novém směrovém vedení.
Hovězí - Hovízky, mosty. Do této oblasti patří také investice na odbočující silnici III/4872. V roce 2008 zde bylo rekonstruováno nebo nově postaveno pět mostů s celkovými stavebními náklady 43 milionů korun.
Hovězí, propustek. V roce 2009 byla realizována stavebním nákladem 7 milionů korun přestavba havarijního propustku a úprava silnice v délce 260 metrů.
Huslenky most 4874-2. Na odbočující silnici III/4874 byl v roce 2010 stavebním nákladem 24 milionů korun postaven nový most. Původní most v havarijním stavu byl demolován. Bylo vytvořeno nové směrové vedení silnice a úprava jejího povrchu v délce 200 metrů.
Nový Hrozenkov - Podťaté; 1. etapa - Velké Karlovice. Rekonstrukce silnice v délce 5,138 kilometru, 3 nové a 3 rekonstruované mosty, nová okružní křižovatka. Dokončeno v roce 2011. Náklady 227,5 milionu korun.
Nový Hrozenkov - Podťaté; 3. etapa - Bzové. Výstavba nového mostu a směrové narovnání silnice. Dokončeno v roce 2014. Náklady 22,9 milionu korun.
Nový Hrozenkov - Podťaté; 2. etapa - Karolinka. Rekonstrukce silnice a stavba nového mostu v Karolince. Dokončeno v roce 2014. Konečná cena 15,2 milionu korun.
Halenkov - Nový Hrozenkov. Rekonstrukce 2 kilometrů silnice nákladem 18,7 milionu korun. Dokončeno v roce 2014.
Ústí - Hovězí. Rekonstrukce 3,5 kilometru silnice nákladem 48,9 milionu korun. Dokončeno v prosinci 2014.
Velké Karlovice - státní hranice. Rekonstrukce úseku silnice v délce 7,3 km za 91,7 milionu korun. Dokončeno v roce 2015.
Huslenky, průjezdní úsek. Stavební úprava silnice v průjezdním úseku obce Huslenky v celkové délce 1,670 kilometru. Součástí stavby byla rovněž výstavba nových mostů ev. č. 487-006 a ev. č. 487-008. Náklady 53,4 milionu korun. Dokončeno v r. 2017.
Karolinka, průtah. Rekonstrukce silnice II/487 v průjezdním úseku městem Karolinka v délce 1,131 kilometru za 10,4 milionu korun. Dokončeno v r. 2017.
Nový Hrozenkov, propustek. Odstranění původního havarijního propustku v městysi Nový Hrozenkov a stavba nového propustku za 2,2 milionu korun. Dokončeno v r. 2017.
Hovězí. Rekonstrukce průtahu obcí v délce 1,5 km za 25,2 milionu korun. Dokončeno v r. 2018.
Velké Karlovice. Přestavba mostu ev. č. 481-008 a rekonstrukce silnice II/481 z Velkých Karlovic směrem na Soláň v délce 2,7 km za 64,9 milionu korun. Dokončeno v r. 2018.
Stanovnice. Přestavba mostu ev. č. 48711-5 na silnici vedoucí do osady Stanovnice. Cena 10,5 milionu korun. Dokončeno v r. 2018.

Celkem od r. 2004 do r. 2018 zde bylo investováno 749,5 milionu korun.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.