Bude pokračovat rekonstrukce silnice v údolí Vsetínské Bečvy

Hovězí, Huslenky - Silniční stavbou mezi obcemi Hovězí a Huslenky na Vsetínsku bude Ředitelství silnic Zlínského kraje pokračovat v systematické rekonstrukci krajské silnice, která vede turisticky atraktivním údolím Vsetínské Bečvy. Na řadu se dostává úsek dlouhý jeden kilometr. Náklady dosáhnou částky bezmála 118 milionů korun.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/487 v části intravilánu obce Hovězí a v extravilánu mezi obcemi Hovězí a Huslenky v celkové délce 980 metrů.

Rekonstrukce silnice spočívá ve výměně celé konstrukce vozovky včetně rozšíření silnice. Odvodnění bude zajištěno příčným spádem do přilehlého terénu nebo silničních příkopů.

Součástí stavby je realizace tří opěrných zdí (dvě tížní monolitické betonové zdi založené na plošném železobetonovém základu, jedna monolitická úhlová zeď tvořená mikropilotami, vrtanými skrz stávající zárubní zeď) v celkové délce 373 metrů, stavební úpravy připojení místních a účelových komunikací, sjezdů k nemovitostem, přeložky oplocení, kompletní přestavba 7 propustků v trase řešeného úseku, vegetační úpravy, obnova svislého a vodorovného dopravního značení a obnova, případně doplnění zabezpečovacího zařízení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je sdružení Metrostav Infrastructure, a. s., Praha a OHL ŽS, a. s., Brno. Smluvní cena za tuto zakázku činí 117,849 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude spolufinancována z prostředků EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny v polovině června 2021 a dokončeny do konce roku 2022.

Uzavírky a dopravní omezení

Zákres do mapy

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice, tj. po polovinách vozovky s využitím světelné semaforové soustavy.

Co už se udělalo v minulých letech

Ředitelství silnic Zlínského kraje investovalo za dobu své působnosti do rekonstrukce silnice, která vede údolím Vsetínské Bečvy, poměrně značné prostředky. Byly zde postupně realizovány následující silniční stavby:

Velké Karlovice, opěrná zeď. Stavba realizována v letech 2003-2004, stavební náklady 10 milionů korun. Byla vybudována opěrná zeď silnice podél toku, úprava silnice v délce cca 262 metrů.
Velké Karlovice - státní hranice. Realizace v roce 2004, stavební náklady 15 milionů korun. Recyklace vozovkových souvrství v délce 3,9 kilometru.
Nový Hrozenkov, most 487-018. Investice s dotací ze Společného regionálního operačního programu (SROP), realizace v letech 2005-2006, stavební náklady 69 milionů korun. Došlo zde k odstranění kolizního místa - demolice 2 mostních objektů, stavba nového mostu přes Vsetínskou Bečvu v novém směrovém vedení.
Hovězí - Hovízky, mosty. Do této oblasti patří také investice na odbočující silnici III/4872. V roce 2008 zde bylo rekonstruováno nebo nově postaveno pět mostů s celkovými stavebními náklady 43 milionů korun.
Hovězí, propustek. V roce 2009 byla realizována stavebním nákladem 7 milionů korun přestavba havarijního propustku a úprava silnice v délce 260 metrů.
Huslenky most 4874-2. Na odbočující silnici III/4874 byl v roce 2010 stavebním nákladem 24 milionů korun postaven nový most. Původní most v havarijním stavu byl demolován. Bylo vytvořeno nové směrové vedení silnice a úprava jejího povrchu v délce 200 metrů.
Nový Hrozenkov - Podťaté; 1. etapa - Velké Karlovice. Rekonstrukce silnice v délce 5,138 kilometru, 3 nové a 3 rekonstruované mosty, nová okružní křižovatka. Dokončeno v roce 2011. Náklady 227,5 milionu korun.
Nový Hrozenkov - Podťaté; 3. etapa - Bzové. Výstavba nového mostu a směrové narovnání silnice. Dokončeno v roce 2014. Náklady 22,9 milionu korun.
Nový Hrozenkov - Podťaté; 2. etapa - Karolinka. Rekonstrukce silnice a stavba nového mostu v Karolince. Dokončeno v roce 2014. Konečná cena 15,2 milionu korun.
Halenkov - Nový Hrozenkov. Rekonstrukce 2 kilometrů silnice nákladem 18,7 milionu korun. Dokončeno v roce 2014.
Ústí - Hovězí. Rekonstrukce 3,5 kilometru silnice nákladem 48,9 milionu korun. Dokončeno v prosinci 2014.
Velké Karlovice - státní hranice. Rekonstrukce úseku silnice v délce 7,3 km za 91,7 milionu korun. Dokončeno v roce 2015.
Huslenky, průjezdní úsek. Stavební úprava silnice v průjezdním úseku obce Huslenky v celkové délce 1,670 kilometru. Součástí stavby byla rovněž výstavba nových mostů ev. č. 487-006 a ev. č. 487-008. Náklady 53,4 milionu korun. Dokončeno v r. 2017.
Karolinka, průtah. Rekonstrukce silnice II/487 v průjezdním úseku městem Karolinka v délce 1,131 kilometru za 10,4 milionu korun. Dokončeno v r. 2017.
Nový Hrozenkov, propustek. Odstranění původního havarijního propustku v městysi Nový Hrozenkov a stavba nového propustku za 2,2 milionu korun. Dokončeno v r. 2017.
Hovězí. Rekonstrukce průtahu obcí v délce 1,5 km za 25,2 milionu korun. Dokončeno v r. 2018.
Velké Karlovice. Přestavba mostu ev. č. 481-008 a rekonstrukce silnice II/481 z Velkých Karlovic směrem na Soláň v délce 2,7 km za 64,9 milionu korun. Dokončeno v r. 2018.
Stanovnice. Přestavba mostu ev. č. 48711-5 na silnici vedoucí do osady Stanovnice. Cena 10,5 milionu korun. Dokončeno v r. 2018.
Nový Hrozenkov. Rekonstrukce průjezdního úseku silnice v délce 2,4 km za 37,6 milionu korun. Dokončeno v roce 2019.
Velké Karlovice. Přestavba mostu ev. č. 48713-3 do údolí Pluskovce za 13,5 milionu korun. Tato akce je rozestavěná a bude dokončena v roce 2021.

Celkem od r. 2004 do r. 2019 zde bylo investováno 787,1 milionu korun.

„V současné době nepřipravujeme na tomto silničním tahu žádnou další investiční stavbu. Ve střednědobém výhledu počítáme s výměnou povrchu na úseku dlouhém 1,5 kilometru mezi odbočkou do Černého údolí v Huslenkách až po železniční přejezd v Halenkově,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Uzavírky související s touto tiskovou zprávou

Název Silnice (most) Zahájení Plánované ukončení
Značka

Hovězí - Huslenky

silnice II/487 14. 03. 2022 17. 11. 2022

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.